Näin kasvatat lapsellesi hyvän itsetunnon!

Näin kasvatat lapsellesi hyvän itsetunnon!
Kuva: Unsplash / Hanna Kolosyuk

Teksti: Mami Mixtuura

Varmasti jokainen vanhempi toivoo ja tekee parhaansa, että lapselle kasvaa terveellä tavalla hyvä itsetunto. Jokainen lapsi on yksilö ja persoonaltaan erilainen. On tärkeää tukea oman lapsen itsetuntoa sopivalla tavalla. Hyvä itsetunto kehittyy monen asian kokonaisuudesta. Miten vanhempi voi tukea ja auttaa lasta, jotta tähän päämäärään päästään?

Hyvä itsetunto kantaa pitkälle elämässä. Se helpottaa erilaisten asioiden kohtaamista ja käsittelyä, joita elämän varrella tulee vastaan. Mikä olisikaan tärkeämpää kuin oppia vanhempana tukemaan lapsen kehitystä niin, että hänen itsetunnostaan tulee hyvä. Lapsen on paljon helpompaa kohdata elämässä vastaan tulevia asioita ja sietää pettymyksen tunteita, kun itsetunnolle on rakennettu terve perusta jo varhaisen lapsuuden aikana. Myös muiden ihmisten kohtaaminen ja arvostaminen on helpompaa silloin, kun lapsi osaa arvostaa itseään.

Mitä on hyvä itsetunto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekstissä määritellään lapsen hyvä itsetunto näin: ”lapsen myönteistä ja totuudenmukaista käsitystä itsestään, omista ominaisuuksistaan ja taidoistaan. Itsetunto on siis itsensä tuntemista ja itsensä hyväksymistä”.

Milloin itsetunto kehittyy?

Itsetunnon kehittyminen alkaa heti syntymän jälkeen ja kehittyy läpi ihmiselämän. Vauvaiässä saatu hyvä hoiva tai sen puute vaikuttavat suoraan lapseen monella tavalla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekstin mukaan lapsuudessa ja nuoruudessa on monia tärkeitä kehitysvaiheita, joilla on merkittävä vaikutus siihen millaiseksi itsetunto muodostuu.

Vanhemman esimerkki on tärkeä

Lapset tarkkailevat vanhempiaan ja imevät herkästi kaikenlaisia vaikutteita itseensä. He näkevät ja kuulevat miten vanhempi kohtelee itseään. Jos omaa huonon itsetunnon ja puhuu itsestään alentavaan sävyyn, se tarttuu helposti lapseen ja hän alkaa ajatella itsestään samalla tavalla. Aamulehdessä lastenpsykiatri Raisa Cacciatore toteaa, että vanhempien kannattaa miettiä omaa itsetuntoa, koska oma esimerkki vaikuttaa lapseen. On tärkeää, että vanhempi tekee sellaisia asioita, jotka kohentavat omaa itsetuntoa.

Kuva: Unsplash / Mi Pham

Näillä asioilla voit tukea lapsen itsetunnon kehittymistä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekstissä on kerrottu asioita, joilla voi tukea lapsen itsetunnon kehittymistä hyväksi.

  1. Vietä lapsen kanssa aikaa ja selvitä millainen persoona hän on
  2. Arvosta lasta ja ole kiinnostunut hänestä
  3. Tarkkaile millainen olet vanhempana → Oma käytöksesi heijastuu suoraan lapseen
  4. Suojele lasta, mutta älä liikaa -kolhutkin kuuluvat elämään (Lue myös tämä: Ylihuolehtiva vanhempi -Älä suojele lasta liikaa!)
  5. Kehu lasta onnistumisen hetkellä (esim. pukee ensimmäistä kertaa itse tai kakkaa pottaan)
  6. Opeta lapselle pienestä pitäen muiden kunnioittamista
  7. Opeta omalla esimerkilläsi pyytämään anteeksi, kun siihen on tarve
  8. Anna lapsen auttaa ikätason mukaisesti ja ottaa vastuuta → Onnistumisen tunteet ovat tärkeitä!
  9. Opeta, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja ne kuuluvat elämään
  10. Luo selkeät säännöt ja pidä niistä kiinni (Säännöt auttavat osaltaan siihen, että lapselle kasvaa terve itsetunto ja hän oppii tätä kautta oppimaan myös elämään kuuluvia pettymyksen tunteita)

Miten sinä tuet lapsen itsetunnon kehittymistä?


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.