Impulsiivinen käytös lapsella: yllättävän helppo keino lieventää kiroilua ja raivoa

Impulsiivinen käytös lapsella: yllättävän helppo keino lieventää kiroilua ja raivoa
Kuva: Andre Hunter

Lapsen impulsiivinen käytös voi olla hyvinkin haitallista hänelle itselleen, sekä myös muille. ”Kuppi menee nurin” helposti erilaisissa tilanteissa ja lapsen voi olla vaikea päästä tunteidensa yli. Herkästi räjähtävä lapsi kiroilee, huutaa ja heittää tavaroita, sekä toimii ajattelematta.

Kanadalaistutkimuksen mukaan yksikertainen keino vähentää impulssiivista käytöstä on lisätä unta ja vähentää lapsen ruutuaikaa.

Pediatrics-julkaisussa ilmestynyt Ottawan yliopiston tutkimus vihjaa, että riittämättömät yöunet ja suositukset ylittävä ruutuajan käyttö saavat lapset ja nuoret todennäköisemmin käyttäytymään impulsiivisesti ja tekemään harkitsemattomia päätöksiä, kertoo Mtv-uutiset.

THL:n mukaan alakouluikäisen lapsen unentarve on noin 9–11 tuntia yössä. Ruutuajoista on ollut paljon keskustelua jo pitkään, ja liiallisella käytöllä on huomattu olevan kiistattomia yhteyksiä lapsen impulsiiviselle käytökselle.

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin yli 4500 lapsesta kerättyja tietoja. Iältään 8–11-vuotiaita lapsia seurattiin kymmenen vuoden ajan, ja tiedon valossa haluttiin saada selville, miten terveyssuositusten noudattaminen heijastuu lapsen käytökseen.

Ruutuajan, nukkumisen ja liikunnan määrä arvioitiin lasten ja heidän vanhempiensa itseraportoinnin avulla. Lasten impulsiivisuutta tutkijat havainnoivat kahdeksan mittarin perusteella. Tutkijat kysyivät lomakkeella lapsilta esimerkiksi kokemushakuisuudesta, tavoitteellisuudesta sekä tunteisiin reagoimisen nopeudesta.

Tutkituista lapsista vajaa kolmannes ei saavuttanut yhtään terveyssuositusta. Vain 4,8 prosenttia lapsista saavutti kaikki suositukset.

Aina ongelmien takana ei ole univaje ja liiallinen ruutuaika. Taustalla voi olla myös neuropsykiatrisia ongelmia, traumakokemuksia tai masennusta, joiden tunnistaminen on tärkeää hoidon suuntaamiseksi oikein

Vaikeat käytösoireet, joihin kuuluu aggressiokäyttäytymistä, voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja herättää pelkoa sekä myös ristiriitoja siitä, miten ja kenen pitäisi puuttua ongelmiin.

Tyypillisimpiä ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi jatkuva sääntöjen rikkominen, taipumus ajautua riitoihin aikuisten tai koulutovedeiden kanssa, fyysinen ja sanallinen aggressio, kiusaaminen ja valehtelu. Noin puolet uhmakkuus- ja käytöshäiriöistä puhkeaa lapsuudessa ja noin puolet nuoruudessa, kertoo mielenterveystalo.

Näissä tapauksissa kannattaa aina kääntyä kouluterveyden puoleen, tai omalle lääkärille.

Lue myös:

ADHD lapsi jonottaa koulupsykologille pääsyä – jonossa jo kolme vuotta

Eniten ärsyynnyn etanan värisestä topista

Tytärlapsen nytkähdys kohti esiteiniyttä


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.