Tutkimus: 88% äideistä myöntää lapsen sukupuolen vaikuttavan kasvatukseen

Tutkimus: 88% äideistä myöntää lapsen sukupuolen vaikuttavan kasvatukseen
Kuva:Gabe Pierce

Teksti: Anna-Leena

88% äideistä myöntää lapsen sukupuolen vaikuttavan kasvatukseen. Tutkimus julkaistiin ‘British Journal of Psychology‘ lehdessä. 

Tutkimukseen osallistui 65 espanjalaista vanhempaa 4-6-vuotiaiden lastensa kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vanhempien käyttämiä tunteisiin liittyviä adjektiiveja lasten kanssa käydyissä keskusteluissa.

“isin tyttöjä” ja “äidin poikia”

Tutkimuksessa äidit kuvailivat 48% poikalapsista “äidin pojiksi” ja 35% tytöistä “isin tytöiksi”. Vaikka väitteelle siitä, että että tytöt tukeutuvat hanakammin isäänsä ja pojat taas äitiinsä ei ole tieteellistä perustaa, voi mibebéyyo-sivuston mukaan tämä syvälle iskostunut uskomus perustua Sigmund Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan. 

man and woman kissing on road during daytime
Kuva:Kristyn Lapp.

Todennäköisemmin lasten mieltymyksiin vaikuttavat kuitenkin lukuisat tekijät, kuten perhemalli, perheenjäsenten luonne ja se, kuinka paljon aikaa kumpikin vanhemmista viettää lapsen kanssa. 

Vanhempien kielenkäyttö

Tutkimuksessa tarkkailtiin vanhempien käyttämiä tunnesanoja sadunkerronnan ja sen jälkeisen leikkihetken yhteydessä. Tutkimus osoitti, että 4-vuotiaiden tyttölasten vanhemmat käyttivät keskustelun aikana enemmän tunnesanoja, kuin poikalasten vanhemmat. 6-vuotiaiden lasten kohdalla eroa ei havaittu. 

Tutkimukseen liittyvässä kyselyssä 88% äideistä myönsi lapsen sukupuolen vaikuttavan tapaan kasvattaa lapsi ja heidän saamaansa kohteluun. 

Sukupuoli ja kasvatus

Psychologytoday-sivuston mukaan aiemmat tutkimukset osoittavat, että äidit juttelevat enemmän tyttäriensä kanssa, mutta myös suojelevat heitä enemmän mahdollisilta loukkaantumisilta. Vanhemmat myös näyttävät suhtautuvan eri tavoin lasten tunteenpurkauksiin, riippuen lapsen sukupuolesta. 

Vaikka suurin osa aiheesta tehdyistä tutkimuksista keskittyy äitien käytökseen ja kielenkäyttöön lasten kanssa, 2017 vuonna tehty tutkimus “Lapsen sukupuolen vaikutuksesta isän käytökseen, kielen käyttöön ja aivotoimintaan” osoittaa, että myös isät käyttäytyvät, leikkivät ja puhuvat lastensa kanssa hyvin eri tavoin riippuen sukupuolesta. Tutkimus paljasti, että isät leikkivät poikien kanssa useammin rajumpia leikkejä, kuten kutittamista ja painimista, kun taas tyttöjen kanssa isät lauloivat ja keskustelivat.

man siting with girl on focus photography
Kuva: Jonas Kakaroto

Tutkimuksen aikana nauhoitetuista äänitteistä myös selvisi, että siinä missä isät rohkaisivat poikia kilpailemaan, he ohjasivat tyttöjä olemaan empaattisempia toisia kohtaan, vahvistaen näin sukupuolten välisiä, stereotyyppisiä eroja.

Sukupuolten välisiä eroja on hankalaa tutkia, sillä kyselytutkimukset eivät yleensä anna todellista kuvaa vanhempien käytöksestä tai kielenkäytöstä. Usein vanhemmat eivät itse edes huomaa puhuvansa ja käyttäytyvänsä lastensa kanssa eri tavoi. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että sukupuoli vaikuttaa edelleen vanhempien tapaan kasvattaa lapsiaan.

Lähteet:

mibebéyyo.elmundo.es

psychologytoday.com

Tutkimus: “Gender and age differences in parent–child emotion talk”

Tutkimus:Child gender influences paternal behavior, language, and brain function.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.