Kiusataanko lastani koulussa? Nämä merkit saattavat kieliä kiusaamisesta

Kiusataanko lastani koulussa? Nämä merkit saattavat kieliä kiusaamisesta
Kuva: Zika Radosavljevic

Teksti: Anna-Leena

Koulukiusaaminen on yksi kaikkein tavallisimmista ongelmista kouluissa nykypäivänä. Mll-sivuston tietojen mukaan Suomen peruskouluissa jopa yksi kymmenestä lapsesta joutuu kiusaamisen kohteeksi. Kiusaamiseen liittyy monesti pelkoa ja häpeää. Lapsi ei välttämättä halua tai kehtaa puhua vanhemman kanssa kiusaamisesta. Vanhempien on tärkeää tietää, mitä oireita kiusaaminen saattaa aiheuttaa.

Kiusaamista vai välienselvittelyä?

Jo pienestä pitäen on tärkeä opettaa lapselle muiden kunnioitusta, ystävyyttä ja luottamusta. Lapsen tulee oppia, että ikävissäkään tilanteissa agressiivinen käytös ei ole ratkaisu ongelmaan. Vaikka kiusaaminen liitetään monesti ala-ja yläkouluikäisiin, tämän tyyppinen käytös voi Askel Terveyteen-sivuston mukaan alkaa lapsilla jopa ennen 3-6 vuoden ikää. Kiusaaminen voi olla fyysistä tai psyykkistä ja kiusaaja pyrkii teoillaan vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Lyömisen ja tönimisen lisäksi myös haukkuminen, pilkkaaminen tai seurasta pois sulkeminen on kiusaamista.

selective focus photography of girl sitting near tree
Kuva: Janko Ferlič. Myös haukkuminen, pilkkaaminen tai seurasta pois sulkeminen on kiusaamista.

Mannerheimin lastensuojeluliiton-sivustolla muistutetaan, että on tärkeää erottaa kiusaaminen välienselvittelystä. Ero on siinä, että kiusaaja on usein uhriaan vahvempi fyysisesti tai persoonaltaan ja kiusattu on aina alakynnessä ja puolustuskyvytön. 

Mistä voin tietää kiusataanko lastani?

Nämä 3 merkkiä saattavat kieliä siitä, että lastasi kiusataan.

1. Lapsi ei halua enää mennä kouluun

Kiusattu lapsi saattaa keksiä vaivoja, jotta voisi välttää kouluun menemisen, vaikka olisi oikeasti täysin terve. On tärkeää rohkaista lasta kertomaan, miksi hän ei oikeasti halua mennä kouluun. Onko koulussa jotain, mikä pelottaa tai huolestuttaa? 

2. Mielialan muutokset ja hermostuneisuus

Kiusaamisen uhri saattaa tulla hermostuneeksi ennen kouluunlähtöä ja hänen mielialansa saattaa muuttua. Kiusatulla voi myös esiintyä raivonpuuskia ja väkivaltaisuutta. Lapsi saattaa myös olla erityisen ärtynyt. Tällainen käytös saattaa olla vaikeaa tunnistaa varoitusmerkkinä ja monissa tapauksissa tällainen käytös johtuu muusta, kuin kiusaamisesta. Vanhempien on kuitenkin hyvä olla tietoisia siitä, että syynä tällaisiin muutoksiin voi joissain tapauksissa olla fyysien tai henkinen ahdistelu.

3. Koulutavaroiden tai vaatteiden hukkaaminen

Kiusaajat saattavat joskus kiristää kiusattua ja pyytää häneltä rahaa. Kiusaamisen uhri saattaa yllättäen alkaa hukata tavaroitaan ja koulutarvikkeitaan ja pyytää vanhemmilta rahaa, jotta voisi todellisuudessa antaa sen kiusaajalle. 

Kuinka toimia, jos kiusaaminen varmistuu?

Jos varmistut siitä, että lastasi kiusataan, pidä mielessäsi seuraava:

Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit. Muun muassa kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn liittyviä lakipykäliä voidaan soveltaa kiusaamisen yhteydessä. Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana ja yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja.

Suhtaudu kiusaamiseen vakavasti. Rauhoitu kuuntelemaan mitä lapsella on kerrottavana. Vanhempana on monesti vaikeaa käsitellä omaan lapseen kohdistuvia ikäviä asioita. Pyri silti pysymään rauhallisena. Pyydä lapselta lisätietoa. Tietääkö opettaja jo asiasta? Miten tilanne alkoi ja ketkä osallistuivat kiusaamiseen? Mitä tapahtui? Ota yhteyttä kouluun. Onko opettaja huomannut luokassa jotain? Kerro lapselle, että kiusaaminen on aina väärin ja painota, että aiot puuttua asiaan.

Kiusaamistilanteissa vanhemman ja koulun yhteistyö on tärkeää: kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien velvollisuus.

Oletko joutunut joskus puuttumaan kiusaamiseen?

Lähteet:

mll.fi

askelterveyteen.fi


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.