Lapsiperheiden tukipalvelut perheiden tukena!

Lapsiperheiden tukipalvelut perheiden tukena!

Kun lapset ovat pieniä, se on ihanaa, mutta myös ajoittain vanhemmille raskasta aikaa. On siis selvää, että lapsiperheet voivat joskus kohdata tilanteita, missä neuvot, tuki tai apu tulee tarpeeseen. Onneksi sitä on saatavilla!

Lapsiperheiden tukipalvelut

Lapsiperheiden tukipalveluita ovat mm. sosiaaliohjaus- ja neuvonta, erilaiset perhetyön muodot, lapsiperheiden kotipalvelu, kunnan järjestämä kerhotoiminta ja avoimet päiväkodit, neuvola- ja kouluterveyshuollon palvelut, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, täydentävä toimeentulotuki sekä tarvittaessa myös lastensuojelu.

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon (eli oikeus viedä lapsi päivähoitoon, vaikka toinen vanhempi olisi kotona) voidaan laskea myös lapsiperheiden tukipalveluksi. Lisäksi on olemassa yksityisiä yhdistyksiä ja järjestöjä (esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto), mitkä järjestävät monipuolisesti tukea ja erilaista toimintaa lapsiperheiden hyväksi.

Tarkempaa tietoa lapsiperheen vähemmän tunnetuista tukipalveluista

Jotkut palvelut edellyttävät lastensuojelun avohuollon asiakkuutta. Tällaisia ovat mm. tukihenkilö- ja perhetoiminta kerrotaan THL:n sivuilla. Lastensuojelun asiakkuutta ei kuitenkaan kannata pelätä tai hävetä. Lastensuojelun asiakkuus myös loppuu, jos/kun avuntarve lakkaa. Lastensuojelun toiminta on tehty lasten parasta ajatellen.

Lapsiperheiden kotipalvelua sen sijaan on ollut saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta vuodesta 2015 lähtien, jolloin sosiaalihuoltolaki uudistettiin. Lain uudistuksen takana on ollut halu madaltaa lapsiperheiden kynnystä hakea apua, sanotaan Kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajien etujärjestön sivuilla.

Kotipalvelua voi saada silloin, kun se on välttämätöntä lapsen turvaamiseksi. Tällaisia tilanteita ovat mm. vanhemman/vanhempien toimintakyvyn heikentyminen fyysisen tai psyykkisen sairauden, vamman, synnytyksen tai uupumuksen takia. Toinen syy saada kotipalvelua on erityinen elämäntilanne tai perhetilanne (perheessä on vammainen lapsi tai jokin kriisi) kerrotaan KT-organisaatiosta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eli Sosterin sivustolla kerrotaan perhetyöstä. Se on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain alaista toimintaa. Sen palveluihin kuuluvat perhetyö (keskustelu, neuvonta) tai tehostettu perhetyö (kriisitilanteissa olevaa lastensuojelulain mukaista palvelua), tukihenkilötoiminta ja valvotut tapaamiset. Perhetyön piiriin tullaan aina sosiaalityöntekijän päätöksellä.

Mistä lähteä liikkeelle silloin, kun lapsiperhe tarvitsee apua?

Periaatteessa lapsiperhe voi hakea apua mistä vain em. palveluista, paikoista ja ammattilaisilta, koska he osaavat kyllä tarvittaessa neuvoa eteenpäin!

Pääasia on, että rohkenee hakea apua ajoissa, koska yleensä ihmisellä kestää tovi ymmärtää edes tarvitsevansa apua tai, että lapsi tarvitsee perheen ulkopuolista apua. Hyvään vanhemmuuteen kuuluu kyky tunnistaa nämä tilanteet, joissa ulkopuolista apua tarvitaan.

Jos ei oikein tiedä, millaista apua tarvitsee ja mistä, niin sopiva ammattilainen on siinä kohtaa sosiaalityöntekijä. Jos vanhemmalla on ennestään joku sosiaali- ja terveyshuollon hoitokontakti, kuten terapeutti, niin asian voi tietenkin ottaa siellä esille ja terapeutti neuvoo eteenpäin. Jos kyse on puolestaan vaikka selkeästi koulunkäyntiin liittyvästä asiasta, niin oikea osoite on kouluterveydenhoitaja. Neuvolan asiakkaat voivat puhua avun ja tuen tarpeesta neuvolan terveydenhoitajalle.

Tietoa näistä kaikista em. tukipalveluista on saatavilla myös asuinkunnan omilla verkkosivuilla kohdan “Sosiaali- ja terveyspalvelut” sekä “Varhaiskasvatus” valikoiden alla. Tietoa voi etsiä myös suoraan hakukentästä tietyillä hakusanoilla.

Oliko kaikki artikkelissa esiin tulleet lapsiperheiden tukipalvelut sinulle tuttuja? Miten iso kynnys sinulla olisi hakea tarvittaessa apua?

Teksti: Anne-Mari Valta

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *