Sydänystävä on lapselle tärkeä

Schoolboys best of friend

Ystäväni eskari-ikäisellä tyttärellä on paljon kavereita ja lapsi tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Lastentarhanopettaja kuitenkin huomautti äidille, että olisi hyvä, jos tyttö löytäisi sydänystävän. Miksi sydänystävä on lapselle niin merkityksellinen?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton suunnittelija Satu Tallgren sanoo, että on olemassa kahdenlaista yksinäisyyttä, emotionaalista ja sosiaalista.

Sosiaalinen yksinäisyys syntyy siitä, jos ei ole vertaisryhmää, johon kokisi kuuluvansa. Lapsen vertaisryhmänä voi toimia esimerkiksi päiväkotiryhmä, koululuokka tai harrastuksen ympärille kehittynyt ryhmä.

Sydänystävän puute aiheuttaa puolestaan emotionaalista yksinäisyyttä. Lapsi voi olla mukana porukassa, mutta kokea kuitenkin itsensä ulkopuoliseksi ja yksinäiseksi. Lapsesta voi tuntua, ettei ole ketään, joka pitäisi juuri minua tärkeänä ystävänä.

Tallgrenin mukaan suurimalla osalla lapsista on kavereita, joiden kanssa viettää aikaa ja joille voi puhua itselle tärkeistä asioista. Kuitenkin noin 10 prosenttia lapsista ja nuorista kokee itsensä yksinäiseksi.

− MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin tulee paljon yhteydenottoja vertaissuhdepulmista. On ollut riitaa kavereiden kanssa ja soittaja haluaa pohtia asiaa yhdessä aikuisen kanssa. Paljon tulee yhteydenottoja myös yksinäisyyttä kokevilta lapsilta ja nuorilta. Lapset kertovat, että ei ole ketään kenen kanssa jakaa omia tärkeitä asioita.

Miksi yksinäisyys on haitaksi?

MLL:n kokemuksen mukaan lasten itsensä mielestä yksinäisyys on yksi merkittävimmistä surua aiheuttavista asioista. Tallgrenin mukaan yksinäisyys on myös riski lapsen kehitykselle.

Yksinäisyys saa aikaan häpeän ja arvottomuuden tunteita. Se vaikuttaa kielteisesti lapsen itsetuntoon ja kytkeytyy myös muihin sosio-emotionaalisiin ongelmiin.

− Olisi tärkeää jutella lapsen kanssa siitä, että yksinäisyys ei ole lapsen oma vika. Aikuisten tehtävänä on tukea lasta, jotta hän tutustuisi muihin lapsiin ja pääsisi mukaan ryhmään. Lasten kanssa on hyvä harjoitella kaveritaitoja: miten mennään leikkiin mukaan, miten otetaan toiset huomioon ja miten kuunnellaan toisia.

Tallgren sanoo, että vanhemman on hyvä jutella lapsen kanssa kaverisuhteista: mitä lapsi ajattelee, miten hän viihtyy kavereiden kanssa, tunteeko hän olonsa yksinäiseksi jne.

Monelta pojalta puuttuu sydänystävä

Niina Junttilan (2010) väitöksessä selvisi, että erityisesti 10−11-vuotiaat pojat kokevat emotionaalista yksinäisyyttä. Tytöillä on poikia useammin sellaisia ystävyyssuhteita, joissa voi keskustella helpommin myös vaikeista asioista.

− Pojatkin tarvitsevat sydänystävää, kuten tytöt. On hälyttävää, että monelta pojalta puuttuu sydänystävä, Tallgren sanoo.

Yhteenkuuluvuuden tunne ikätovereiden kanssa on lapsen ja nuoren kehitykselle erityisen tärkeää. Kaverit ovat tärkeitä jokaisessa ikävaiheessa, mutta erityisesti murrosiässä vertaisten merkitys korostuu entisestään. Silloin lapsi alkaa irrottautua henkisesti vanhemmistaan ja vertaisryhmästä peilataan omaa itseä ja arvokkuutta. Vertaisten puuttuminen ja yksinäisyyden kokemukset ovat siksi riski lapsen kehitykselle.

Myös aikuinen tarvitsee kavereita ja ystäviä. Yksinäisyyden kokemus syntyy, kun omat sosiaalisten suhteiden tarpeet eivät kohtaa todellisuutta.

MLL:n Vanhempainpuhelimessa ja Vanhempainnetin kirjepalvelussa kuuluu myös perheiden yksinäisyys. Esimerkiksi moni vauvaperheen vanhempi kokee jäävänsä kovin yksin uuvuttavassa elämänvaiheessa. Omat syyllisyyden ja häpeän tunteet estävät vanhempaa puhumasta asioista kenenkään kanssa.

 

MLL tarjoaa mm. seuraavanlaista tukea:

  • Vertaistukea ja uusia ystäviä voi löytää Vanhempainnetin keskusteluareenalta
  • Vanhempainpuhelin muuttui toukokuun alusta maksuttomaksi. Samalla käyttöön otettiin uusi numero 0800 922 77. Tarkista päivystysajat täältä.
  • Lasten ja nuorten puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä numerossa 116 111. Yhteydenottoihin vastaavat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset aikuiset päivystäjät.
  • MLL:n Kaikille kaveri -hankkeessa tuotettiin ala- ja yläkoulujen opettajille oppaat, joissa on tietoa ja harjoituksia oppilaiden yksinäisyyden ehkäisemiseen ja kaveruuden tukemiseen.

Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen!