Lasten määritteleminen biologisen sukupuolen mukaan -Voiko se olla haitallista?

Lasten määritteleminen biologisen sukupuolen mukaan -Voiko se olla haitallista?
Kuva: Pixabay / Legobibel

Kautta aikojen on ollut tapana määritellä ihmisiä sukupuolen mukaan. Tyttöjä on puettu tiettyihin väreihin ja poikia taas poikien väreihin. Tyttölapset ovat saaneet lahjaksi nukkeja ja poikalapset autoja. Voiko siitä olla jotain haittaa, jos tehdään ennakko-oletuksia, että millainen ja mistä asioista tykkäävä henkilön pitää olla riippuen hänen biologisesta sukupuolesta?

Suurin osa syntyneistä lapsista on biologiselta sukupuoleltaan tyttöjä tai poikia. Vuosittain syntyy tämän lisäksi vähäinen määrä vauvoja, joiden sukupuolta ei saada selville erinäisistä syistä johtuen. Intersukupuolisena syntyneestä henkilöstä ei voi suoraan päätellä, että onko hän nainen vai mies, kerrotaan Lääkäriliiton kirjoituksessa.

Sukupuolen määrittely ja sen kokeminen

Sukupuolta voidaan määritellä eri tavoin riippuen kulloisestakin asiayhteydestä, selviää Lääkäriliiton kirjoituksesta. Oleellista on huomata, että voidaan puhua biologisesta sukupuolesta, joka kehittyy hedelmöittymisen hetkellä ja johon liittyy geneettisiä ja hormonaalisia juttuja. Biologisen sukupuolen lisäksi voidaan myös puhua siitä sukupuolesta, jonka ihminen kokee omakseen.

Jokainen ihminen on yksilö ja kokee yksilöllisesti myös sukupuolensa, selviää Lääkäriliiton tekstistä. “Sukupuoli-identiteettiin vaikuttavat biologisten tekijöiden lisäksi psyykkiset, kulttuuriset, kasvatukselliset ja sosiaaliset tekijät”, kerrotaan tekstissä. 

Oletusarvojen tekeminen biologisen sukupuolen mukaan

Iltalehden kirjoituksessa seksuaalineuvoja ja -kasvattaja Sari Hälinen ihmettelee sitä, että edelleen tänä päivänä lapsia jaotellaan biologisen sukupuolen mukaan. Oletuksena tuntuu olevan se, että tytöt ovat tietynlaisia ja pojat tietynlaisia. Tytöt pukeutuvat pinkkiin ja lilaan ja leikkivät nukeilla. Pojat pukeutuvat siniseen ja vihreään ja leikkivät autoleikkejä.

Onko perusoletus, että on vain tytöt ovat kiinnostuneita hepoista? Kuva: Pixabay / afifahasnaw

Monesti lasten ajatellaan olevan tietynlaisia riippuen heidän biologisesta sukupuolestaan. Myös tietynlaiset luonteenpiirteet liitetään helpommin pojille kuin tytöille. Pojat ovat monien ihmisten mielikuvissa edelleen usein niitä villejä tapauksia, kun taas tytöt ovat rauhallisia. Mutta onko tämä koko totuus vai voiko olla myös toisinpäin? Mitä, jos poika onkin se, joka tykkää pukeutua väreihin, jotka yleensä ajatellaan olevan tyttöjen värejä?

Leikkivätkö vain tytöt nukeilla vai saako sitä tehdä myös pojat? Kuva: Pixabay / Alexas_Fotos

Ympäristön oletukset tytöistä ja pojista

Nea Alasaari Naisasialiitto Unionista toteaa Motiivi-lehdessä, että sukupuoli on sisäsyntyistä, mutta on olemassa monenlaisia tyttöjä ja poikia eivätkä kaikki välttämättä koe omakseen biologista sukupuolta. Kuitenkin on olemassa edelleen monenlaisia tekijöitä, jotka määrittävät perusoletuksia, millainen ihmisen pitäisi olla ja miten hänen odotetaan toimivan. Esimerkiksi ympäristön odotukset luovat odotuksia ja paineita siitä, että millaisia tyttöjen pitäisi olla ja millaisia poikien.

Alasaaren mukaan vaarana on se, että lapsi tulee kiusatuksi, jos hän ei käyttäydy biologiseen sukupuoleen liitettyjen ennakko-oletusten mukaisesti. Jos liiaksi odotetaan tietynlaista käytöstä, joka ei tunnu henkilöstä luontaiselta, voi seurauksena voi olla myös ongelmia mielenterveydessä ja itsetuhoisuutta. Lasta voi parhaiten auttaa sillä, että annetaan hänen olla omanlaisensa ja kunnioittaa hänen omia ajatuksia, miten hän kokee itsensä ja millainen hän haluaa olla. Ei puristeta tiukkaan muottiin, vaan annetaan yksilöiden olla omanlaisiaan ja sellaisia kuin kenestäkin parhaalta tuntuu.

Mitä sinä ajattelet: voiko lasten määritteleminen sukupuolen mukaan olla heille haitallista?

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Kasvatatko sinäkin lastasi huomaamatta epätasa-arvoisesti?

Sukupuolineutraalissa päiväkodissa lapsia ei kutsuta tytöiksi ja pojiksi vaan kavereiksi – Mitä ajatuksia tämä herättää?

Teksti: Mami Mixtuura


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.