Tuore tutkimus: perheen talous­tilanne yhteydessä nuoren ylipainoon

Tuore tutkimus: perheen talous­tilanne yhteydessä nuoren ylipainoon
Kuva: Siora Photography

Teksti: Anna-Leena

Ylipainon tiedetään vaikuttavan kielteisesti lasten ja nuorten fyysiseen ja psykososiaaliseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Tiedetään myös, että lapsuudesta ja nuoruudesta alkanut ylipaino ja lihavuus jatkuu usein aikuisikään.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan nuorten ylipaino on yhteydessä nuorten elintapoihin ja heidän kokemuksiinsa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Nuoret, joilla on ylipainoa, kokevat terveytensä muita useammin keskinkertaiseksi tai huonoksi.  He myös jättävät useammin aamupalan syömättä, nukkuvat alle kahdeksan tunnin yöunia ja liikkuvat vähemmän. 

Nuorilla, joilla on ylipainoa on enemmän kiusaamiskokemuksia sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireita. He myös kokevat yksinäisyyttä muita useammin, ja heillä on enemmän keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa. 

Lääkärilehdessä julkaistussa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa aineistona käytettiin vuoden 2019 Kouluterveyskyselyä, johon vastasi noin 160 000 perusopetuksen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista, lukiolaista ja ammattiopiskelijaa.

Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka olivat arvioineet perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai huonoksi, kokivat muita useammin terveytensä heikoksi tai kohtalaiseksi

THL:N tutkimuksessa tarkasteltiin myös terveys- ja hyvinvointitekijöitä nuorten syntyperään ja sosioekonomiseen taustaan liittyen. Tutkimuksesta ilmeni, että nuoret, jotka olivat arvioineet perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai huonoksi, kokivat muita useammin terveytensä heikoksi tai kohtalaiseksi. THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki kertoo, että nämä tulokset tulivat ilmi sekä perusopetuksen, lukion että ammatillisen koulutuksen nuorilla – ja sekä tytöillä että pojilla.

Mäen mielestä on tärkeää, että terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa myös tunnistetaan ne lapset ja perheet, jotka tarvitsevat erityistä tukea. ”On tärkeää, että lapset ja nuoret saisivat meiltä aikuisilta paljon tukea riittävän varhain. Esimerkiksi kiusaamisen vastaiseen työhön pitäisi olla riittävästi resursseja ja toimivia käytäntöjä. Ja että se työ olisi suunnitelmallista ja jatkuvaa”. 

”Tavoite on turvata lasten terveys ja lasten terve tulevaisuus. Se on ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä se pääpointti”, Mäki kiteyttää.

Lähde: Hs.fi

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *