Onko sinulla mentalisaatiokykyä? Sen avulla “vanhemmat voivat ehkäistä monia arjen haasteita”

Onko sinulla mentalisaatiokykyä? Sen avulla “vanhemmat voivat ehkäistä monia arjen haasteita”
Kuva: Michał Parzuchowski

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä nähdä ja ymmärtää toisen ihmisen näkökulmia ja kokemuksia. Se tarkoittaa myös kykyä pohtia sitä, mitä toinen ihminen tuntee, ajattele tai tavoittelee ja mitä syitä toisen ihmisen käyttäytymisen tai reaktioiden taustalla on.

Vanhemmat törmäävät päivittäin moniin erilaisiin haastaviin tilanteisiin lastensa kanssa. Mentalisaatiokyvyn avulla vanhemmilla on keino ennaltaehkäistä näitä tilanteita, kerrotaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton blogissa. Mentalisaatio voi näkyä vanhemmuudessa myös niin, että vanhempi on aidosti kiinnostunut sekä omista että lapsensa tunteista, ajatuksista, toiveista, aikeista ja kokemuksista – ja miten ne linkittyvät omaan tai lapsen käyttäytymiseen.

Mentalisaatioteoria on noussut 2010-luvulla erityisen suosituksi psykologiseksi teoriaksi niin kehityspsykologiassa kuin psykiatriassakin.

Miten mentalisaatiokyky voi olla avuksi vanhemmuudessa?

Tiukan paikan tullen vanhemman tulisi pysyä itse rauhallisena, ja eläytyä lapsen kokemukseen. Mentalisaatiokyvyn avulla vanhempi voi pohtia erilaisia vaihtoehtoja sille, miksi lapsi reagoi asioihin tietyllä tavalla tai käyttäytyy tietyllä tavalla. Esimerkiksi syy lapsen itkuun voi löytyä siitä, että hän on väsynyt, nälkäinen, hämmentynyt, kiukkuinen, peloissaan tai jännittynyt. Vanhemman ei tarvitse olla kaikesta tietävä, vaan antaa turvaa lapselle siitä, että vanhempi on mukana lapsen kokemuksissa ja auttamassa hankalista tilanteista eteenpäin

Mentalisaatio auttaa vanhempaa luomaan hyvän suhteen lapseensa ja turvalliseen ilmapiiriin sekä tukee lapsen kehitystä vuorovaikutuksellisesti.

Mentalisaatiokykyä voi harjoitella ja vanhemmat voivat tutkiskella omaa tapaansa kohdata lapsi. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämää Lapsi mielessä -vanhempainryhmiin osallistuneiden mentalisaatiokyvyn lisääntymistä on tutkittu. Vanhempainryhmään osallistuvat vanhemmat alkoivat reflektoida omaa toimintaansa, keskittyivät lapseen ja hänen ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Vanhemmat ymmärsivät, että huomion kiinnittäminen omiin tunteisiin auttaa heitä niiden säätelemisessä.

Katso alta video, jossa Opi ymmärtämään lapsesi mieltä -kirjan tekijät, psykologi, Theraplay-vuorovaikutusterapeutti Leea Mattila ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä pari- ja perhepsykoterapeutti Janna Rantala esittelevät psykologian ammattilaisten käyttämän mentalisaatioteorian, jota on helppo soveltaa myös vanhemmuuteen.

Artikkeli julkaistu aiemmin 1/2021.


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.