Lapsi voi joutua pelinappulaksi vanhempien erokiistassa

Lapsi voi joutua pelinappulaksi vanhempien erokiistassa
Kuva: Pixabay / falconp4

Erotilanne lapsiperheessä voi olla monenlainen. Joissakin perheissä kaikki asiat voidaan sopia helposti ja yhteisymmärryksessä. Lapseen liittyvät asiat pystytään sopimaan hyvässä hengessä siten, että lapsen edun miettiminen on etusijalla. Valitettavasti aina asiat eivät aina suju näin hyvin ja erotilanteesta voi muodostua todella hankala ja riitaisa. Toisinaan lapsesta tulee pelinappula vanhempien riitaiselle pelikentälle ja toinen vanhempi saattaa jopa vieraannuttaa lapsen toisesta vanhemmasta.

Ero lapsiperheessä

Ero perheessä, jossa on lapsia on usein monimutkainen kuvio. On paljon mietittäviä asioita ja täytyy pohtia kuinka asiat hoidetaan ja jaetaan. Ideaalitilanteessa vanhemmat pysyvät hyvissä väleissä ja kommunikoivat asiallisesti keskenään. He pystyvät helposti sopimaan yhteisymmärryksessä kaikki eroon ja lapseen liittyvät asiat. Vanhemmat pyrkivät ottamaan huomioon kaikessa lapsen edun.

Joissakin perheissä erosta tulee riitaisa ja vanhemmista tulee ikään kuin vihollisia toisilleen. Osapuolet eivät löydä helposti ratkaisuja yksinkertaisiinkaan asioihin. Kommunikointi ei onnistu ja päätösten teko on vaikeaa. Vaikka toinen osapuoli haluaisi sopia asioista nopeasti ja lapsen edun mukaisesti, voi toinen osapuoli tehdä tahallaan eroon liittyvistä asioiden käsittelyistä hankalaa. Erosta ja huoltajuuskiistasta tulee todella likaista peliä ja usein lapsi joutuu pelinappulaksi vanhempien eropeliin.

Lapsi kärsii erotilanteessa

Eniten vanhempien riitaisasta erosta kärsii lopulta lapsi. Hän ei välttämättä heti reagoi kaikkeen kokemaansa ja näyttää ulospäin siltä, että kaikki on hyvin. Monet lapsen kokemat vaikutukset voivat kuitenkin ilmaantua vasta pitkänkin ajan kuluttua.

Riitaisat huoltajuuskiistat ovat lisääntyneet

Riitaisat erotilanteet ja huoltajuuskiistat ovat valitettavasti todellisuutta myös Suomessa. Ilta-Sanomien artikkelissa todetaan, että ihan tavallisten suomalaisten henkilöiden avioerosta voi tulla likaista peliä ja suurimpana kärsijänä on lapsi, joka otetaan riidan keskipisteeksi. Eron jälkeen vanhemmat ovat saattaneet sopia, että elämää jatketaan ystävinä, mutta todellisuudessa tämä saattaa olla vaikeaa. Keskinäinen yhteydenpito voi olla hankalaa ja väärinymmärryksiä sekä riitoja tulee helposti.

Ylen artikkelissa kerrotaan, että parisuhteiden riitojen käsittelyt ovat merkittävästi lisääntyneet huolto- ja tapaamissopimusneuvotteluissa ja käräjäoikeuksissa. Oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo THL:stä kertoo, että vaikeat huoltajuuskiistat voivat jatkua useiden vuosien ajan ja käsittelyihin osallistuu monia eri viranomaistahoja (esim. lastensuojelu, poliisi ja terveydenhuolto). Taina Laajasalo kertoo, että hyvin vaikeisiin huoltajuuskiistoihin päätyy joitakin prosentteja kaikista eronneista pareista. Hankalissa tapauksissa osapuolet menevät oikeuden eteen monia kertoja. Tällaiset tapaukset kärjistyvät usein siihen, että vanhemmat tekevät toisistaan lastensuojelu- ja/ rikosilmoituksia. Joissakin tapauksissa on mukana väkivaltaa tai sen uhkaa myös lapsia kohtaan.

Tiedon todellisuus vaikea selvittää

Vaikeissa huoltajuuskiistoissa tiedon todenperäisyys ei välttämättä ole aina helppoa selvittää. Tiedot voivat olla hajanaisia eikä asianomaisilta osata kysyä oikeita kysymyksiä. Taina Laajasalo kertoo Ylen artikkelissa näin: “Eri viranomaisilla on kullakin tiedon palasia, mutta kokonaiskuvaa ei ole kenelläkään, eikä lapsikaan välttämättä pysty antamaan tilanteestaan tietoa. Tämä kaikki tekee vakavista huoltajuuskiistoista ammattilaisenkin näkökulmasta hyvin monimutkaisia”.

Manipulointia ja mustamaalausta

Toinen vanhemmista saattaa olla todella riidanhaluinen ja tehdä kaikkensa sen eteen, että toinen vanhempi kärsii kohtuuttomasti erinäisistä asioista. Tällainen vanhempi saattaa keksiä asioita toisesta vanhemmasta, jotta pystyy mustamaalaamaan toista. Toisinaan manipuloiva vanhempi onnistuu jopa kääntämään perheen asioita hoitavat eri tahojen edustajat puolelleen, vaikka hänen kertomansa asiat eivät edes pidä paikkaansa.

Jari Sinkkonen nostaa Ilta-Sanomien artikkelissa esiin tärkeän näkökulman siihen, että lähiomaiset ja jopa ammattilaiset lähtevät helposti mukaan toisen vanhemman kelkkaan. Hän toteaa: ”Joskus psykologin, lääkärin tai sosiaalitoimen lausunnoissa esitetään ehdottomia ja puolueellisia kannanottoja, vaikka toista osapuolta ei olisi tavattu kertaakaan”.

Tällainen toiminta on todella harmillista ja voi johtaa syyttömän osapuolen todella hankalaan ja epäreiluun asetelmaan. Kuka auttaa syytöntä, joka joutuu toisen vanhemman manipulaation vuoksi tilanteessa kärsijän rooliin vaikka itse onkin todellisuudessa syytön? Kuka häntä uskoo ja mistä hän saa apua, kun hänestä itsestään onkin tehty yhtäkkiä syyllinen eikä hänen mielipiteitään ja ajatuksiaan kukaan halua kuunnella?

Kuva: Pixabay / Positive_Images

Vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta

Ilta-Sanomien artikkelissa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoo, että toisinaan toinen vanhempi yrittää vieraannuttaa lapsen toisesta vanhemmasta ja tämä on todella vahingollista lapselle. Lapsen ja vanhemman hyvä suhde muuttuu yllättäen ja lapsi kääntyy toista vanhempaa vastaan. Vieraannuttavan vanhemman toiminnan seurauksena toisen vanhemman ja lapsen suhde tulee ongelmalliseksi tai jopa rikkoutuu kokonaan.  Usein vieraannuttajavanhemmalla todetaan vakavia persoonallisuushäiriön merkkejä. Persoonallisuudessa voi olla esimerkiksi narsistisia piirteitä, ja kyky tuntea empatiaa on puutteellinen. Vieraannuttamiseen liittyy lastenpsykiatri Richard Gardnerin mukaan kahdeksan piirrettä, joista kolmen piirteen esiintyminen riittää vieraannuttamisdiagnoosiin.

Vieraannuttamiseen liittyvät kahdeksan ominaispiirrettä: (Lähde)

1. Panettelukampanja toista vanhempaa vastaan

2. Vähäiset perustelut sille, miksi toinen vanhempi torjutaan

3. Vieraannuttajavanhempi on pelkästään hyvä, vieraannutettu pelkästään paha

4. Lapsi kieltää vieraannuttajavanhemman vaikutuksen ja vakuuttaa, että on tullut päätelmiinsä toisen vanhemman kelvottomuudesta ihan itse

5. Lapsen puheet ovat vieraannuttajavanhemman puheen sanatarkkoja kopioita

6. Lapsi ei tunne syyllisyyttä mustamaalaamisesta

7. Lapsi toistaa mekaanisesti ja tunteettomasti kielteisiä kuvauksia vieraannutetusta vanhemmasta

8. Panettelukampanja ja vihamielisyys koskevat myös vieraannutetun vanhemman sukulaisia, esimerkiksi lapsen toisia isovanhempia

Marriage Story -elokuva

Anna-lehdessä on julkaistu Etä-äidin teksti, jossa on pohdittu eroa ja sen vaikutusta lapseen Marriage Story -elokuvan pohjalta. Etä-Äiti kertoo elokuvan olevan todella todellisen tuntuinen kuvaus erotilanteesta, jossa ensin kaikki vaikuttaa olevan hyvin, mutta lopulta kuvioon tulee piinaavia oikeustaisteluja liittyen lapsen huoltajuuteen, asumiseen ja omaisuuden jakamiseen. Lopulta vanhemmat palkkaavat toinen toistaan kunnianhimoisempia ja ilkeämpiä asianajajia ja heidän vaatimuslistat kasvavat. Erosta tulee todella ruma. Etä-äiti kommentoi: ”Riidat ja toisen vanhemman kiusaaminen satuttavat eniten lasta”. Kaiken keskellä on sivustaseuraajana hämmentyvä lapsi.

Lähteet:

Anna.fi / Etä-äiti

Ilta-Sanomat

Ilta-Sanomat

Yle

Onko sinulla taustalla oma vaikea erotarina? Jos haluat, niin voit kirjoittaa oman tarinasi nimettömänä Ruuhkavuosille täältä.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.