Tutkimus osoittaa: näin sisarusten välinen syntymäjärjestys vaikuttaa lasten persoonallisuuteen

Tutkimus osoittaa: näin sisarusten välinen syntymäjärjestys vaikuttaa lasten persoonallisuuteen
Kuva: Juliane Liebermann

Teksti: Anna-Leena

Esikoisesta kasvaa täydellisyyden tavoittelija, toisesta lapsesta itsenäinen kokeilija. Vaikuttaako syntymäjärjestys lasten persoonallisuuteen? Joidenkin tutkimusten mukaan, kyllä! Äitiydenihme.fi sivuston siteeraaman Journal of Human Resources -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan saman perheen lapset omaksuvat erilaisia rooleja riippuen siitä, ovatko he sisaruksiaan vanhempia vai nuorempia. Syntymäjärjestyksellä voikin olla vaikutusta sekä lasten luonteeseen että käytökseen.

Esikoisilla enemmän paineita menestyä

Esikoiset saavat usein osakseen enemmän jakamatonta huomiota kuin perheen muut lapset. Vanhempien jakamaton huomio tekee heistä vastuuntuntoisia aikuisia. Journal of Human Resources -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan esikoiset ovat myös sisaruksiaan älykkäämpiä. Tutkimuksen mukaan tulokset voivat johtua siitä, että esikoiset saavat enemmän viriketoimintaa. Tutkimuksesta selviää, että vaikka vanhemmat tarjoavan saman verran emotionaalista tukea lapsilleen, esikoiset saivat vanhempien jakamattoman huomion ajattelutaitoja tehostavissa aktiviteeteissa. 

Äitiydenihme.fi sivuston artikkeli kertoo, että esikoiset kokevat yleensä muita enemmän paineita menestyä ja tehdä asioita oikein. Tähän vaikuttaa vanhempien käytös lasten kanssa: vanhemmat käyttäytyvät tyypillisesti rennommin myöhemmin syntyneiden lasten kanssa. 

Kun perheeseen syntyy lisää lapsia, sisarusten välinen hierarkia alkaa muodostua. Lapset valitsevat tiettyjä rooleja perheen sisällä erottuakseen joukosta. Vaikka lapsilla olisi samat vanhemmat, he eivät käyttäydy samalla tavoin. Vaikka yleistäminen on vaikeaa, yhteisiä tekijöitä pystytään tunnistamaan ja niiden perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä.

Näin syntymäjärjestys vaikuttaa lasten persoonallisuuteen

Esikoinen

Vauvat syntyvät ilman ohjekirjaa ja useimmat  vanhemmat selviävätkin esikoisen kasvatuksesta luottamalla vaistoihinsa ja oppimalla asioita yrityksen ja erehdyksen kautta. Vanhemmat ovat yleensä erittäin tarkkaavaisia esikoisen hoidossa ja asettavat lapselle selkeät rajat ja säännöt. Esikoisen kasvaakin usein perfektionistiksi, joka pyrkii kaikissa tilanteissa miellyttämään vanhempiaan.

Toinen lapsi

Kun perheeseen syntyy toinen lapsi, vanhemmilla on jo kokemusta vanhemmuudesta. Vanhemmat ovat tyypillisesti sallivampia seuraavien lasten kohdalla. Toisesta lapsesta kasvaakin monissa tapauksissa huomattavasti esikoista itsenäisempi. Toinen lapsi saattaa myös kaivata vähemmän apua kuin isosisaruksensa. Nuoremmilla lapsilla on usein enemmän vapauksia ja vähemmän velvollisuuksia kuin esikoisella. Heistä kasvaa usein kokeilijoita ja he haluavat tehdä asiat omalla tavallaan.

Keskimmäinen lapsi

Keskimmäiset lapset omaksuvat usein piirteitä niin vanhempien kuin nuorempienkin sisarustensa käytöksestä. Tämä tekee heidän persoonallisuuden ennustamisesta vaikeampaa. Keskimmäiset ovat yleensä hyviä asettumaan toisten ihmisten asemaan ja kykenevät katselemaan asioita myös muiden näkökulmasta. Toisessa nainen.com sivuston artikkelissa kerrotaan, että keskimmäiset päätyvät usein kilpailemaan vanhempien huomiosta ja toimivat saadakseen huomiota.

Ainoa lapsi

Jos perheessä on vain yksi lapsi, hän ei koskaan joudu kilpailemaan sisarustensa kanssa. Ainoa lapsi saa nauttia vanhempiensa huomiosta yksin. Vaikka ainoalla lapsella on paljon samoja piirteitä kuin perheen esikoisella, piirteet eivät yleensä näy yhtä vahvoina. 

Vanhempien vaikutus luonteeseen

Myös se, kuinka vanhemmat kohtelevat lapsia muokkaa luonnollisesti lasten asenteita ja käytöstä. Lapsen persoonallisuus ei koskaan riipu vain yhdestä tekijästä vaan on aina sekoitus sekä perimää että ympäristön vaikutusta. Vaikka syntymäjärjestys vaikuttaisikin lapsen luonteeseen, on vain yksi pieni pala suuremmasta kokonaisuudesta.

Lähteet:

Nainen.com

Nainen.com

äitiydenihme.fi

Elle.com

jhr.uwpress.org


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.