Neuropsykiatriset haasteet nuorella

Neuropsykiatriset haasteet nuorella
Kuva: Pixabay

Neuropsykiatriset (nepsy) haasteet johtuvat aivotoiminnan toiminnallisista ja rakenteellisista poikkeavuuksista. Niihin liittyy usein mielenterveysongelmia, kerrotaan Näe nepsy- sivustolla. Ne eivät tee nuoresta kuitenkaan yhtään sen huonompaa, kuin muut. Nuori voi myös valjastaa nepsy-haasteet voimavaraksi elämässä!

Nepsy-haasteiden oirekirjo nuorella:

 • Nuori menee helposti sekaisin, kun rutiinit tai suunnitelmat muuttuu.
 • Herkkyys ääneen ja kosketukseen.
 • Reagoi häiriötekijöihin helposti esim. koulussa.
 • Intohimoiset erityiskiinnostuksen kohteet, jolloin kaikki muu unohtuu.
 • Nuori on impulsiivinen.
 • Pikkulapsiaikana ilmenee kömpelyyttä, hitautta, uhmakkuutta ja aggressiivisuutta.
 • Häiriökäyttäytyminen koulussa.
 • Nuorella esiintyy keskittymisvaikeuksia.
 • Nuori voi olla yksinäinen ja hänellä on vaikeuksia solmia kaveruussuhteita.
 • Vahva älyllinen lahjakkuus tietyissä asioissa.
 • Esiintyy motorista levottomuutta.
 • Nuori on omapäinen.
 • Tarvitsee normaalia enemmän ohjausta ja asioiden kertaamista.
 • Koulussa esiintyy haasteita, kuten että hommat ei etene sujuvasti.
 • Nuorella on vaikeuksia katsoa muita suoraan silmiin.
 • Uusien asioiden opettelu vaatii erityisen paljon aikaa ja aikuisen ohjausta.

Tässä oli yhdistettynä monien eri neuropsykologisten diagnoosien haasteita, joten nepsy-nuorella voi esiintyä vain joitakin näistä.

Jos epäilee nuorella nepsy-haasteita, kannattaa asia ottaa hienovaraisesti esiin nuoren kanssa. Varatkaa aika yhdessä kouluterveydenhoitajalle, jos huolta on. Ammattilaiset ohjaavat tarvittaessa nuorta eteenpäin nepsy-tutkimuksiin.

Nuoren neuropsykologiset haasteet saattaa kasautua murrosiässä ja aikuistuessa!

Nuori voi olla elänyt koko siihenastisen elämän ja kulkenut koulutaipaleensa,  ilman nepsy-diagnoosia, kunnes murrosiässä ja itsenäistyessä ongelmat saattavat kasaantua! Nuori usein itsekin ymmärtää viimeistään aikuistuessa erilaisuutensa ja on halukas selvittämään asiaa.

Helsingin uutisissa mainitaan, että nepsy-nuoret ovat alttiita kiusaamiselle erilaisuutensa ja sosiaalisten taitojen heikkouden takia. Se puolestaan voi aiheuttaa nepsy-nuorelle mielenterveysongelmia, kuten masennusta.

Autismiliiton sivuilla kerrotaan, että murrosikä ja itsenäistymisen aika ovat autismikirjon omaavalle nuorella haasteellista aikaa, jolloin hän tarvitsee paljon aikuisen tukea ja ohjausta. Autismikirjon nuori saattaa olla lapsellisempi, kuin ikätoverinsa, ja siten murrosikä ja itsenäistyminen voivat venyä. Mielenterveysongelmat ovat yleisempiä, kuin muilla samanikäisillä. Nepsy-nuori ei kestä samalla tavalla stressiä, kuin muut nuoret.

Miten vanhempi voi tukea nepsy-haasteista nuorta?

Jyväskylä.fi sivuilla on Youtube-video “Miten tukea nepsy-nuorta arjessa?”. Videolla on puhujana lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi. Video keskittyy kouluympäristöön, mutta on sovellettavissa myös kotiin!

Videolla annetut neuvot ovat, että huomioi, milloin asiat sujuu ja milloin ne puolestaan eivät suju? Ota niistä oppia.

Ympäristö vaikuttaa paljon nepsy-nuoreen, joten sitä täytyy muokata sopivammaksi. Ympäristöstä täytyy poistaa häiriötekijät ja katsoa, ettei se ole liian kuormittava nepsy-nuorelle.

Kiinnitä huomiota ryhmän toimimiseen, niin ettei nepsy-nuori jää ulkopuolelle. Asioiden ennakointi on avain kaikkeen! Muista, että nuoren aivojen kehitys on kesken. Mieti, mihin tukitoimilla pyritään. Kun tavoite on saavutettu, tukitoimia ei saa purkaa liian varhain pois.

Nepsy-nuoren kanssa asioita tulee harjoitella etukäteen. Vuorovaikutus on  kaiken perusta ja siitä täytyy tehdä nuoren mielestä kannattavaa.

Onko teidän perheessä nepsy-haasteellinen nuori? Tiesitkö, että murrosikä ja itsenäistyminen ovat nepsy-nuorelle haasteellista aikaa?

Teksti: Anne-Mari Valta


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.