Viisi syytä, miksi jokaisen lapsen (ja aikuisen) kannattaisi koota palapelejä

Viisi syytä, miksi jokaisen lapsen (ja aikuisen) kannattaisi koota palapelejä
Kuva: Ross Sneddon

Teksti:Anna-Leena

Leikki on lapselle luonnollinen tapa oppia. Leikit viihdyttävät lasta, mutta myös opettavat ja kehittävät lapsen taitoja. Palapelit ovat erinomainen työkalu monenlaisten kykyjen kehittämiseen. Millaisia ovat palapelien hyödyt ja miksi jokaisen vanhemman kannattaisi tarjota lapselleen palapelejä jo nuorella iällä?

Miksi leikkiminen on tärkeää?

Leikkiminen tukee lapsen hyvinvointia ja kehitystä aivan pienestä pitäen. 

  • Leikkiminen auttaa aivojen kehityksessä
  • Leikkiminen kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja
  • Leikkiminen opettaa lapselle tärkeitä taitoja ja kykyjä
  • Yhdessä leikkiminen vahvistaa perheenjäsenten välisiä suhteita
  • Leikkiminen edistää sosiaalisten normien oppimista

Leikki on lapsen työtä ja auttaa lasta kasvamaan onnelliseksi ja terveeksi. Vastuiden ja aikataulujen lisäksi lapset tarvitsevat aikaa leikkiä rauhassa ja vapaasti.

Palapelejä pienestä pitäen

Jo pienelle lapselle voi tarjota yksinkertaisia, muutaman palan nuppipalapelejä. Lapsen kasvaessa ja taitojen kehittyessä palapelin vaikeustaso kasvaa ja palasten koko pienenee. Lopulta lapsi kykenee kokoamaan monimutkaisia ja yksityiskohtia sisältäviä kuvia.

boy playing puzzle
Kuva: Markus Spiske

Palapelit opettavat pitkäjänteisyyttä ja turhautumisen tunteiden sietämistä. Rakentaessaan palapelejä lapsi kohtaa haasteita, joiden selvittäminen vaatii kärsivällisyyttä. Joskus oikean palasen etsimiseen menee aikaa ja lapsen täytyy oppia sietämään turhautumista, kun palaset eivät löydä paikkaansa heti ensimmäisellä yrittämällä. 

Koordinaatio ja hienomotoriikka

Palapelien käsittely kehittää lapsen koordinaatiokykyä ja hienomotorisia taitoja. Lapsen täytyy myös työstää erilaisia kognitiivisia kykyjä pystyäkseen kokoamaan palapelin.

Keskittymiskyky ja muisti

Palapelit kehittävät lapsen keskittymiskykyä ja muistia. Rakentaakseen palapelin, lapsen täytyy keskittyä kokonaiseen mallikuvaan ja rakentaa vastaava kuva pienistä paloista.

Palapelejä kootessa lapsi kerää ja järjestelee informaatiota, sekä harjoittaa ja kehittää keskittymiskykyään ja muistiaan. Keskittymiskyky ja muisti ovat tärkeitä kykyjä ja edistävät myöhemmin myös muuta oppimista. 

Looginen ajattelukyky

Palapelit kehittävät lapsen loogista ajattelukykyä ja mielikuvitusta, sillä palapelejä kokoamalla lapsi oppii analysoimaan asioita ja ratkaisemaan ongelmia. Palapelien kokoaminen vaatii suunnittelua ja asioiden selvittämistä, jotka ovat kaikki tärkeitä kykyjä esimerkiksi matematiikkaa opiskeltaessa ja teknologiaan tutustuttaessa.

Visuaalinen ja avaruudellinen hahmotuskyky

Palapelit stimuloivat avaruudellista hahmotuskykyä ja lapsi oppii niitä kootessaan ymmärtämään geometrisia muotoja ja kuvioita sekä niiden toistuvuutta ja suhdetta.

Itsetunto

Palapelin rakentaminen on monimutkainen haaste, joka lapsen tulee selvittää. Kun lapsi onnistuu rakentamaan pienistä, yksittäisistä palasista koostuvan palapelin, lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja hänen itseluottamuksensa kasvaa.

Joko teillä kootaan palapelejä?

Lähteet:

sciencedirect.com

äitiydenihme.fi 

howwemontessori.com

teach.com


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.