Seksuaalikasvatus: kuinka puhua nuorille seksuaalisuudesta?

Seksuaalikasvatus: kuinka puhua nuorille seksuaalisuudesta?
Kuva:Bewakoof.com Official

Palaa hetkeksi takaisin omaan nuoruuteesi. Puhuttiinko kotona seksistä tai ehkäisystä? Mitä sinä olisit halunnut vanhempiesi kertovan sinulle? Vaikka seksuaalisuus on luonnollinen osa jokaisen ihmisen elämää, siitä puhuminen saattaa tuntua kiusalliselta. Kun seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskustellaan avoimesti kotona, ei nuoren tarvitse etsiä tietoa kyseenalaisista lähteistä.

On tärkeää tiedostaa, että seksuaalisuudessa ei ole kyse pelkästään seksistä, vaan siihen kuuluu paljon muutakin, jolla on merkitystä jo silloin, kun seksin harrastaminen on vielä vuosien päässä. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivustolta selviää, että esimerkiksi varhaiset yhdynnät ja seksin riskikäyttäytyminen vähenevät, kun lapsille annetaan laadukasta ja oikea-aikaista seksuaalikasvatusta. 

Mitä hyötyä on seksuaalikasvatuksesta?

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on taata lapselle ja nuorelle sellaiset tiedot, taidot, asenteet ja arvot, että omasta seksuaalisuudestaan nauttiminen ja tyydyttävien ihmissuhteiden luominen sekä ylläpitäminen on heille mahdollista, tiivistää mll.fi sivusto. Kun nuoren tiedot perustuvat luotettavaan lähteeseen, pystyy hän tekemään omat päätöksensä perustuen tietoon, ei vaan kuulopuheisiin tai luuloihin.   

Vanhemman ei kannata myöskään luottaa siihen, että “asiat kyllä selviävät koulussa” tai että “kyllä kaverit kertoo”. Vaikka koulu tarjoaisikin seksuaalikasvatusta, se ei välttämättä ajanpuutteen vuoksi pysty kattamaan kaikkia osa-alueita. Lasta ja nuorta saattaa myös nolostuttaa kysyä mietityttäviä asioita muiden edessä.

On tärkeää, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskustellaan avoimesti myös kotona. Oikean tiedon jakaminen on tarpeellista. Pornosta tai kavereilta saatu tieto ei aina vastaa todellisuutta ja on tärkeää, että lapsi ja nuori saa oikeaa tietoa seksuaalisuuden eri osa-alueista luotettavalta aikuiselta.  Kun nuoren arjessa on aikuisia, joilta voi kysyä asioita aina, kun ne tulevat mieleen, ei tietoa tarvitse etsiä kyseenalaisista lähteistä. 

Kuva:Gaelle Marcel. Kun nuoren arjessa on aikuisia, joilta voi kysyä asioita aina, kun ne tulevat mieleen, ei tietoa tarvitse etsiä kyseenalaisista lähteistä. 

Kuinka puhua seksuaalisuudesta luonnollisesti?

Puhuminen seksuaalisuudesta saattaa alkuun tuntua vaikealta. Vaikka asia on luonnollinen, siitä puhumiseen saattaa liittyä häpeää ja  se saattaa tuntua kiusalliselta: niin vanhemmista kuin nuorestakin. Kun puheesta tekee arkipäiväistä, nuori oppii, että kotona voi puhua avoimesti myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, mll.fi sivustolla neuvotaan. 

Joskus vanhemmat ajattelevat, että nuori kyllä tulee kysymään, kun häntä kiinnostaa tai mietityttää joku. Näin ei välttämättä ole, koska voi olla, ettei hän ikinä uskalla tai osaa kysyä mitään. Nuori jää tässa tapauksessa vaille tietoa, jota hän ihmissuhteissaan ja elämässään tarvitsisi.

Seksuaalisuudesta keskusteleminen ei tarkoita sitä, että aikuinen  kertoo lapselle tai nuorelle omasta seksuaalisuudestaan. Myös tarpeetonta utelemista lapsen henkilökohtaisia asioita on syytä välttää. Asioista voi keskustella yleisellä tasolla. Seksuaalisuudesta puhuessa on aina tärkeää kiinnittää huomiota erilaisuuden arvostamiseen. 

Jos jostain syystä nuorelle seksuaalisuudesta puhuminen tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta, voi hänelle vinkata sopivasta, nuorille suunnatusta nettisivustosta. Esimerkiksi MLL:n Nuortennetti sivustolla kerrotaan laajasti mm. ehkäisystä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja itsetyydytyksestä.  Asiaan liittyen on myös julkaistu kirjoja (esim. “Oikeilla nimillä-seksuaalikasvatusta kaikille” Kihlström, Marja). Kun nuorella on paikka mistä etsiä oikeaa tietoa, hän voi rauhassa perehtyä asiaan, kun asia tuntuu ajankohtaiselta.

Kuinka puhua kuukautisista?

Murrosiän muutoksista on hyvä kertoa positiivisina asioina kohti aikuisuutta ja muistuttaa, ettei murrosiän tahtia yleensä voi hidastaa tai nopeuttaa – jokainen etenee siinä omassa tahdissaan ja on hyvä juuri sellaisena kuin on. 

Terveyskirjasto.fi sivuston mukaan Kuukautiset alkavat suomalaisella tytöllä normaalisti 10–16-vuotiaana ja keskimäärin 13,3 vuoden iässä. Jos kuukautisista kertomista lapselle lykkää, voi käydä niin, että kuukautiset alkavat ennen kun lapsi tietää mistä on kyse. Kokemus saattaa olla lapselle pelottava. Murrosiän muutoksista on hyvä kertoa positiivisina asioina: nuori on matkalla kohti aikuisuutta. On tärkeää muistuttaa, että jokainen kehittyy omassa tahdissaan, eikä yksikään keho ole toista parempi.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus

Seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta puhuminen nuoren kanssa on tärkeää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kukaan ei saa pakottaa lasta/nuorta minkäänlaisiin seksuaalisiin tekoihin ilman hänen omaa suostumustaan. Nuorelle on hyvä muistuttaa, että seksistä voi perääntyä missä vaiheessa vain.

Koskemattomuudesta ja omista rajoista on tärkeää puhua pienestä pitäen. Kun lapsi oppii tuntemaan omat rajansa jo pienestä alkaen, hän osaa todennäköisemmin myös kertoa, jos näitä rajoja rikotaan tai jos joku kohtelee häntä huonosti.

Seksuaalisuus lainsäädännössä

Osa laeista on ehty suojaamaan erityisesti lapsia ja nuoria. On tärkeää, että ne ovat myös nuoren tiedossa. On tärkeää muistuttaa, että nuori voi aina kertoa turvallisin mielin aikuiselle, mikäli on ollut tällaisten tekojen kohteena.

Mannerheimin lastensuojeluliitto muistuttaa, että mm. seuraavat ovat lain mukaan kiellettyä. On hyvä tiedostaa, että lain mukaan jo seuraavien tekojen yritys on rangaistava:
  • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (jonka mukaan aikuinen ei saa olla seksisuhteessa tai harrastaa minkäänlaista seksuaalissävytteistä viestittelyä alle 16-vuotiaan lapsen kanssa tai alle 18-vuotiaan lapsen kanssa, jos on esim. hänen ohjaajansa tai opettajansa).
  • seksuaalinen ahdistelu (eli vastentahtoinen seksuaalissävytteinen koskettelu)
  • seksin osto alle 18-vuotiaalta (joko rahaa, tavaroita, päihteitä tai palveluita vastaan)
  • alle 18-vuotiasta koskevien seksuaalissävytteisten kuvien pyytäminen, ottaminen, välittäminen, myyminen tai hallussapito
  • raiskaaminen eli sukupuolielimellä tunkeutuminen toisen kehoon tai sukupuolielimen ottaminen omaan kehoon väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten. Teko katsotaan raiskaukseksi myös, jos uhri on tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.

Keskustellaanko teillä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista avoimesti vai liittyykö asiaan häpeää?

www.nuortennetti.fi

www.terveyskirjasto.fi

www.mll.fi


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus