Oppimisvaikeudet ovat yleisiä -Tiedätkö mikä on dyslexia?

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä -Tiedätkö mikä on dyslexia?
Kuva: Unsplash / Anita Jankovic

Oppimisvaikeudet ovat niin yleisiä, että jopa 20 %:lla suomalaisista on jokin oppimista hankaloittava ongelma, selviää Potilaan lääkärilehdestä. Ongelmat jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, että missä osa-alueessa on haasteita. Varhainen tunnistaminen ja oikeanlainen apu on olennaisen tärkeää.

Jopa viidesosalla suomalaisista on jokin oppimisvaikeus, selviää Potilaan lääkärilehdestä. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen tai matemaattisiin laskuihin. Oppimisvaikeuksiin voi lisäksi liittyä muita piirteitä, mutta esimerkiksi aistivammat tai käytöshäiriöt eivät yksinään ole ongelmien perimmäinen syy.

Oppimisvaikeudet ovat monesti perinnöllisiä, mutta niihin voivat osaltaan vaikuttaa monet eri asiat ja myös ympäristö, selviää Terveyskylän sivustolta. Eri perheenjäsenillä olevat oppimiseen liittyvät vaikeudet voivat ilmetä eri tavoin. Muita mahdollisia altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi keskosena syntyminen, asfyksia (=hapenpuute), erilaiset infektiot ja alkoholialtistus.

Erilaisia oppimisvaikeuksia

Oppimisvaikeudet jaotellaan eri alatyyppeihin sen mukaan, missä asioissa hankaluutta koetaan. Alla oleva jaottelu on kerrottu Potilaan lääkärilehdessä.

1. Dyslexia

Dyslexia eli lukemisen erityisvaikeus on oppimiseen liittyvistä vaikeuksista yleisin. Jopa 10 %:lla lapista on jonkinasteista dyslexiaa. Muutamalla prosentilla heistä ongelmat ovat selkeämpiä ja pidempään jatkuvia.

Dyslexia on yleisin oppimisvaikeus. Kuva: Pixabay / Andre_Grunden

2. Lukihäiriö

Lukihäiriössä on ongelmia sekä lukemisen että kirjoittamisen kanssa.   

3. Dyskalkulia

Dyskalkulialla tarkoitetaan ongelmia matemaattisiin laskemistaitoihin liittyen. Toisinaan se yhdistyy lukemisvaikeuteen. Noin 3-7 %:lla ihmisistä esiintyy dyskalkuliaa.

Oppimisvaikeuksien huomaaminen ja sopiva apu tärkeitä

On tärkeää, että kaikenlaiset oppimisvaikeudet huomataan, kerrotaan Terveyskylän sivustolla. Kun ne havaitaan, on niihin mahdollista saada sopivaa apua. Ongelmat eivät pääse kehittymään liian isoiksi, jos apu aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Osa oppimisvaikeuksista paljastuu, kun lapsi aloittaa koulutaipaleen. Toisinaan ne jäävät kuitenkin vielä piiloon tässä vaiheessa. Osa saa diagnoosin vasta aikuisällä, selviää Kuntoutussäätiön tekstistä.

Syntymäkuukauden vaikutus oppimishäiriödiagnoosin saamiseen

Ylen Uutisissa kerrotaan Turun yliopiston tutkimuksesta, josta selvisi, että loppuvuodesta syntyneet lapset saavat useammin diagnoosin oppimishäiriöistä, kuin alkuvuonna syntyneet ikätoverit. Tutkimus oli rekisteritutkimus, johon osallistui lähes 400 000 lasta. Loppuvuodesta syntyneitä lapsia ohjataan yleisesti ottaen helpommin oppimishäiriöiden selvityksiin ja tämä voi osaltaan johtaa siihen, että alkuvuonna syntyneiden lasten oireilu voi jäädä havaitsematta.

Miten voi tukea oppimisvaikeuksista kärsivää?

Oppimisvaikeuksien ilmeneminen omalla lapsella tai muulla läheisellä, saa miettimään tarkemmin sitä, että kuinka asiaan olisi hyvä suhtautua ja miten voisi olla tukena tässä asiassa. On tärkeää, että ei vahingossakaan aiheuta sanoilla, ilmeillä tai teoilla mitään, joka aiheuttaisi lisää taakkaa näiden asioiden kanssa painivalle. On siis tärkeää olla hienotunteinen asiassa.

Terveyskylän kirjoituksessa kerrotaan, että oppimisvaikeuksista kärsivien lasten tukeminen sekä kannustaminen on tärkeää. Omalta osaltaan lasta auttaa myös samalla tavalla toistuvien rutiinien käyttäminen ja mahdollisuus ennakoida totutusta poikkeavia asioita. Monesti vanhemmilta tarvitaan enemmän apua ja tukea esimerkiksi koulutehtävistä suoriutumiseen.

Vanhempien apu on monesti tärkeää, että lapsi suoriutuu koulutehtävien tekemisestä. Kuva: Pixabay / Juuucy

Onko sinulla tai lapsellasi oppimisvaikeus? Mikä on paras tapa auttaa ja tukea oppimiseen liittyvissä ongelmissa?

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Puheen ja kielen kehityksen viivästymiseen on monia syitä: näin erilaisia vaikeuksia voi tulla vastaan

Yhä useampi oppii lukemaan ennen esikoulua: tämä yhdistää varhaisia lukijoita

Teksti: Mami Mixtuura


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.