Ruuhkavuosien kysely: Liian moni lapsi kokee kiusaamista -osa joutuu jopa vaihtamaan koulua

Ruuhkavuosien kysely: Liian moni lapsi kokee kiusaamista -osa joutuu jopa vaihtamaan koulua
Kuva: Unsplash / Zhivko Minkov

Teksti: Mami Mixtuura

Monet lapset ja nuoret ovat tai ovat olleet koulukiusattuja. Ruuhkavuosien Instagram-tilin kyselyssä lähes puolet vastaajista kertoi lapsensa kokeneen kiusaamista koulussa. Kyselyssä selvitettiin myös miten suuri osa kiusatuista on vaihtanut koulua kiusaamisen vuoksi sekä mielipiteitä siihen, että miten kiusaamisen voisi saada loppumaan. Edelleen nykypäivänä osa kiusatuista joutuu joustamaan ja vaihtamaan esimerkiksi toiseen kouluun, koska kiusaamista ei saada muuten loppumaan.

Koulukiusattu voi olla minkä ikäinen koululainen tahansa. Osa lapsista joutuu kiusatuksi lähes heti koulutaipaleen alettua, mutta kiusaaminen voi alkaa myös ylemmillä luokilla. Syyt kiusaamiselle voivat oikeastaan olla mitä tahansa: esimerkiksi vääränlaiset vaatteet, perheolot, erilainen ihonväri, hammasraudat tai vaikka hörökorvat. Eli oikeastaan mikä tahansa asia voi johtaa siihen, että juuri kyseinen lapsi / nuori valikoituu kiusattavaksi.

Kiusatun kokema tuska

Kiusatuksi joutuneen kokemaa kipua ja tuskaa on vaikea ulkopuolisten täydellisesti ymmärtää. Muut voivat yrittää kuvitella miltä kiusatusta tuntuu ja mitä asioita hänen mielessään pyörii. Etenkin pidempään jatkuva kiusaaminen, jota ei saada nopeasti loppumaan nakertaa pois pikkuhiljaa kiusatun elämäniloa. Kiusaamista voi olla monenlaista: esimerkiksi sanallista tai fyysistä. Nykyaikana on yleistynyt myös netin välityksellä kiusaaminen.

Kiusattu usein joutuu joustamaan

Välillä kuulee tapauksista, joissa koulukiusattu ei saa mistään apua. Koulussa ei saada kiusaamista loppumaan ja miltään taholta ei kiusatun perhe saa tukea ja apua. Toisinaan lopputulema on se, että kiusattu vaihtaa toiseen kouluun, koska kiusaaminen ei muuten lopu. Uusi koulu on uusi mahdollisuus parempaan elämään kiusatulle, mutta monesti se vaatii paljon ponnistuksia kiusatulta ja hänen perheeltään. Koulumatkat saattavat muodostua todella pitkiksi ja ne voidaan joutua jopa kustantamaan itse. Miksi kiusaajaa ei saada lopettamaan tekojaan? Miksi kiusaajaa ei laiteta toiseen kouluun? Miksi kiusattu joutuu joustamaan? Onko kouluissa tarpeeksi keinoja ja mahdollisuuksia puuttua kiusaamiseen?

Kuva: Unsplash / Eric Ward

Ruuhkavuosien Instagram-kysely

Esitetyt kysymykset:

-Onko lastasi kiusattu koulussa? (Kyllä/Ei)

-Onko lapsesi joutunut vaihtamaan koulua kiusaamisen takia? (Kyllä/Ei)

-Kiusattu on usein se, joka joutuu joustamaan. Millaisia ajatuksia tämä herättää?

-Kuinka kiusaamisen voisi saada loppumaan?

Ruuhkavuosien Instagram-kyselyyn vastasi yhteensä 957 henkilöä. Vastaajista 42 % (404 henkilöä) kertoi, että hänen lastaan oli kiusattu koulussa. 3 % (25 henkilöä) kiusattujen vanhempien lapsista oli joutunut vaihtamaan koulua kiusaamisen takia.

Mitä ajatuksia herättää se, että usein kiusaaja joutuu joustamaan?

Suurin osa vastaajista totesi, että on todella väärin, että kiusattu joutuu joustamaan ja jopa vaihtamaan toiseen kouluun. Tämä herätti vastaajissa älytöntä surua ja pahaa mieltä kiusattuja kohtaan. Vastaajat kokivat vääräksi sen, että kiusaaja ei joudu vastuuseen ja hän saa jatkaa toimintaansa. Osa vastaajista totesi, että todennäköisesti kiusaaja ottaa seuraavan uhrin itselleen, kun edellinen poistuu näköpiiristä.

Onko kouluissa keinoja puuttua kiusaamiseen?

