Laiminlyödäänkö isät neuvolassa?

Laiminlyödäänkö isät neuvolassa?
Kuva: Picsea

Teksti Erica

Sosiaalisen median mukaan useat vanhemmat kokevat saavansa neuvolassa epätasa-arvoista kohtelua. Useimmiten sen kohteena ovat isät.

Jos isä menee lapsen kanssa neuvolaan yksin, voi hän varautua kysymykseen ”Missä äiti on?”. Harvemmin sitä isän perään on kuultu neuvolatyöntekijän kyselevän.

Yleensä suurin osa miehistä on mukana äitiysneuvolassa jo raskausaikana. Sillä vaikka nainen kokeekin raskauden fyysisen puolen eri tavalla kuin mies, niin yhtälailla heistä kumpikin joutuu kasvamaan vanhemmuuteen. Moni kokeekin neuvolan paikaksi josta tulisi saada neuvoja sekä tukea kasvuun ja kehitykseen. Moni mies kuitenkin jättäytyy jossain vaiheessa raskautta neuvolakäynneiltä pois. Miksi?

Kuva: Gabriel Tovar

Voisiko syy olla kenties siinä, että raskaudenaikainen seuranta keskittyy suurimmaksi osaksi vain naisen sekä vauvan hyvinvointiin. Moni isä kokee mahdollisesti itsenä ulkopuoliseksi eikä koe saavansa käynneiltä sitä mitä ehkä toivoisi. On kuitenkin myös hyvin yleistä, että isät saavat aikaan hämmennystä neuvolatyöntekijässä olemalla läsnä joka käynnillä mukana.

Yleisesti ottaen lastenneuvolassa käyvät äidit. Näin ajat ovat helpommin sovittavissa eikä isän tarvitse ottaa töistä vapaata. Useat ovat kuitenkin tuoneet sosiaalisessa mediassa julki, että sopivat neuvola ajat niin että kumpikin vanhemmista pääsee niihin osallistumaan.

Johtuuko tämä ammattitaidon puutteesta vai henkilökemioista?

Jokainen terveydenhuollon ammattilainen on käynyt kurssin ammatillisesta kohtaamisesta, joten jokaisella täytyisi olla tieto siitä miten perheet ja vanhemmat tulisi kohdata. Jokaisella täytyisi myös olla tieto siitä, että isät tulisi huomioida neuvolassa jo raskausaikana.

Perustuuko siis perheen ja vanhempien neuvolassa saama kohtelu enemmän henkilökemioihin kuin ammattitaitoon? Se että äiti kohdataan yksilönä, mutta mies luokitellaan vain osaksi kategoriaa perhe niin on kaukana tasa-arvoisesta vanhemmuudesta.

Kuva: Liv Bruce

Tulevat isät jäävät herkästi alakynteen, koska suurin osa kysymyksistä on kohdistettu tulevalle äidille liittyen raskauteen. Jos kommunikointi jää minimaaliseksi tulevan isän ja neuvolatyöntekijän välillä, niin se vaikuttaa luottamussuhteen muodostumiseen. Tämä voi johtaa siihen, että isät jättävät kysymättä asioista mitkä heitä mietityttää.

Asia on nostattanut keskustelua myös sosiaalisen median puolella:

“Meillä oli isä mukana ensimmäisessä raskausajan neuvolassa ja sitten tietysti ultrissa, mutta muuten ei ole ollut, kun eipä siellä hirveästi mitään isälle ole. Lapsineuvolassa ollut mukana jos on päässyt töistä. Meillä kyllä kovasti terkka kyselee (molemmilta) miten menee, on isä paikalla tai ei.”

”DUH. Neuvolakortit vaihdettiin vihreiksi- sukupuolineutraaleiksi ja vanhempainvapaa uudistuksessa ei tunneta enää äiti ja isiä. Mutta kun isä vie lapsen neuvolaan niin kysytään ensimmäisenä missäs äiti on? Silti eniten häiritsee kysymys, että auttaako isä lastenhoidossa?

Isät on huomioitava neuvolassa

Raskausaika vaikuttaa myös mieheen ja muuttuva perhetilanne tuo miehen elämään uusia haasteita. Kasvu miehestä isäksi on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen prosessi, jonka aikana myös miehet tarvitsevat ohjausta ja tukea. Vaasassa onkin lisätty terveys- ja hyvinvointipalvelu Isäneuvola, jossa isät ovat pääroolissa. Tämä palvelu voitaisiinkin lisätä maanlaajuisesti saatavaksi terveys- ja hyvinvointipalveluiden piiriin.

Miehetkin haluavat tulla kuulluksi ja huomioiduksi.  On siis erityisen tärkeää keskittyä tukemaan myös heidän matkaansa isyyteen ja sen aikana. Se että ajatuksia vanhemmuudesta kartoitetaan kyselylomakkeiden avulla, ei ole riittävää. Lomakkeiden rinnalle tarvitaan myös keskustelua ja kuuntelua eli vanhempien aitoa kohtaamista.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus