Lastenvalvojan vastaanotolla kuumottavia tunteita ja helpottavia hetkiä – tiesitkö näitä?

Lastenvalvojan vastaanotolla kuumottavia tunteita ja helpottavia hetkiä – tiesitkö näitä?
Kuva: Andrik Langfield

Eron jälkeen on paljon soviteltavaa ja sovittavaa. Yhteisen lapsen elatuksen kustannuksien jakaminen, ja tapaamisoikeuksien ajankohdista neuvottelu hoidetaan yleensä oman kunnan lastenvalvojalla. Mutta miten kustannukset jakautuvat ja mitä kaikkea summan määräytymisessä otetaan huomioon?

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta eron jälkeen omien maksukykyjensä mukaan. Mikäli vahvistetun elatusavun saamisessa on vaikeuksia, elatusvelvollisella ei ole elatuskykyä lainkaan tai elatusapu on vahvistettu Kelan täysimääräistä elatustukea pienemmäksi, on lapsi oikeutettu Kelan maksamaan elatustukeen. Tuki on parhaillaan 167,01€.

Laki ei edellytä tekemään kirjallista, lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tapaamisista ja elatusavun määrästä. Vanhemmat voivat sopia kaiken myös suullisesti, mikäli vanhempien välit ovat hyvät ja asiat sujuvat lapsen edun mukaisesti.

Yhteisesti sovitut elatusavun määrät, kuka maksaa ja kenelle, sekä lapsen tapaamiset toisen vanhemman kanssa voi sopia yhteisesti, ja vahvistaa sovittu lastenvalvojalla

Monilla vanhemmilla on ajatus, miten eron jälkeen hoidetaan lasten asumisjärjestelyt ja paljonko lapsen elatukseen pitäisi suunnilleen saada toiselta vanhemmalta apua. Elatusavun maksajalla on usein myös oma käsityksensä summasta. Mikäli nämä näkemykset eivät kohtaa, auttaa lastenvalvoja löytämään molemmille vanhemmille, sekä lapselle sopivan elatusavun määrän.

Elatusavun summa määräytyy lapsen elatuksen tarpeesta

Elatusapua ei suinkaan määrätä vain toisen vanhemman halusta saada tietty summa elatusapua, tai vain toisen mielestä sopivasta summasta. Lastenvalvojat laskevat suuntaa-antavan elatusavun määrän, jossa on huomioitu lapsen ikätason keskiverto ruokakulutus, vaatteiden ja vapaa-ajan kustannukset, vakuutukset ja muut lapseen kohdistuvat kulut.

Jyväskylän kaupungin johtava sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja Mirja Laitinen kertoo, etteivät useimmat vanhemmat ole kuitenkaan perehtyneitä elatusasioihin etukäteen. Useimmat eivät siis ole sopineet ennalta, miten lapsen elatus jaetaan. Lastenvalvojalla voidaan sopia myös muista lapsen asioista, kuten asumisesta, huoltajuusmuodosta ja tapaamisista.

Vanhempien tunteet pinnassa ja voimat vähissä

Laitisen mukaan tunteet saattavat olla eron jälkeen pinnassa, joten vanhempien on hyvä saada neuvoa ja tukea. Lastenvalvoja osaa kertoa molemmille, mitä vaihtoehtoja on ja mitä eri valinnoista seuraa.

Neuvoteltaessa lapseen liittyvistä asioista ja tulevaisuudesta, on aina muistettava lapsen etu. Molempien vanhempien allekirjoittama ja lastenvalvojan vahvistama elatussopimus on täytäntöönpanokelpoinen, jolloin maksut voi tarvittaessa viedä suoraan perintään ja ulosottoon. Elatusapu voidaan vahvistaa määräajaksi tai suoritettavaksi eri määräisenä eri ajanjaksoilta.

Elatusavun määrä tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin nousun mukaan. (Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) Elatusapu nousi 1.1.2021 alkaen 0,2 %. Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia, niiden vahvistamispäivästä riippumatta. Elatusavun maksaja on velvollinen maksamaan korotuksen sovitun summan päälle.

Elatustukeen oikeutetulla on myös sen perusteella oikeus Kelan elatustukeen, mikäli maksaja laiminlyö velvollisuutensa.

Joskus sopua ei synny, ja joudutaan turvautumaan tuomioistuinsovitteluun

Joskus vanhemmat eivät pääse sopuun edes lastenvalvojan avustuksella. Näissä tilanteissa joudutaan turvautumaan tuomioistuimeen, ja viemään asia tuomarille päätettäväksi.

THL:n mukaan vuonna 2019 lastenvalvojalla vahvistettiin yhteensä 52 745 elatusapusopimusta. Sopimukset koskivat 5,0 prosenttia koko maan alle 18-vuotiaista. Sopimuksia vahvistettiin noin 3 000 vähemmän kuin vuonna 2018. Vahvistettujen elatussopimusten ja tapaamissopimusten määrä ovat viime vuodet olleet pienessä laskussa, mikä kertoo joko vähentyneinä eroina, tai siitä, että vanhemmat sopivat lasten asiat keskenään suullisesti.

Yleensä lastenvalvojalla vahvistetut sopimukset ovat hyvä pohja molemmille vanhemmille. Kun yhdessä sovittu virallinen sopimus löytyy, ei kumpikaan vanhemmista pääse jälkeenpäin muuttamaan ennalta sovittua, kuten suullisessa sopimuksessa saattaisi käydä.

Lue myös:

Suojaa lapsi auringolta – Vinkit suojautumiseen ja aurinkovoiteen valitsemiseen

Oletuksia perheestämme -juttusarja, osa 2: “Ette varmaan halua lisää lapsia?”

Sosiaalityöntekijöiden runsas vaihtuvuus kuormittaa lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita: “Ei jaksaisi aina aloittaa jokaisen uuden ihmisen kanssa tutustumista uudestaan ja uudestaan”


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.