Vastaajat pohtivat sitä, että onko kouluissa keinoja ja mahdollisuuksia puuttua kunnolla kiusaamiseen. Uskaltavatko opettajat ja rehtori kertoa kiusaajan vanhemmille suoraan, että heidän lapsensa on kiusaaja? Vastauksista nousee esiin se, että etenkin väkivaltatilanteissa koulujen pitäisi pystyä puuttua siihen nopeammin ja tehokkaammin. Esiin tuodaan myös huoli siitä, että nykyään erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat normaaliopetuksessa eikä heille välttämättä ole mahdollista tarjota heidän tarvitsemaa tukea.

-“Opettajat pääsevät helpommalla, sillä kilttiä on helpompi käskeä…”

-“Varmaan helpompaa siirtää yksi kiusattu kuin mahdollisesti useampi kiusattu toiseen kouluun”

-“Koululta ja opettajilta puuttuu osaaminen ja välineet kiusaamisen lopettamiseksi”

-“Ongelmiin ei uskalleta puuttua, koska koulu pelkää kiusaajaa ja hänen vanhempiaan”

Kenen pitäisi vaihtaa koulua?

-“Mielestäni kiusaajan pitäisi vaihtaa koulua”

“On väärin, jos kiusattu joutuu vaihtamaan koulua. Ei näin!”

-“Kiusaajan pitäisi vaihtaa koulua tai pitäisi tutkia onko kiusaajan kotona kaikki ok.”

-“Vaikka koulun vaihtaminen on epäreilua, on se hyväksi lapselle, jota on kiusattu. Uusi startti…”

Miksi kiusattu on usein se, joka joustaa?

Kyselyyn vastanneet kokevat vääräksi sen, että usein kiusaaja joutuu joustamaan, jotta tilanne saadaan loppumaan. Vastaajien mielestä se ei ole oikein, koska tällöin kiusaaja ottaa helposti uuden uhrin edellisen tilalle. Kiusattu ja hänen perheensä saattavat joustaa, koska eivät osaa, pysty tai jaksa enää pitää puoliaan tilanteessa.

-“Kiusatun huoltaja varmaan suostuu helpommin koulun vaihtamiseen…”

-“Kiusattu luovuttaa helpommin, koska kiusaajien vanhemmat eivät ota vastuuta…”

-“Tuntuu, että kiusattua ei uskota, kun kiusaajan vahvapersoona on “luotettavampi”

-“Kiusaajilla on ongelmia. Niihin ongelmiin pureutuminen näyttää olevan vaikeaa.”

-“Kiusaajan perheessä usein ongelmia, joten kiusaajan perhe ei ehkä sitoudu asian lopettamiseen…”

Miten kiusaajia kohdellaan?

-“…kiusaajia taputetaan päälaelle…”

-“Kiusaaminen sallitaan, kiusaajat eivätkä heidän perheensä joudu vastuuseen”

-“Kiusaajat ovat taitavia peittämään tekojensa jäljet…”

Onko oikein, että kiusattu joutuu vaihtamaan koulua? Kuva: Unsplash / Jake Ingle

Miten kiusaamisen voisi saada loppumaan?

Moni kyselyyn vastannut totesi, että kiusaajille pitäisi antaa rangaistuksia ja opettajien valtaa asiaan puuttumiseen olisi lisättävä. Olisi hyvä, että kiusaaja jätettäisiin luokalle, siirrettäisiin muualle tai erotettaisiin koulusta vähintään määräajaksi. Kiusaajien siirtämistä esimerkiksi lastenkotiin ehdotettiin myös vastauksissa.

Kiusaamiseen pitäisi aina puuttua nopeasti ja vakavasti. Jos kiusaamista on koulussa, sitä ei pidä peitellä vaan asiasta tulee puhua avoimesti ja tiedottaa siitä. Ongelmia ei pidä lakaista ongelmia maton alle. Myös välitunneilla pitäisi olla riittävä auktoriteetti reagoida kiusaamistilanteisiin. Lapsille pitäisi opettaa erilaisuuden ymmärtämistä, monikulttuurisuuden hyväksymistä ja tunnekasvatusta.

Koulun ja luokan hyvä yhteishenki on tärkeää ja siihen pitää panostaa. Opettajalla on iso mahdollisuus vaikuttaa luokan yhteishenkeen ja siihen esiintyykö kiusaamista vai ei.

-“Kiusaamisen kitkeminen ei ole helppoa, vaatii paljon yhteistyötä koulun ja vanhempien kanssa”

-“Jos on isompi porukka ni luokan hajottamista tms.”

-“Opettajien tulee olla tarpeeksi rohkeita puuttuakseen KUNNOLLA…”

“Kuri ja järjestys takaisin niinkuin ennen.”

-“Joka kerta kun kiusaa, saa lapsi varoituksen ja kun niitä tulee tarpeeksi monta, tulee potkut.”

Mitä ajatuksia teksti herättää sinussa? Onko oikein, että kiusaaja joutuu joustamaan ja vaihtamaan koulua? Miten on mahdollista saada kiusaaminen loppumaan?

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *