Lapsen änkytys: mistä se johtuu ja pitääkö siitä huolestua?

Lapsen änkytys: mistä se johtuu ja pitääkö siitä huolestua?
Kuva: Janko Ferlič

Teksti: Anna-Leena

Änkytys alkaa yleensä 2-3-vuoden iässä, kun lapsi alkaa puhua kokonaisia lauseita. Änkytys on kuitenkin usein ohimenevää ja loppuu 80 % ennen kouluikää. Mutta pitääkö änkytyksestä huolestua?

Vanhempi saattaa hämmentyä tai huolestua, kun pieni lapsi joka on ennen puhunut sujuvasti alkaa yllättäen änkyttää. Vaikka noin viisi prosenttia lapsista änkyttää jossakin vaiheessa, suurin osa pääsee änkytyksestä eroon ennen kouluikää.

Puheterapeutti Auli Laiho huomauttaa kaksplus-sivuston artikkelissa, että vanhempien ja lähiympäristön suhtautumisella on paljon merkitystä siihen, meneekö änkytys ohi vai ei.

Syytä änkytykseen ei tiedetä

Tutkimuksilla ole voitu osoittaa mitään yksittäistä syytä änkyttämiseen, ja änkytys näyttääkin syntyvän usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Pysyvä änkytys on usein perinnöllistä ja noin kolmasosa änkyttävistä on perinyt änkytystaipumuksen. Näin ei kuitenkaan ole aina.

Yksinkertaistettuna änkytys johtuu siitä, että aivot eivät pysty tuottamaan suun liikkeitä oikea-aikaisesti ja puhe jumittuu. Änkyttäminen ei liity mitenkään lapsen älykkyyteen tai kykyihin.

“Ämpäriteoria”

Suomen änkytysyhdistyksen sivustolla kerrotaan, että tällä hetkellä suosituin teoria änkytyksen synnystä on niin kutsuttu “ämpäriteoria”. Teorian mukaan änkytykseen vaikuttavat lapseen liittyvät tekijät, kuten alttius änkyttämiselle (geenit, neuraalinen tausta), kielellisen kehityksen kulku ja temperamenttipiirteet, vuorovaikutukseen liittyviä ympäristötekijöitä, kuten nopeatempoinen keskustelurytmi ja nopeasti vaihtuvat keskusteluvuorot, kilpailu puheenvuoroista, keskeytykset, kielteiseksi koettu palaute puheen sujumattomuuteen sekä liian vaativiksi koetut kysymykset. Muita ympäristötekijöitä voivat olla esimerkiksi elämäntilanteen tai perhetilanteen muutos, jokin traumaattisena koettu tapahtuma, lähiympäristön epärealistiset odotukset tai nopeatempoinen ja ennakoimaton elämäntapa.

selective focus photography of girl standing near sea shore
Kuva: frank mckenna. Kun ämpäri pikkuhiljaa täyttyy useiden tekijöiden vaikutuksesta, änkytys alkaa.

Kun ämpäri pikkuhiljaa täyttyy näiden tekijöiden vaikutuksesta, änkytys alkaa. Onkin tärkeää huomata, että änkytyksen alkamiseen vaikuttavat monet tekijät, eikä änkytykselle voida löytää yksittäistä syytä esimerkiksi geeneistä, kasvuympäristöstä tai lapselle tapahtuneista asioista.

Voiko änkytystä hoitaa? 

Lasten änkyttäminen alkaa usein silloin, kun lapsi alkaa puhua kokonaisia lauseita. Vaihe voi kestää joistakin viikoista kuukausiin, mutta jos änkytys ei mene ohi puolessa vuodessa, on syytä hakeutua puheterapeutin arvioon.

Laiho kertoo, että pienen lapsen änkytystä hoidossa lapsen vanhempien ja hoitajien tukeminen on ensisijaisen tärkeää. Hoito aloitetaan kartoittamalla lapsen elinympäristö ja selvittämällä minkälaisessa keskusteluympäristössä hän elää.

Änkytystä voi helpottaa rauhoittamalla keskustelutilanteet ja antamalla lapselle aikaa keskustella. Myös katsekontakti on keskustellessa tärkeä. Sanojen täydentäminen ja arvailu ei auta, vaan tuo lapselle kiireen tunteen ja päinvastoin saattaa vain pahentaa änkytystä. Lapsi voi myös tottua siihen, että joku täydentää lauseet. 

Lapsi kärsii änkytyksestä

Änkytys saattaa vaikuttaa kielteisesti sosiaalisiin suhteisiin sekä ystävyys- että parisuhdetasolla, suoriutumiseen koulussa, ammatinvalintaan, työllistymiseen sekä yleiseen hyvinvointiin. mukaan jo  kolmevuotias kokee itsensä huonoksi puhujaksi, jos hän änkyttää. Änkytyksen pitkittyessä onkin tärkeää hakea lapselle apua, sillä lapsi voi muuten alkaa välttelemään sosiaalisia tilanteita.

Änkytyksestä aiheutuviin seurauksiin vaikuttavat persoonallisuuspiirteet, kielteiset ja myönteiset kommunikointikokemukset lapsuudesta alkaen, mutta myös läheisten ihmisten suhtautuminen änkytykseen, sekä sopivaan aikaan saatu ammatillinen apu, kuten puheterapia.

Lähteet:

Suomen änkytysyhdistys ry

kaksplus.fi


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.