Maksuton harrastus jokaiselle lapselle – Pilottikokeilu käynnistyy keväällä yli 1000 koulussa

Maksuton harrastus jokaiselle lapselle – Pilottikokeilu käynnistyy keväällä yli 1000 koulussa
Kuva: Quokkabottles

Islannista Suomeen otetun harrastamisen Suomen mallin päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö sekä jo nyt toimivien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen.

Kevään 2021 aikana käynnistyvässä Suomen mallin pilottikokeilussa yli 200 000 oppilasta pääsevät koulupäivän yhteydessä mieluisten harrastusten pariin. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustuksia yhteensä 6,4 miljoonaa euroa 112 kunnalle. Pilotissa on mukana yli 1000 koulua.

– Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa aivan jokaisella lapsella ja nuorella perhetaustaan ja asuinpaikkaan katsomatta on mahdollisuus mieleiseen harrastukseen. Nyt tästä tulee totta kymmenien tuhansien suomalaisten lasten ja nuorten elämässä. Kuntien hakemuksissa näkyi hienosti koko harrastamisen kirjo. Muun muassa liikuntakerhot, käden taidot sekä taide ja kulttuuri olivat oppilaiden suosikkeja, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Harrastamisen Suomen malli halutaan vakiinnuttaa kuntien pysyväksi toiminnaksi, ja mahdollistaa maksuton harrastaminen 1.-9.-luokkalaisille. Mallin lähtökohtana on, että lapsia ja nuoria kuunnellaan ja heitä osallistetaan harrastussisältöjen suunnitteluun. Harrastustoiveita kartoitettiin koululaiskyselyllä viime syksynä.

Koululaiskyselyn tuloksista ilmenee, että lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita erityisesti parkourista. Lisäksi tuloksissa näkyy, että koululaiset ovat halukkaita kokeilemaan harrastuksena muun muassa kuvataiteita, tanssia ja ruoanvalmistusta.

Harrastamisen Suomen malliin sisältyy myös koulujen valtakunnallinen virtuaalinen harrastusviikko. Harrastusviikon päätavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään oma mieleinen harrastus. Koulut ja kunnat voivat itse päättää ajankohdan omalle harrastusviikolleen tai hyödyntää harrastusviikon verkkosivujen sisältöjä vaikka viikoittain omassa toiminnassaan.

Suomi on ottanut mallin Islannista, jossa lasten ja nuorten syrjäytymistä on pystytty ehkäisemään hyvin tuloksin esimerkiksi tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla matalan kynnyksen harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Lisäksi Islannissa lasten kotiintuloaikoja on yhtenäistetty ja päihteiden saatavuutta rajoitettu sekä myynnin ikärajoja kiristetty.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus