Luonnetyypit ja niiden erot – Tunnistatko itsesi tai läheisesi näistä kuvauksista?

Luonnetyypit ja niiden erot – Tunnistatko itsesi tai läheisesi näistä kuvauksista?
Kuva: Pixabay / Steve Buissinne

Teksti: Mami Mixtuura

Oletko kuullut eri luonnetyypeistä ja miten ihmisten luonteita jaotellaan? Luokittelua voidaan tehdä monella eri tavalla esimerkiksi jakamalla luonteet värien mukaan tai yhdeksään eri tyyppiin. Tässä tekstissä kerrotaan yksi luokittelumalli sekä kerrotaan eri luonnetyypeille tyypillisiä piirteitä. Monesti ihminen löytää omia piirteitään useammista eri ryhmistä.

Jokainen ihminen on oma yksilönsä ja jokaisella on oma luonteensa. Luonteiden jaottelu eri tyyppeihin ei tarkoita sitä, että jokin näistä ryhmistä olisi toistaan parempi. Tutustumalla eri luonnetyyppeihin ja niiden eroihin on mahdollista ymmärtää paremmin toisia ihmisiä ja heidän käytöstään, kun tiedostaa, että monet asiat johtuvat erilaisista luonteenpiirteistä. Kävisi nopeasti hyvin tylsäksi, jos jokainen ihminen toimisi ja käyttäytyisi samalla tavalla. On rikkaus, että ihmisillä on erilaisia luonteenpiirteitä.

Jako neljään eri persoonallisuustyyppiin

Jaottelu tehdään usein jakamalla eri luonnetyypit neljään eri tyyppiin. Sangviininen ja koleerinen ovat usein ulospäin suuntautuneita henkilöitä. Melankolinen ja flegmaattinen henkilö ovat luonteeltaan enemmän sisäänpäin kääntyneitä. Toki yhdellä henkilöllä voi olla piirteitä monesta eri tyyppikuvauksesta, joten aina oman luonnetyypin sanoittaminen ei ole yksiselitteistä. Usein on kuitenkin löydettävissä muutama pääryhmä, johon itse vahvimmin kuuluu.

1. Sangviininen

Sangviininen henkilö on ulospäinsuuntautunut, puhelias ja sosiaalinen. Kun hän astuu sisälle huoneeseen, ei se jää keneltäkään huomaamatta. Hän nauttii siitä, että saa olla huomion keskipiste. Hän tutustuu helposti uusiin henkilöihin ja ystävyyssuhteiden rakentaminen on heille helppoa. He eivät välttämättä ole kovin säntillisiä ja välillä asioiden hoitaminen voi jäädä heiltä kesken.

2. Koleerinen

Koleeriset henkilöt ovat kunnianhimoisia johtajatyyppejä. He ovat energisiä ja tekevät intohimoisesti asioita, joihin ryhtyvät. He saattavat välillä olla hyökkääviä ja jyrätä alleen rauhallisempia henkilöitä. Tunteet vaihtuvat heillä nopeasti ja he kiihtyvät helposti nollasta sataan. Moni karismaattinen johtaja on luonteeltaan koleerinen.

3. Melankolinen

Melankolinen henkilö on sisäänpäin kääntynyt pohdiskelija ja unohtaa välillä ympärillään olevan maailman ja muut ihmiset. Hän unohtaa toisinaan itsensä pohtimaan asioita liiaksikin, mutta ei ole välinpitämätön, vaikka siltä vaikuttaisikin. Pettymysten tuottaminen toisille ei sovi hänen luonteelleen. Moni taiteilija on melankolinen. Hän kokee muiden kokemat kärsimykset tunteikkaasti ja raskaasti.

4. Flegmaattinen

Flegmaattinen henkilö on sisäänpäin kääntynyt ja monesti todella rauhallinen sekä hiljainen tarkkailija. Häntä kuvaillaan mielikuvalla: ystävällinen laiskiainen. Hän hyväksyy muut ihmiset ja on heille ystävällinen. Hän ei pidä muutoksista, vaan viihtyy enemmän tutussa ja turvallisessa. Hän on luonteeltaan järkevä.

Testaa mikä voisi olla oma luonnetyyppisi!

Evermind-sivustolla voit tehdä pikaisen luonnetyyyppi-testin itsellesi. Tämä testi antaa sinulle suuntaa antavaa tietoa omasta vallitsevasta luonnetyypistä.

Lähde:

Evermind

Tunnistatko sinä oman tai tuttavasi luonteenpiirteen luonnetyyppien kuvauksista?


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.