Lapset kantavat häpeää perheen köyhyydestä

Lapset kantavat häpeää perheen köyhyydestä
Kuva: Pixabay / Greyerbaby

Teksti: Mami Mixtuura

Moni lapsi kantaa häpeää perheen huonosta taloustilanteesta ilmenee Pelastakaa Lapset ry:n tutkimuksesta. Pienikin lapsi aistii herkästi monenlaisia asioita omasta perheestään ja lapset vertailevat herkästi omaa perhettä kavereidensa perheisiin. Kaikilla perheillä ei riitä rahaa edes sellaisiin asioihin, joita pidetään itsestään selvinä asioina. Lapsena koettu köyhyys voi vaikuttaa monella eri tavalla pitkälle tulevaisuuteen.

Lapset aistivat herkästi asioita

Lapset aistivat herkästi perheen asioita, vaikka heille ei niistä erikseen kerrottaisi. He vertailevat omaa ja kavereidensa perheitä ja huomaavat helposti eroavaisuudet. Pienikin lapsi havainnoi ympäristöään ja voi huomata, että jokin asia on omassa perheessä eri tavalla kuin jossain toisessa perheessä. Lapsi saattaa esimerkiksi kaverin luona vieraillessa huomata monia eroja verrattuna oman perheen käyttäytymiseen. Erot voivat liittyä esimerkiksi perheen asuntoon, autoihin tai ruokiin, joita lapsille tarjotaan. Kaverin kotona saattaa olla kaikki uusimmat tekniset laitteet ja vempaimet, joista lapsi ei ole aiemmin kuullut, nähnyt tai saati sitten ikinä päässyt kokeilemaan sellaisia.

Raha ei riitä edes itsestäänselvyyksiin

Joissakin pienituloisissa perheissä raha ei riitä edes perusasioina pidettäviin juttuihin kuten ruokaan, peseytymistarvikkeisiin tai uusiin vaatteisiin. Rahan puute ja lapsen tekemät erilaiset havainnot voivat aiheuttaa lapselle ihmetystä. Jotkut lapset saattavat ottaa asian puheeksi kotonaan, mutta moni lapsi todennäköisesti vaikenee omista huomioistaan. Miksi joku puhuu ja miksi joku vaikenee? Aikaisemmat kokemukset ja perheen ilmapiiri vaikuttavat lapseen. Jotkut lapset eivät uskalla ottaa asioita puheeksi, jos pelkäävät vanhempien reaktioita kysymyksiinsä.

Kuva: Pixabay / Alexas_Fotos

Moni lapsi häpeää perheen köyhyyttä

Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyssä selvitettiin muun muassa perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lapsen arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden kokemiseen. Kyselyyn vastasi vuoden 2021 keväällä anonyymisti yhteensä 1102 lasta ja nuorta. Lähes puolet (44 %) vastaajista kertoi kokevansa, että perheen taloustilanteessa oli ainakin vähäisiä ongelmia. 7 % vastasi, että perheen taloustilanteen vuoksi heillä ei ole mahdollisuutta osallistua säännölliseen harrastukseen.

Lapset kokivat perheen huonosta taloudellisesta tilanteesta monenlaisia tunteita, joista yleisimmät olivat syyllisyys, kateus ja huoli. Osa vastaajista kertoi, että auttavat itse taloudellisesti omaa perhettään. Moni vastaaja koki huolta tulevaisuudesta. Kyselystä kävi ilmi, että pienituloisten perheiden lapsista noin kolmasosa (35 %) oli ainakin jossain vaiheessa kokenut häpeää perheensä rahatilanteen vuoksi. Noin kolmasosa pienituloisten perheiden lapsista oli ainakin joskus kokenut, että muut halveksivat, väheksyvät tai puhuvat pahaa selän takana.

Kahden kyselyyn vastanneen kokemuksia:

Kaikkiin laskuihin ei riitä rahaa, vaikka huoltajani työskentelee 3 eri työtä. Minä ostan minulle, siskolleni ja äidilleni ruoan, pesuaineet yms. jotta pärjätään edes jotenkin.”

Raha ei meinaa riittää koulukirjoihini. Äiti on aina ottanut kaikki rahani, jotka olen jostain jollain tapaa saanut

esim. ”syntymäpäivärahat

Köyhyys vaikuttaa lapseen monella tavalla nyt ja tulevaisuudessa

Perheen köyhyys voi vaikuttaa lapseen monella tavalla. Lapsi ei esimerkiksi saa kokea samanlaisia asioita kuin muut lapset. Lapsi voi esimerkiksi joutua luopumaan monista omista haaveistaan perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Lapsen haaveet voivat liittyä esimerkiksi harrastuksiin, matkoihin, huvipuistopäivään tai hampurilaispaikassa syömiseen. Moni lapsen haaveilema asia ei välttämättä maksa paljoa, mutta voi olla omalle perheelle mahdottomuus toteuttaa. Jos lapsen ehdottomat asiat tyrmätään toistuvasti, ei lapsi todennäköisesti enää uskalla tai halua haaveistaan muille kertoa. Tällä voi olla monenlaisia seurauksia lapsen elämään, vielä pitkänkin ajan jälkeen.

Lapsen oikeudet -sivustolla todetaan, että köyhyys luo lapsille eriarvoiset kasvumahdollisuudet ja se voi vaikuttaa monella tavalla lapsen kokemaan hyvinvointiin. Tekstin mukaan lapsuudessa koettu etenkin pitkään jatkuva köyhyys vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, jopa koko elämän ajan. Tekstissä todetaan, että lapsuudessa köyhyyttä kokeneet lapset kärsivät aikuisina usein mielenterveysongelmista ja työttömyydestä.

Millaisia ajatuksia teksti herättää sinussa?


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.