Lapsivuodepsykoosi: tunnistatko harvinaisen sairauden oireet?

Lapsivuodepsykoosi: tunnistatko harvinaisen sairauden oireet?
Kuva: Kuva: Zach Lucero

Teksti: Anna-Leena

Lapsivuodepsykoosi on harvinainen, mutta pelottava sairaus, joka alkaa yleensä kolmesta kymmeneen päivän kuluessa synnytyksestä. Lapsivuodepsykoosista toipuu yleensä nopeasti, kunhan se diagnosoidaan oikein, kerrotaan tehy-lehdessä.

Lapsivuodepsykoosia esiintyy noin yhdessä tapauksessa tuhatta synnytystä kohti, eli Suomessa on noin 60 tapausta vuodessa. Tyypillisiä oireita ovat äidin levottomuus, ärtymys, estottomuus ja ylivireys. Myös uni-valverytmi voi rikkoutua, sillä äiti ei tunne itseään väsyneeksi, vaikka nukkuu vain muutaman tunnin yössä.

Eriskummalliset ajatukset

Psykoosissa olevalla äidillä on epärealistisia ja eriskummallisia lapseen liittyviä ajatuksia. Äiti voi pitää lasta erityisenä ja kokea hänen olevan esimerkiksi uusi messias tai paholainen.

– Oireet voivat tulla nopeasti tai hiipimällä. Psykoosiin joutunut pitää ajatuksiaan totena, mutta lähipiiri alkaa ihmetellä, mistä on kysymys, kirjoittaa psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä lääkärilehdessä (34/2014).

Sairastuminen on kahden tekijän tulos

Sairastuminen on kahden tekijän tulos. Äidillä tulee olla myötäsyntyinen, mahdollisesti perinnöllinen alttius sairauteen. Psykoosin riskiä lisää, jos lähisukulaisella on ollut kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireita, vaikka äiti itse olisi ollut terve.

Psykoosi laukeaa, kun tämäntyyppiseen alttiuteen yhdistyy voimakas synnytyksen aikainen kuormitus. Synnytys saattaa olla erityisen raskas, kun se kestää pitkään tai ajoittuu yöaikaan ja äidille on kertynyt univajetta. Myös hormooneilla saattaa olla näppinsä pelissä: estrogeenitason romahtaminen synnytyksen jälkeen voi vaikuttaa sairastumiseen. Tehy-lehdessä kerrotaan, että puolella tapauksista ei ole minkäänlaista edeltävää psykiatrista sairaushistoriaa, kun taas toisella puolella on samantyyppistä sairastavuutta kuin väestössä yleensä eli esimerkiksi aikaisemmin sairastettu lievä masennusjakso. Mitään tiettyä persoonallisuustyyppiä ei siis ole löydetty.

Diagnoosin tärkeys

On tärkeää erottaa lapsivuodepsykoosi synnytyksen jälkeisestä masennukseen, joka on huomattavasti lievempi ja tavallisempi. Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 13 prosenttia synnyttäjistä. Vaikka vakava masennus voi oireilla rauhattomuutena, masentuneen mieliala on täysin näköalaton ja toivoton. Lapsivuodepsykoosissa ihminen on sen sijaan ylivirittyneessä ja euforisessa tilassa.

Lapsivuodepsykoosi lisää riskiä itsemurhaan ja lapsensurmaan, mutta teot ovat harvinaisia. Se myös lisää riskiä lapsen kaltoinkohteluun. Tavallisemmin psykoosi vaikuttaa lapsen ja äidin vuorovaikutukseen, jos äiti alkaa pelätä olla lapsen kanssa kahdestaan. Lapsen hoitaminen saattaa olla hätäistä ja epätarkoituksenmukaista. Lapsivuodepsykoosin diagnoosi onkin tärkeä.

Diagnoosi tehdään haastattelemalla huolellisesti äitiä, kartoittamalla oireet ja riskitekijät eli lähinnä sen, onko äidillä mahdollisesti perinnöllïstä alttiutta sairauteen.

Synnytys 

Lapsivuodepsykoosi on kaksisuuntaisen mielialahäiriön alatyyppi. Sitä hoidetaan samoin kuin kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuuttia maanista psykoosia. Äiti toipuu yleensä muutamassa viikossa.

Synnytyksen jälkeen sairaalassa vietettävä aika on lyhentynyt. Kun äidit siirtyvät lapsen kanssa pian kotiin, lapsivuodepsykoosi ei ehdi puhjeta sairaalassa, mikä hankaloittaa sen havaitsemista. Neuvoloiden terveydenhoitajat ovatkin oireiden huomaamisessa merkittävässä asemassa. Ämmälä toivoo, että vaikka neuvolassa on paljon tehtäviä, siellä myös kuunneltaisiin äitejä ja heidän läheisiään herkällä korvalla. Äiti saattaa kertoa vaikka ohimennen poikkeavista tavoistaan tai rytmistään. Myös puolisoa kannattaa jututtaa.

Hoito

Eniten tietoa ja näyttöä on saatu antipsykoosilääkkeiden hyödystä. Lääkehoidon lisäksi tarvitaan keskusteluhoitoa sekä äidin ja lapsen vuorovaikutuksen tukemista.

Sairaus on herkästi uusiutuva ja puolet äideistä saa sen uuden synnytyksen yhteydessä. Monelle tila on niin ahdistava, että ei halua enää lisää lapsia. Äidin kanssa laadittava toimintasuunnitelma saattaa auttaa ylipääsemään pelkoja. Toimintasuunnitelmassa esimerkiksi sovitaan, kuinka tiiviisti äitiin tai hänen läheiseensä pidetään synnytyksen jälkeen yhteyttä.

Vedenpaisumuksia ja uskonnollisia kokemuksia

Englantilainen Katherine Shaw tunnustaa mibebéyyo-sivustolla sairastuneensa lapsivuodepsykoosiin, jonka aika hän oli täysin varma siitä, että vessan vetäminen aiheuttaisi valtavan vedenpaisumuksen vanhan testamentin tyyliin. Shaw kertoo oireiden alkaneen, kun vauva oli viikon vanha. Nainen myös tunsi valaistuneensa ja luulleensa ymmärtävän, kuinka Jumala loi maailman seitsemässä päivässä. Hän koki olevansa uusi Messias. Tilanne paheni, ja Shaw vietti lopulta 4 kuukautta laitoshoidossa. Nyt vuosi oireiden loppumisesta Shaw kertoo toipuneensa hyvin ja tuntevansa olonsa normaaliksi.

Lähteet:

Antti-Jussi Ämmälä: Lapsivuodepsykoosi on harvinainen mutta vakava tila. Lääkärilehti 34/2014.

Tehy-lehti.f

Mibebéyyo.elmundo.es


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus