Tutkimustuloksilla kohti parempaa jaksamista

Tutkimustuloksilla kohti parempaa jaksamista
Photo by Sandy Millar on Unsplash

Jyväskylän Yliopiston Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät – tutkimus (VoiKu) on osa kansainvälistä konsortiohanketta (International Investigation of Parental Burnout (IIPB)). 60 maan hanke mahdollistaa maailmanlaajuisen vertailun vanhemmuuden uupumisessa ja uupumiselle altistavissa tekijöissä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuottaa vanhemmuuden uupumuksen luotettava arviointimenetelmä. Menetelmä, jonka avulla olisi mahdollista tunnistaa vanhemmat, jotka ovat riskissä uupua. Suomessa vastuututkijoina toimivat professori Kaisa Aunola ja dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta.

Syntyvyys on ollut Länsimaissa laskussa. VoiKu-tutkimuksen (2018) tulokset kertoivat raa’an faktan. Uupumuksesta kärsivät vanhemmat eivät toivo lisää lapsia, kertovat tutkimuksen alustavat tulokset. Tutkimuksen mukaan yli 60 % suomalaisista vanhemmista kärsi unenpuutteesta. Unenpuutteen yhteys uupumiseen on todettu aikaisemminkin. Tuloksista tutkijat saivat vahvistuksen, että vanhempien jaksamisen tueksi on kehitettävä konkreettisia keinoja. Vuonna 2018 pilotoitiin vanhemmuuden uupumisseula (VAU-seula). Sen tarkoituksena on neuvoloiden kautta tunnistaa vanhemmat, jotka ovat riskissä uupua. VAU-seula on nykyään käytössä useissa neuvoloissa. Varhainen havaitseminen mahdollistaa oikean avun tarjoamisen ennaltaehkäisevästi ja sitä kautta voidaan minimoida uupumisen haittoja.

Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on tunnistaa juurisyitä, miksi vanhempi uupuu. Syyt ovat harvoin samanlaisia, vaan ovat vahvasti yksilökeskeisiä. Vuonna 2019 tutkittiin ensimmäistä kertaa, mikä uuvuttaa suomalaiset vanhemmat. Taustatekijöistä uupumista selittävät vanhemman sukupuoli ja ikä, perheen taloudellinen tilanne, työttömyys ja lapsella olevat erityistarpeet. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka vanhempien omat itseensä kohdistetut korkeat vaatimukset vaikuttavat uupumiseen. Tutkimus näytti, että äidit kokivat enemmän vaatimuksia itsestään ja ulkoapäin.

Kaikkinensa perheen taustatekijät selittivät suhteellisen vähän vanhemmuuden uupumuksesta. Suurimpaan rooliin nousivat muualta tulevat kovat odotukset ja vaatimukset. Jos vanhemmalla on lisäksi kovat odotukset itselleen, on riski uupua suuri. Vanhempana olemista ei saisi ottaa kilpailuna tai suorittamisena. Enemmän pitäisi puhua armollisuudesta ja keskittyä vertaisvanhemmuuteen Sorkkila muistuttaa.

Armollisuus itseä ja muita kohtaan ovat tärkeitä asioita perhearjessa
Photo by Jude Beck on Usnplash

Vuonna 2020 toteutettuun kansainväliseen tutkimukseen osallistui 17049 vanhempaa 42 maasta. Tutkimus osoitti vanhempien uupumisen esiintyvyydessä huomattavia eroja maiden välillä. Uupumisoireita esiintyi enemmän yksilökeskeisissä kuin yhteisöllisissä maissa. Yksilökeskeisyys voi olla rinnastettavissa myös yksinäisyyteen. Suomalaisten vanhempien avoimet vastaukset tukevat tätä. Näistä kävi ilmi, että suomalaisvanhemmat tunnistivat tukiverkkojen puuttumisen ja he tunsivat olevansa usein hyvin yksinäisiä. Tutkimuksen mukaan on mahdollista, että yhteisöllisemmissä kulttuureissa lasten kasvattamiseen osallistuu suku kokonaisuudessaan ja ihmiset tukevat enemmän toisiaan. Suomessa vastaavaa tapaa ei yleisesti ole, vaan arjessa pyritään usein selviytymään yksin.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisvanhemmat olivat uupuneimpien joukossa. Enemmän vanhempien uupumusta raportoitiin Puolassa, Belgiassa, Egyptissä, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Aasian maissa uupumus vanhempien keskuudessa oli pienintä. Kaikista vähiten uupumusta raportoitiin Thaimaassa. Suomessa ja Ruotsissa on samankaltainen perhepolitiikka. Lisäksi maiden välillä on paljon kulttuurillisia yhtäläisyyksiä. Maiden välillä on silti asiassa selkeä ero. Ruotsalaisvanhemmat olivat vertailussa sijalla 21. He olivat tutkimuksen mukaan selkeästi vähemmän uupuneita kuin suomalaiset. Osittain tätä voi selittää enemmän käytetyt isien vanhempienvapaat, mutta asia vaatii Sorkkilan mukaan tarkempaa tutkimusta. 

Konsortio tulee jatkossa tarkastelemaan myös korona-ajan vaikutuksia vanhempien hyvinvointiin ja jaksamiseen eri maiden ja kulttuurien välillä.

Lähteet:

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/perhetutkimus/voiku-tutkimus

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/10/korkeat-vaatimukset-uuvuttavat-vanhemmat

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/12/yksilokeskeisyys-altistaa-lansimaiset-vanhemmat-uupumukselle

Avatar photo

Jussi

Kovaa vauhtia kohti 40 ikävuotta kiihdyttävä lapsekkaan ja vilkkaan mielikuvituksen omaava vuoroviikkoisä, jolla arjen palapeli koostuu monesta osasta. Toisella viikolla täyden intensiteetin lapsiarkea soppakauhan varressa, pyykkivuoren keskellä. Toisella taas jotain ihan muuta. Kahden arjen jatkuvaa yhteensovittamista ja aikatauluttamista, josta ei muuttuvia tilanteita puutu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *