Tiesitkö tämän vasenkätisistä lapsista? 

Tiesitkö tämän vasenkätisistä lapsista? 
Kuva: Kelly Sikkema

Teksti: Anna-Leena

Vasenkätisyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö suorittaa tarkkuutta vaativat asiat mieluummin vasemmalla kädellään. Noin joka kymmenes ihminen on vasenkätinen. Vaikka nykyään tiedetään, että vasenkätisyydessä ei ole mitään epänormaalia, vielä 1960-luvulla opettaja saattoi Suomessakin oikaista lasta käyttämään oikeaan kättään. 

Vaikka ajatukset ja uskomukset siitä, että kaikkien tulisi olla oikeakätisiä ovat vanhanaikaisia, edelleenkin monet asiat on suunniteltu oikeakätisiä silmällä pitäen. 

Mistä vasenkätisyys johtuu?

Vasenkätinen henkilö on taipuvainen käyttämään vasenta kättään tarkkaa koordinaatiota vaativissa tehtävissä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kummalla kädellä henkilö kirjoittaa.

Vaikka vasenkätisyyttä on vuosien saatossa tutkittu paljon, selvää syytä siihen, miksi lapsesta kehittyy vasen- tai oikeakätinen ei ole löydetty. Jotkut uskovat kätisyyden liittyvän tavalla tai toisella hermorakenteen evoluutioon ja kehittymiseen. Myös perintötekijöillä näyttäisi olevan osuutta asiaan. 

black and gray DSLR camera
Kuva: Μιχάλης Δουνδουλάκης. Vasenkätiset elävät maailmassa, joka on suunniteltu oikeakätisille

Ihmisen aivot jakaantuvat oikeaan aivopuoliskoon, joka hallitsee kehon vasemman puolen liikkeitä, ja vasempaan puoliskoon, joka puolestaan hallitsee kehon oikean puolen liikkeitä. Vaikka perinteisesti on ajateltu, että vasenkätisillä oikea aivopuolisko on dominoiva, uudemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että tämä pätee tosiasiassa ainoastaan noin joka kolmanteen vasenkätiseen.

Tiesitkö tämän vasenkätisistä?

 • Arvioltaan 10-15 % arvioidaan olevan vasenkätisiä.
 • Vasenkätiset elävät maailmassa, joka on suunniteltu oikeakätisille ja heidän on monissa tapauksissa mukauduttava ympäristöön. Tämä saa vasenkätisen aivot harjoittamaan joitakin strategioita, jotka voivat tarjota niille kognitiivista etua tietyissä tilanteissa.
 • Tutkimusten mukaan vasenkätisillä on parempi avaruudellinen hahmotuskyky. Vasenkätisillä henkilöillä sanotaankin olevan etulyöntiasema tietyissä urheilulajeissa, kuten nyrkkeilyssä, jalkapallossa ja tenniksessä. 
 • Vasenkätisyys on yleisempää tytöillä kuin pojilla. Syytä tähän ei tiedetä.
 • Yleisen uskomuksen mukaan vasenkätiset ovat oikeakätisiä luovempia. Syy tähän on uskomus siitä, että heillä luovuutta, inspiraatiota ja taiteellisia kykyjä hallitseva oikea aivopuolisko on dominoivampi. Tosiasiassa vain noin 30 % vasenkätisistä oikea aivopuolisko on dominoiva puolisko.
 • Lukuisien tutkimusten perusteella vasenkätisyys näyttäisi olevan yleisempää kaksosilla ja kolmosilla.
 • 80 % vasenkätisistä lapsista on vähintään yksi vasenkätinen lähisukulainen.
 • Vasenkätisillä henkilöillä vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteys on nopeampi, mikä tekee heistä nokkelia ja nopeaälyisiä.
 • Tutkimusten mukaan keskosina syntyneillä on suurempi todennäköisyys olla vasenkätisiä verrattuna täysiaikaisena syntyneisiin.
 • Journal of Nervous and Mental Disease -julkaisun teettämän tutkimuksen mukaan vasenkätisten lasten on hankalampi käsitellä ja prosessoida negatiivisia tunteita.
 • Vasenkätinen ihminen voi kokea vaikeuksia lukemisessa johtuen siitä, että aivojen luontainen suuntaus olisi lukea oikealta vasemmalle, toisin kuin miten sitä tehdään esimerkiksi suomen kielillä eli vasemmalta oikealle.

Asuuko teidän perheessänne vasenkätisiä?

Lähteet:

Äitiydenihme.fi

Mielenihmeet.fi

Verkkouutiset.fi

wikipedia.com


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.