Terapeutti Tommy Hellsten: “Kiire tulee siitä, että et ole läsnä siinä mitä teet”

Terapeutti Tommy Hellsten: “Kiire tulee siitä, että et ole läsnä siinä mitä teet”
Kuva: Pixabay

Terapeutti Tommy Hellsten muistuttaa meitä siitä, että kiireen tunne on illuusio, jonka ihminen itse itselleen asettaa. Osaatko sinä sanoa tarpeen tullen “ei”?

Yhteishyvän artikkelissa Hellsten kertoo, että kiireeltä voi suojautua luomalla läsnäolon tilan. Tämä vaatii tietoista ajatusta siitä, että pyrkii keskittymään hetkeen ja meneillään olevaan asiaan – yhteen juttuun kerrallaan.

-Kiireen kannalta ei ole merkitystä sillä, teetkö vähän vai paljon. Kiire tulee siitä, että et ole läsnä siinä mitä teet. Ja suurin osa ihmisistä elää kroonisessa kiireessä, sanoo Hellsten.

Hellstenin mukaan ihmisellä, joka ei ole läsnä, kokee helposti elämänsä tyhjäksi tai merkityksettömäksi. Siinä tilanteessa ihminen alkaa usein suorittamaan tai hakemaan merkitystä pyrkimällä saavuttamaan ulkoista menestystä. Suorittaja uupuu nopeasti, sillä hän ei ole yhteydessä itseensä eikä ymmärrä väsymystään tai osaa levätä. Paha olo kumuloituu, sillä suorittaminen ei myöskään täytä merkityksettömyyden tyhjiötä.

-Jos fokusoi jatkuvasti siihen mitä itseltä puuttuu, helposti katkeroituu. Kun taas näkee mitä itsellä jo on, voi kokea kiitollisuutta, kertoo Hellsten Yhteishyvälle.

Hellstenin mukaan kiire on itse aiheutettu illuusio. Jokaisella on mahdollisuus vapautua illuusiosta ja pahasta olosta, mikäli vain luottaa itseensä, haluaa oppia tuntemaan itsensä syvällisemmin ja oppii esimerkiksi sanomaan “ei” niissä tilanteissa, jotka sitä vaativat oman hyvinvoinnin kannalta.

-Vasta kun ymmärtää luovansa kiireen itse, voi alkaa suojautua siltä ja luoda kiireen vastakohdan eli läsnäolon tilan. Se on pitkä kasvuprosessi eikä ole olemassa niksejä, joilla polulla voisi oikaista. Muutos ei synny pelkillä päätöksillä, vaan täytyy mennä hyvin syvälle ihmisyydessä, Hellsten sanoo Yhteishyvän artikkelissa.

Suorittamisen kulttuuri seuraa myös töihin

Hellsten kertoo, että työpaikkojen kulttuuri on monesti suorittamiseen ohjaavaa. Työntekijä on töissä ikään kuin kone, joka ei saa näyttää tunteitaan ja ihmisyyttänän – siis suorittaja. Kohdatessaan asiakkaitaan, Hellsten on 40 vuotisen uransa aikana nähnyt, mitä ihmiset syvimmiltään kaipaavat.

-Haluamme kaikki tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Se on työssä tärkeämpi motivoiva tekijä kuin palkka tai ylennys. Jos se tarve jää täyttymättä, ei ole työn iloa, luovuutta tai turvaa tehdä virheitä, muistuttaa Hellsten.

Erityisesti johtamisessa suorittaminen, hyvinvointi ja ihmisten aito kohtaaminen tulisi huomioida hyvin. Myös johtajan oma hyvinvointi on tärkeää, jotta hänen alaistensa on hyvä olla.

-Jos esimies johtaa pahasta olosta käsin, hän levittää pahaa oloa. Jos hän johtaa omasta hyvinvoinnista käsin, syntyy kyky kohdata ihminen. Se on tärkein asia, mitä ihminen tarvitsee, Hellsten tiivistää.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.