Lapsen kyvykkyyttä ei määritä raha eikä materia

Lapsen kyvykkyyttä ei määritä raha eikä materia
Kuva: Dickens Sikazwe

Ei voi kauhalla vaatia jos on lusikalla annettu, sanoo vanha sananlasku. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden alueilla. Aihe on puhuttanut jo vuosikymmeniä, joten miksei ylisukupolvisuuden kierrettä olla vieläkään saatu katkaistua? Eletään kuitenkin jo vuotta 2021.

Ylisukupolvisuus= isoisoisovanhempien ongelmat perintönä

Huono-osaisuuden ylisukupolvisuudella tarkoitetaan THL mukaan vanhempien ongelmien siirtymistä ja jatkumista heidän lapsilleen. Perheen ongelmat muodostuvat usein psykososiaalisista, sosioekonomisista, geneettisistä tekijöistä, tai rakentuvat niiden yhteisvaikutuksesta.

Psykososiaaliset ongelmat näyttäytyvät tutummin tunne-elämän ja ihmissuhteiden ongelmina, ahdistuneisuutena sekä mielenterveys- ja päihdeongelmina. Geneettiset tekijät ovat geeneissämme olevia periytyviä poikkeuksia joista seuraa sairaus tai oireyhtymä. Sosioekonominen asema taas käsittää huonoja tuloja, olemattomia omaisuuksia tai alhaista asumistasoa, joiden edellytyksenä olisi riittävän koulutuksen tuoma työ. Vanhempien koulutustaustalla näyttää olevan suuri merkitys sille, miten lapset kouluttautuvat.

Toimeentulemista tulevaisuuden kustannuksella

Monessa köyhässä perheessä nuorella on koulutuksen sijaan kiire päästä työelämään, jotta voi elättää itsensä. Koska vanhemmilla ei ole mahdollisuutta antaa taloudellista tukea lapselleen, on nuoren alettava itse huolehtimaan omista asumiskustannuksista ja elämisestään. On tultava toimeen tavallaan kuin oman tulevaisuuden kustannuksella. Voi myös olla, ettei perheen vanhemmat itsekään ymmärrä koulutuksen tärkeyttä, eikä näin osaa tukea ja kannustaa lapsiaan löytämään omia mahdollisuuksiaan.

Tutkimuksen mukaan erot näkyvät vahvemmin ääripäissä eli pieni- ja suurituloisten keskuudessa. Mitä köyhempi ja huono-osaisempi perhe, sen suuremmalla todennäköisyydellä lapsi perii huono-osaisuuden ja matalan koulutustason. Suurituloisten ja korkeasti koulutettujen jälkikasvu taas pitävät korkean sosioekonomisen asemansa.

Lähtökohtaisesti köyhän ja rikkaan perheen lapset ovat täysin yhtä kyvykkäitä

Lapsen kyvykkyyttä, taitoja ja potentiaalia ei määrittele se mihin perheeseen on sattunut syntymään. Lapsen kyvykkyys on luontaisesti olevien taitojen ja hankittujen taitojen yhteinen summa. Kyvykkyys ei synny tyhjän päälle, vaan sen taustalla on aina joku synnynnäinen lahjakkuus. Tämä luontainen taipumus ei itsessään riitä kyvykkyyden syntymiseen, vaan se tarvitsee sopivan ja turvallisen ympäristön tullakseen esille. Näitä ympäristöjä ovat koti, päiväkoti, koulu, harrastukset, työpaikka jne.

Emme siis voi koskaan tietää kuinka kyvykkäitä ja osaavia lapsemme ovat, ennen kun olemme tarjonneet heille mahdollisuuden ympäristöön jossa taidot ja osaamiset voi tuoda turvallisesti esille. Meillä on myös valtavan hyvä yhteiskunta joka tarjoaa apuja ja tukea varmasti kaikille, kunhan sitä osaa vaan pyytää.

On paljon puhuttu lasten harrastustoiminnan tärkeydestä, ja kuinka se tulee olla kaikkien mahdollista harrastaa. Esimerkkinä Pelastakaa Lapset Ry:n Eväitä elämälle– ohjelmassa mukana olevat paikallisyhdistykset ovat jakaneet paljon oppimateriaali- ja harrastustukea vähävaraisille perheille. Oppimateriaalituki turvaa mahdollisuuden aloittaa ja jatkaa opintoja, harrastustuki taas kattaa kausimaksuja ja välineiden hankintaan menneitä kuluja.

Kaikkien yhteisenä vastuuna

Jotta ylisukupolven periytyvä huono-osaisuus saataisiin katkaistua, on luotava hyvinvoinnin eväitä yhdenvertaisesti kaikille. Yhteiskunnan palveluilla on suuri rooli tunnistaa varhaisen tuen tarve ja tarjota apuja sinne jossa niitä tarvitaan. On myös muita keinoja joihin kaikki aikuiset ja vanhemmat voivat omalla tekemisellään vaikuttaa.

Ruuhkavuosien toimitus kannustaa jokaista aikuista näkemään lapsen ja nuoren, sekä muuttaa pienillä teoilla suuntaa jotta saadaan katkaistua ylisukupolvisuuden kierrettä.

Annetaan parhaamme mukaan kaikille lapsille kauhalla, jotta he voivat tulevaisuudessa käyttää vaikka ämpäriä. Annetaan tietoisesti perinnöksi hyvinvointia ja ennen kaikkea, mahdollisuuksia.

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *