Yökastelun syyt: lapsi ei kastele vuodetta tahallaan

Yökastelun syyt: lapsi ei kastele vuodetta tahallaan
Kuva:Brett Durfee

Teksti: Anna-Leena

Kuivaksi oppiminen tapahtuu kulttuurissamme keskimäärin 2-4 vuoden iässä. Monet lapset kuitenkin oppivat hallitsemaan virtsaamistaan vasta paljon myöhemmin. Yökastelu.fi sivuston mukaan Suomessa arvioidaan olevan 30 000 hoitoa tarvitsevaa yökastelijalasta ja -nuorta. Joka kymmenes 4-5-vuotias lapsi kastelee vielä melko säännöllisesti öisin. Koulunkäynnin aloittavista lapsista vielä noin 6-8 % kastelee ja murrosikäisistäkin noin 0,5%.

Lapsi ei kastele vuodetta tahallaan

Yökastelu on kaikkein tavallisimpia lasten vaivoja. Yökastelu vaikuttaa koko perheeseen. Lapselle se aiheuttaa usein häpeää ja sosiaalisia rajoituksia, vanhemmille taas työtä ja vaivannäköä. Koko perheen hyvinvoinnin vuoksi yökastelua on tärkeää hoitaa.

Kuva: Annie Sprat. Vuoteenkastelu ei ole sairaus, vaan periytyvä sukuominaisuus

Yökastelu.fi sivustolla kerrotaan, että vasta parin viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkimuksissa pystytty selvittämään yökastelun syitä. Ennen tutkimuksia yökasteluun liittyi monenlaisia uskomuksia. Vanhempia saattaa helpottaa tieto siitä, että vuoteenkastelu ei ole sairaus, vaan periytyvä sukuominaisuus. Lapsi ei myöskään kastele vuodetta tahallaan. Mll.fi sivustolla muistutetaan, että kastelu voi harmittaa myös lasta ja harmi kasvaa, jos vanhemmat hermostuvat siitä. 

Mistä yökastelu johtuu?

Kuivaksi oppiminen on monimutkainen kehitystapahtuma. Toisissa suvuissa kehitys on nopeampaa, toisissa hitaampi. Kummatkin suvut ovat kuitenkin yhtä terveitä. Yökastelijoiden munuaisissa, rakossa tai virtsateissä ei ole todettu elimellisiä vikoja sen enempää kuin muillakaan lapsilla. Pitkään myös uskottiin, että yökastelu on psyykkinen oire. Tämäkään ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kastelijalapset selviävät psykologisissa testeissä yhtä hyvin kuin ikätoverinsakin.

Yökastelijalapsen uni on sikeää ja yöllä herääminen on vaikeata. Lapsen kehityksen myötä rakon täyttyessä uni vähitellen kevenee ja lapsi herää pissahätään. Lapsi pysyy kuivana, kun oppii heräämään rakon täyttyessä. Lapsilla joilla esiintyy yökastelua, yön aikaiset virtsamaarät ovat suuria ja ylittävät rakon enimmäistilavuuden. Syy tähän on hormooneissa. Yökastelijoilla virtsan eritystä vähentävää hormonia, vasopressiinia, erittyy yöllä liian vähän. Yöllinen hormonimäärä kuitenkin lisääntyy yleensä kehityksen myötä, mistä johtuen virtsamäärä pienenee. Myös virtsarakon toiminnallinen tilavuus kasvaa. Kun kaikki yövirtsa mahtuu rakkoon, lapsi on yökuiva.

Miksi yökastelun hoito on tärkeää?

On yleistä, että yökastelijoilla esiintyy myös tihentynyttä virtsaamistarvetta ja päiväkastelua. Syynä tähän on useimmissa tapauksissa yliaktiivinen, kypsymätön rakko, joka jo pienellä virtsamäärällä aiheuttaa nopean ja voimakkaan virtsaamistarpeen. Oireet häviävät kehityksen myötä. 

On tärkeää tiedostaa, että yökastelu on lapselle vaikea oire. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä vaikeammalta oire tuntuu. Hoitamaton yökastelu saattaa aiheuttaa lapselle ja nuorelle itsetunnon heikkoutta ja sosiaalisia ongelmia. Tällaiset ongelmat häviävät, kun kastelu hoidetaan.

Lähteet:

www.yokastelu.fi

mll.fi

mehilainen.fi


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.