Suomalaistutkimus: Syy isien uupumukseen eivät ole lapset, vaan yhteiskunnan vaatimukset

Suomalaistutkimus: Syy isien uupumukseen eivät ole lapset, vaan yhteiskunnan vaatimukset
Kuva: Nathan Dumlao

Teksti: Anna-Leena

Suomalaisesta tutkimuksesta selviää, että syy isien uupumukseen eivät olet lapset, vaan vanhemmille tarjotun tuen vähäisyys. Isät kaipaavat tukea varsinkin työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Lapset ovat uupuneiden isien voimavara

Tutkimuksesta selviää, että isät kokivat haastavaksi varsinkin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Osa tutkimukseen osallistuneista miehistä ilmaisi haluavansa olla enemmän lastensa ja perheensä kanssa, mutta koki, ettei tämä ollut mahdollista muun muassa työpaikan asettamien vaatimusten, tai perheen kärsivän tulotason vuoksi.

Kuva: Surface. Isät eivät koe saavansa tarpeeksi tukea vanhemmuuteen.

“Varsinkin yhteiskunnan paineiden ja riittämättömän tuen takia arki pikkulapsiperheessä on niin uuvuttavaa, että vaikka lapset tuovat elämään paljon iloa, en suosittelisi sitä kenellekään”, tiivistää tunteitaan yksi tutkimukseen osallistunut, uupunut isä.

Yksi tärkeimmistä huomioista tutkimuksessa kuitenkin oli se, että sekä uupuneet että ei-uupuneet isät kokivat saavansa energiaa ja voimavaroja juuri lapsista ja heidän kanssa vietetystä ajasta. Syy vanhempien uupumukseen eivät siis ole lapset itsessään, vaan riittämätön tuki ja ulkoa tulevat paineet.

Näkymättömät isät

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, kuinka isien vanhemmuutta voitaisiin tukea paremmin. Isät raportoivat tarvitsevansa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen lisäksi taloudellista tukea, käytännön tukea perhearjessa sekä tukea parisuhteelleen. Myös vertaistukiryhmille olisi kysyntään: isät kaipaavat enemmän ryhmiä, joissa keskustella pelkästään toisten samassa tilanteessa olevien miesten ja isien kanssa.

Vaikka äitien uupumusta on aiemmin tutkittu lukuisissa tutkimuksissa aiemmin, isien kokema uupumus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimuksesta selvisi, että moni isä oli kokenut jäävänsä näkymättömäksi ja ulkopuoliseksi esimerkiksi neuvolassa. Koska isien uupumuksesta ei puhuta ääneen, kynnys avun hakemiseen voi olla suuri. Olisi tärkeää, että myös isille löytyisi matalan kynnyksen palveluita, joista voisi rohkeasti pyytää apua, jos arki tuntuu uuvuttavalta.

man carrying to girls on field of red petaled flower
Kuva: Juliane Liebermann. Myös isit kaipaavat vertaistukea.

Myös omia tarpeita tulisi kuunnella

Pieni lapsi vaatii jatkuvaa hoivaa ja hoitoa. Ensi-ja turvakotien liiton sivustolla muistutetaan, että vaikka omien tarpeiden syrjään pistäminen on pienen lapsen vanhemmille luonnollista, myös omia tarpeita on tärkeää kuunnella. Mikä sinua auttaa jaksamaan arjessa?

Vaikka vanhempi haluaisi olla jatkuvasti läsnä, ei ole lapsenkaan etu, jos vanhempi uupuu. Lapsi aistii herkästi vanhemman tunnetiloja, ja voi tuntea olonsa turvattomaksi, jos häntä hoitava vanhempi on uupunut. Kun vanhempi voi huonosti, vauvan itku ja levottomuus voivat lisääntyä. Tämä lisää vanhemman uupumusta entisestään ja syntyy lumipalloefekti. Ensi-ja turvakotien liiton sivustolla huomautetaan, että on osoitettu, että vanhemman uupumus on yhteydessä päihteiden käyttöön, itsemurha-ajatuksiin sekä parisuhdekonflikteihin, mutta ennen kaikkea se lisää lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua.

Huolehtiakseen toisesta ihmisestä, on ensin huolehdittava omasta hyvinvoinnista. Arkea on tärkeää vastapainottaa omilla, itselleen mieluisilla jutuilla. Muista, että oman ajan tarve ei tee sinusta huonoa vanhempaa. Se voi vaikuttaa positiivisesti omaan jaksamiseen ja sitä kautta myös vanhemmuuteen. Muistathan pitää huolta myös itsestäsi?

Mikä sinua uuvuttaa arjessa? Mistä sinä saat voimavaroja arkeen?

Tutkimus: Sorkkila, M., & Aunola, K. (2021). Burned-out Fathers and Untold Stories: Mixed Methods Investigation of the Demands and Resources of Finnish Fathers. The Family Journal. In press.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.