Sateenkaariperheet näkyvät hitaasti tilastoissa

Sateenkaariperheet näkyvät hitaasti tilastoissa
Kuva: Sharon McCutcheohenen

Sateenkaariperheiksi kutsutaan yleisesti sellaisia lapsiperheitä tai perhettä suunnittelevia, joissa ainakin yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Nämä perheet näkyvyät hitaasti tilastoissa, joka vaikuttaa perheiden tarpeiden huomiointiin.

Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja ja perheet ovat keskenään hyvinkin erilaisia.

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa perhetilaston mukaan noin 4000 saman sukupuolen parin muodostamaa perhettä, joissa perheen samaa sukupuolta olevat puolisot olivat joko avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Näistä saman sukupuolen avioparien ja rekisteröityjen parien lapsiperheistä oli suurin osa naisparien, ja heidän lasten muodostamia perheitä.

Samaa sukupuolta olevien miesten ja naisten parisuhteiden rekisteröimisen mahdollistava laki tuli voimaan 1.3.2002, josta aloitettiin myös määrän tilastointi.

Nais- ja miesparit vuodesta 2002-2019

Rekisteröityjen parisuhteiden ja samaa sukupuolta olevien avioparien perheet vuosina 2002–2019. Lähde: Tilastokeskus

Parisuhteensa virallistaneiden olevien parien määrä kasvaa

Monipuolistuva ja muuttuva lainsäädäntö mahdollistaa monimuotoisten perheiden esiintyvyyttä. Silti osa näistä perheistä jää pimentoon. Tilastoissa näkyvät edelleenkin vain sellaiset sateenkaariperheet, joissa vanhemmat ovat avioliitossa tai rekisteröineet parisuhteensa. Jatkossa onkin syytä pohtia, miten tilastointia voitaisiin kehittää niin, että ne näyttäytyisivät sellaisina mitä todellisuudessa on. Myös vähäiset olemassa olevat ja ajantasaiset tilastot sateenkaariperheiden määrästä hankaloittaa perheiden kartoitusta.

Äitiyslaki tuo perhetilastoihin hyvin tietoa erityisesti naispareista. Seta ry:n mukaan äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparin hedelmöityshoidoilla syntyvällä lapsella on juridinen suhde molempiin vanhempiin. Näin lapsi voidaan tunnustaa omakseen, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien.

Tulee huomioida, että äitiyslaki ei koske miespareja, eikä koti- inseminaatiolla alkunsa saaneita lapsia.

Sateenkaariperheiden sisällyttäminen perhetilastointiin on jatkossa ensiarvoisen tärkeää. Ne joilla ei ole juridisesti yhteisiä lapsia tai ei lapsia ollenkaan, riittää vielä taisteltavaa oikeudesta omaan perheeseen. Rekisteripohjaisen tilastoinnin ulkopuolelle jäävät valitettavasti myös monet muut erilaiset perhemuodot, sekä muiden sukupuolten moninaisuus.

Monimuotoisuus esille

Haasteista huolimatta tilastoja pyritään kehittämään siten, että ne kuvaavat entistä paremmin sateenkaariperheitä ja muita yhteiskunnassamme esiintyviä monimuotoisia perheitä.

Yhteistyö eri tilastontuottajien ja tutkijoiden välillä ja eri aineistojen aiempaa parempi hyödyntäminen voisivat olla yksi askel kehittää tilastointia. Näin voidaan kehittää perheiden moninaisuuden huomioimista tulevaisuudessa.

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *