Lahjasukusoluista apua lapsettomuuteen

Lahjasukusoluista apua lapsettomuuteen

Siinä missä korona-aika sai syntyvyyden hienoiseen nousuun, tahaton lapsettomuus koskettaa yhä useampaa ihmistä. Suuri osa heistä voi saada avun omilla sukusoluillaan tehtävistä hedelmöityshoidoista.

Kaikilla lasta haluavilla ei ole omia sukusoluja, eikä sukusolut ole tae onnistuneelle hoidolle. Hoitovaihtoehtoina voi toimia vapaaehtoisten lahjoittajien luovutetut siittiöt, munasolut tai alkiot. Lahjasukusoluja tarvitsevat pariskuntien lisäksi myös itselliset naiset sekä naisparit.

Luovutettujen sukusolujen määrä ei ole riittävä kaikille niitä tarvitseville – oletko koskaan miettinyt, olisiko sinusta siittiöiden tai munasolujen lahjoittajaksi?

Vaatimukset tähän eivät ole kovin suuret, tärkeimpänä edellytyksenä on halu auttaa lapsettomuudesta kärsiviä, perhe-elämästä haaveilevia.

Voisinko minä luovuttaa munasoluja?

Saatat soveltua munasolujen luovuttajaksi, jos

  • olet perusterve, tupakoimaton 22-35-vuotias
  • painoindeksisi (BMI) on korkeintaan 32
  • sinulla tai lähisukulaisillasi ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia
  • infektionäytteet (HIV, B- hepatiitti, C- hepatiitti ja kuppa) ovat negatiivisia ja
  • haluat auttaa vauvahaaveen toteutumisessa

On tärkeää muistaa, että munasolujen luovuttajalta ei edellytetä omia lapsia tai synnytystä.

Voisinko minä luovuttaa siittiöitä?

Voit soveltua siittiöiden luovuttajaksi, jos

  • olet perusterve, tupakoimaton 20-45-vuotias
  • siittiösi kestävät pakastuksen riittävän hyvin
  • sinulla tai lähisukulaisillasi ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia
  • infektionäytteet ovat negatiivisia ja
  • haluat auttaa vauvahaaveen toteutumisessa

Sukusolujen luovuttajien korvaukset

Munasolujen tai siittiöiden luovuttajalle maksetaan kulukorvauksien lisäksi sairaalassa käyntipäiviltä Kelan päivärahan suuruinen korvaus. Kaikki käynnit ja tarvittavat lääkkeet ovat luovuttajalle maksuttomia.

Luovuttaessasi munasoluja, sinulle kirjoitetaan 2-3 vuorokautta sairaslomaa munasoluja kerättäessä, sekä saat 250€ kertakorvauksen.

Sukusolujen luovuttamisesta laissa

Laki hedelmöityshoidoista säätelee sukusolujen luovuttamista. Sen mukaan lahjoittajat täytyy rekisteröidä, joten anonyymina et voi lahjoitusta tehdä. Luovutusrekisteriä ylläpitää Valvira.

Luovuttajana voit asettaa ehtoja luovuttamiesi sukusolujen käytölle. Niitä saa kuitenkin käyttää enintään viidelle saajalle. On tärkeää huomioida, ettei sukusolujen luovuttajaa koske juridiset oikeudet eikä velvollisuuden syntyvään lapseen liittyen.

Luovutetusta sukusolusta syntyneellä lapsella on oikeus saada selville sukusolun luovuttajan henkilöllisyys 18 vuotta täytettyään. Kuitenkaan lahjasukusolujen saajalla ei ole oikeutta henkilöllisyyden selvittämiseen, vaan hänelle kerrotaan ainoastaan lahjoittajan ulkoisista ominaisuuksista, kuten pituus, hiusten väri sekä etninen tausta.

Asiasta kertoi Kuopion Yliopistollinen Sairaala.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus