Hallitus: Nollatoleranssi koulukiusaamiselle – Näin sinäkin voit toimia sen saavuttamiseksi

Hallitus: Nollatoleranssi koulukiusaamiselle – Näin sinäkin voit toimia sen saavuttamiseksi
Kuva: Pixabay

Opetus- ja kulttuuriministeriö esitteli kuluneella viikolla toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ehkäistä kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa. Näin sinäkin voit toimia, jotta koulukiusaamiselle saadaan loppu.

Koulukiusaamisen kitkemiseen tähtäävä toimenpideohjelma on määrä ottaa käyttöön niin varhaiskavatuksessa kuin koulu- ja oppilaitoksissa. Se sisältää konkreettisia keinoja, joilla kiusaamiseen tullaan puuttumaan. Tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä päästä kiusaamisessa nollatoleranssiin. Toimenpideohjelman toimenpiteden on määrä toteutua tällä hallituskaudella.

Muun muassa näin toimenpiteet otetaan käyttöön yhteiskunnallisella tasolla

 • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelma varhaiskasvatuksessa: kiusaamista ehkäistään vahvistamalla lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa ja kiusaamisen ehkäisemisessä pyritään kehittämään
 • Turvallisen opiskeluympäristö turvataan lainsäädäntöhankkeella: täsmennetään ja korjataan opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata koululaisten sekä henkilöstön turvallisuus
 • Perusopetuksessa käynnistetään uusi sitouttavan kouluyhteistyön toimintamalli: tuetaan esimerkiksi koulunkäyntiin sitouttamisessa sekä poissaolojen vaikutusten korjaamisessa
 • Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen painopisteeksi asetetaan hyvinvoinnin ja työrauhan edistäminen, yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäiseminen sekä mielen hyvinvoinnin tukeminen
 • Ennaltaehkäistään nuorisojengien syntymistä kouluissa ja oppilaitoksissa: vaatii henkilöstön tiedonlisäämistä jengiytymisestä

Miten kodit ja vanhemmat voivat toimia?

Hallituksen linjaaman toimenpideohjelman lisäksi kiusaamisen kitkemiseen tarvitaan tavallisia kansalaisia, vanhempia ja muita lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevia yhteiskunnan jäseniä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri listasi keinoja, joilla esimerkiksi kodeissa voidaan edesauttaa kiusaamisen vastaista työtä.

 • Kerro lapselle, että kiusaaminen on aina väärin
 • Keskustele kiusaamisesta lapsen kanssa, vaikkei asia koskettaisikaan lasta tai perhettä juuri nyt
 • Kysy, miten lapsi on toiminut tai miten hän toimisi, jos hän huomaisi kiusaamista tapahtuvan. Kerro, että on rohkeaa puolustaa kiusattua. Kerro, että kiusaamisesta pitää aina kertoa aikuiselle, kuten opettajalle tai vanhemmalle.
 • Tue lapsen ystävyyssuhteita koulukavereihin ja kutsukaa kavereita yhdessä kotiin.
 • Tutustu toisiin vanhempiin. Vanhempien keskinäinen yhteistyö ehkäisee kiusaamista.
 • Eläydy lapsen kanssa pohtimaan, miten pahalta, yksinäiseltä ja surulliselta kiusatusta voi tuntua. Auta näin lasta kehittämään empatiakykyään.

Katso opetusministeri Saramon mediatilaisuus koulukiusaamisen ehkäisystä alta.

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus