Tutkimus: yksilökeskeinen kulttuuri altistaa vanhempia uupumukselle

Tutkimus: yksilökeskeinen kulttuuri altistaa vanhempia uupumukselle
Kuva:Sharon McCutcheon

Teksti: Anna-Leena

Se kuinka uuvuttavaa vanhemmuus on, riippuu siitä missä päin maailmaa asut, selviää Yle.fi sivuston uutisesta. Uutisessa mainitusta laajasta kansaivälisessä vertailututkimuksesta selviää, että yksilökeskeinen kulttuuri altistaa vanhempia uupumukselle. Tutkimuksen mukaan Suomessa asuu seitsemänneksi uupuneimmat vanhemmat.

Suomi listan kärkipäässä

Tutkimuksessa vertailtiin vanhempien uupumusta eri maiden välillä. Tutkimuksessa löydettiin huomattavia eroja vanhemmuuden uupumuksen esiintyvyydessä. Suomi sijoittua tutkimuksessa seitsemänneksi: listan kärkipäähän. Ylen uutisesta selviää, että Suomea enemmän uupumusta raportoitiin Puolassa, Belgiassa, Sveitsissä, Egyptissä, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Vähiten uupumusta esiintyi Thaimaassa ja Kuubassa.

Vanhemmuuden uupumusta tarkasteltiin tutkimuksessa kahdella eri tavalla. Useista eri kysymyksistä koostuvan uupumusmittarin avulla laskettiin eri maiden uupumuspistemäärien keskiarvot. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin vakavan uupumuksen esiintyvyyttä maittain. Vakavassa uupumuksessa uupumusoirehdintaa on viikoittain.

Joissain maissa vakavaa uupumusta esiintyi yhdellä prosentilla tutkimukseen vastanneista vanhemmista, kun taas toisissa maissa vakavasta uupumuksesta kärsi kahdeksan prosenttia vastaajista.

Suurin syy vanhempien uupumukselle: Yksilökeskeinen kulttuuri

Kuinka maiden välisiä eroja vanhemmuuden uupumuksessa voidaan selittää? Tutkimuksen mukaan eroja selittivät ennen kaikkea kulttuuriset arvot. Uupumusoireet ovat tyypillisempiä yksilökeskeisissä maissa kuin yhteisöllisissä maissa. Myös vakavaa uupumusta esiintyi yksilökeskeisissä maissa yhteisöllisiä maita yleisemmin. Muilla kulttuurisilla arvoilla, maiden välisillä taloudellisilla eroilla tai yksilöön ja perheeseen liittyvillä taustatekijöillä ei tutkimuksen mukaan ollut vanhempien uupumukseen yhtä suurta vaikutusta kuin yksilökeskeisyydellä.

Yksilökeskeisissä maissa ajatellaan, että yksilö on vastuussa lähinnä itsestään ja ihan lähimmästä perhepiiristään. Avun pyytämiseen on suurempi kynnys. Yhteisöllisissä kulttuureissa toimitaan yhdessä ja kannetaan vastuuta laajemmasta ympäristöstä.

Yksilökeskeisen kulttuurin lisäksi vanhempien uupumusta selittivät muun muassa vanhempien ikä ja sukupuoli. Uupumusoireita oli enemmän nuorilla vanhemmilla ja äideillä. Jos vanhemmalla on taipumusta perfektionismiin, lisää sekin osaltaan uupumusta. Myös lasten lukumäärä näytti lisäävän uupumista. Tutkimuksesta myös selvisi, että muista maista poiketen Suomessa yhdeksi uupumusta selittäväksi tekijäksi nousi heikko taloudellinen tilanne. 

Korona-aika lisäsi suomalaisvanhempien uupumusta

Myös korona-aika on lisännyt entisestään suomalaisvanhempien uupumusta, paljastuu artikkelista. Alkuperäisen tutkimuksen aineisto kerättiin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Samat tukijat kuitenkin keräsivät uutta aineistoa vuonna 2020 tarkastellakseen korona-ajan vaikutusta vanhempien jaksamiseen.  Suomen osalta tulokset osoittivat, että vanhempien kokema uupumus näytti lisääntyneen entisestään koronan aikana. Tutkimuksesta ei kuitenkaan ilmene kuinka korona-aika on vaikuttanut vanhempien uupumukseen muualla maailmassa .

Koetko sinä vanhemmuuden uuvuttavana? Mikä sinun mielestä vaikuttaa eniten uupumuksen määrään?

Lähteet:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758826/

Yle.fi

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *