Väitöstutkimuksellaan kohauttanut tutkija luotsaa Tehyn webinaaria – Aiheena varhaiskasvatuksen laatu Suomessa

Väitöstutkimuksellaan kohauttanut tutkija luotsaa Tehyn webinaaria – Aiheena varhaiskasvatuksen laatu Suomessa

Marraskuussa Suomessa kohistiin tutkijatohtori Aino Saarisen tekemästä väitöskirjatutkimuksesta, jonka mukaan alle 3-vuotiaana päiväkodin aloittaminen voi lisätä lapsen aggressiivisuutta.

Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy järjestää tammikuussa Saarisen johdolla webinaarin, joka käsittelee varhaiskasvatuksen laatua otsikolla “Varhaiskasvatuksen laatu Suomessa – yleinen mielipide vs. tutkimustieto”.

Webinaarin kouluttajana toimiva Saarinen työskentelee psykologian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Saarinen on väitellyt psykologiasta sekä lääketieteestä (neurotiede) ja tänä vuonna kasvatustieteestä. Varhaiskasvatukseen avautuu uusia ja monitieteisesti perusteltuja näkökulmia psykologian, neurotieteen ja kasvatustieteen yhdistämisellä.

Tutkijatohtorin väitöskirjatutkimus tutki varhaiskasvatuksen yhteyttä myöhempiin oppimistuloksiin. Saarinen löysi tutkimuksestaan, että sosioemotionaalisten puolia pitää painottaa pienten lasten kanssa esimerkiksi sylissä pitämisellä ja lämpimällä jutustelulla. Ne edesauttavat turvallisen tunnelmailmapiirin syntymistä.

Saarinen havaitsi myös riskitekijöitä lapsen aggressioiden syntymiselle.

– On kiistaton tieteellinen fakta, että jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa liian varhain, jos ryhmäkoko on liian iso, jos lapsi viettää varhaiskasvatuksessa liian pitkiä päiviä ja jos hoitajat vaihtuvat, niin aggressioriski kasvaa. Se on todettu hyvin monissa tutkimuksissa, Saarinen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Aggressiivisen käytöksen Saarinen määrittelee tönimiseksi, lyömiseksi tai tottelemattomaksi käytökseksi.

– Kyse on kehityspsykologiasta. Iso ryhmä voi näyttäytyä lapselle kaoottisena, lapsi voi stressaantua herkästi ja ärtyneenä tai stressiin ei ole rakentavia käsittelykeinoja, lapsi saattaa käyttäytyä aggressiivisesti. Jos hoitajia on liian vähän, jotta aggressioon ehdittäisiin puuttua, aggressiosta saattaa muodostua lapselle tapa saada tahtonsa läpi, Saarinen kertoo Ilta-Sanomille.

Osallistu kuuntelemaan Tehyn webinaaria ti 12.1. klo 17:30-19:30. Ohjeet webinaariin ilmoittautumiseen ja lisätietoihin löytyy Tehyn sivuilta.

Webinaari on verkon kautta seurattava luento, jonka aikana osallistuja voi myös esittää kysymyksiä kouluttajalle.

Ruuhkavuodet toimitus