Koronavirus ja lapset: sairastuneiden lasten oireet kestävät keskimäärin 6 päivää

Koronavirus ja lapset: sairastuneiden lasten oireet kestävät keskimäärin 6 päivää
Kuva: Kelly Sikkema

Teksti: Anna-Leena

Lontoon King’s collegessa tehdyssä tutkimuksessa on tutkittu koronavirukseen sairastuneiden lasten oireiden kestoa. The Lancet Child & Adolescent Health-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin 1734 lapsen oireiden kestoa. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 588 5-11-vuotiasta lasta ja 1146 12-17-vuotiasta lasta. Tutkimuksesta selvisi, että lasten oireet kestävät keskimäärin 6 päivää, siinä missä aikuiset oireilevat keskimäärin 11 päivää. Pitkittynyt sairaus on lasten keskuudessa harvinainen. 

Nuoremmat paranevat nopeammin

Tutkimuksesta selvisi myös, että lapsen ikä näyttäisi vaikuttavan taudin kestoon: mitä nuorempi potilas on, sitä lyhyemmän aikaa oireet keskimäärin kestävät. 12-17-vuotiaiden oireet kestävät tutkimuksen mukaan keskimäärin 7 päivää, kun taas 5-11 vuotiaiden oireet kestävät keskimäärin 5 päivää.  

Kuva: Izzy Park. Lapsen ikä näyttäisi olevan yhteydessä taudin kestoon.

Tyypillisimmät oireet lapsilla

Tutkimukseen osallistuvien lasten oireet jakautuivat seuraavalla tavalla: 

Yleisimmät oireet olivat pääkipu (62,2%) ja väsymys (55%). Myös kuume (37,7%) ja yskä (25,5%) olivat yleisiä oireita lasten keskuudessa. Haju-ja makuaistin menetys oli yleisempää 12-17-vuotiaiden kuin 5-11-vuotiaiden keskuudessa.

Tutkimus osoitti, että vain 4,4% lapsista kärsii oireista 4 viikon ajan tai pidempään. 1,8 % lapsista oireili vielä 8 viikkoa sairastumisesta. Verrattuna aikuisiin luvut ovat pieniä: aikuisista jopa 13,8% oireilee 4 viikkoa sairastumisen jälkeen ja 4,5% 8 viikkoa sairastumisesta.  

Lähde:

thelancet.com


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.