Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään marraskuussa: näin osallistut teemaviikkoon

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään marraskuussa: näin osallistut teemaviikkoon
Kuva: J E W E L M I T CH E L L

Teksti: Anna-Leena

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Vuonna 2021 Viikkoa vietetään 15.-21.11. Vuoden 2021 teema on lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Kuinka osallistua teemaviikoon? 

Lapsenoikeudet.fi-sivustolla muistutetaan, että teemaviikkoon voi osallistua kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä vapaa-ajan harrastusten piirissä. Mukaan teemaviikkoon voivat lähteä myös järjestöt, kunnat ja seurakunnat.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston, seurakuntien ja valtion toimijoiden yhteinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Viikko järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018.

Mulla on väliä, sulla on väliä 

Vuoden 2021 Lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Teema tulee näkymään järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa pitkin vuotta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Myös Suomen perustuslaissa on erikseen mainittu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

  • Jokainen lapsi on oikeutettu suojeluun laiminlyöntiä, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riistoa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua vastaan
  • Lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Kyse on velvoitteesta kohdella lapsia hyvin, ei ainoastaan kaltoinkohtelun kiellosta
  • Viranomaisilla on velvollisuus toimia syrjintää vastaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Joskus tämä tarkoittaa jonkin ryhmän positiivista erityiskohtelua, jos ryhmän oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lapsen oikeuksien komitea on todennut yleiskommentissaan nro 5 (englanniksi YK:n sivuilla), että syrjimättömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun valtiot tekevät lapsia koskevia kansallisia strategioita ja suunnitelmia
  • Lasten kokemukset otetaan vakavasti

Hyvä kohtelu on jokaisen oikeus

Lapsenoikeudet.fi sivustolta selviää, että suurin osa (77 %) 10–17-vuotiaista kokee, että heitä kohdellaan pääsääntöisesti hyvin. Noin 5 prosenttia kuitenkin kokee, ettei saa yleensä osakseen hyvää kohtelua, ja 18 % ei osaa sanoa. Muuksi kuin tytöksi tai pojaksi itsensä identifioivat kokevat muita useammin, että heitä ei kohdella yleensä hyvin. (LSKL 2021, kysely 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.)

Kuva: Sharon McCutcheon. Muita useammin kiusaamista ja kaltoinkohtelua kokevat muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Vaikka koulukiusaaminen on kouluterveyskyselyn (2019) mukaan vähentynyt, edelleen liian moni lapsi ja nuori saa osakseen huonoa kohtelua. Muita useammin kiusaamista ja kaltoinkohtelua kokevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä eri tavoilla toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. 

Kaikenlainen syrjintä loukkaa lapsen ihmisarvoa. Turvaton ja epäystävällinen ympäristö muodostaa kynnyksen lapsen kasvamiselle yhteiskunnan jäseneksi.

Ongelmien ennaltaehkäisy

Kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä muun muassa empatiakasvatuksella, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulla. Lapsenoikeudet-sivusto kertoo, että koulussa ja varhaiskasvatuksessa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ja harjoitusten on todettu edistävän tehokkaasti lasten positiivista käytöstä toisiaan kohtaan. Kiusaaminen ja huono kohtelu on pystyttävä tunnistamaan ajoissa ja niihin on puututtava aina. Myös lasten itsensä on tiedettävä, että hyvä kohtelu on jokaisen oikeus, ja kasvettava toimimaan sen mukaisesti.

Lapsen oikeuksien viestinnässä nostetaankin tänä vuonna esille sitä, miten hyvän kohtelun toteutumisen voisi toteuttaa ihan jokaisen lapsen kohdalla.

Lapsenoikeudet.fi-sivusto kutsuu jokaista lasten parissa työskentelevää, vanhempaa, mediaa ja ennen kaikkea lapsia itseään pohtimaan, miten haluamme tulla itse kohdelluksi, ja miten kohtelemme muita.

Lähde: Lapsenoikeudet.fi

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *