Miesten maailma – Myrkyllistä maskuliinisuutta

Miesten maailma – Myrkyllistä maskuliinisuutta
Kuva: Pixabay

Psykologia miehistä ja maskuliinisuudesta -tutkimuksen mukaan maskuliinisia ihanteita kannattavat miehet käyttäytyvät haitallisen agressiivisesti. Näiden henkilöiden käyttäytymisellä on huomattu olevan yhteys myös masennukseen ja negatiiviseen verkkokäyttäytymiseen.

Verkkotutkimukseen osallistui 402 miestä, jotka olivat 18–74-vuotiaita. Tutkijat mittasivat kolmea aluetta: osallistujien ajatukset seksismiin, heteroseksismiin ja kilpailukykyyn, heidän masennuksensa oireisiin, sekä  heidän sosiaalisen median käyttäytymisensä.

Mitä on toksinen maskuliinisuus?

Tähän haitalliseen käyttäytymiseen kuuluu vahvasti seksismi, joka on tekoja, eleitä, puhetta, kuvia tai käytöstä. Ne perustuvat ajatukseen, että ihminen tai ihmisryhmä on vähempiarvoinen sukupuolensa perusteella. Määritelmän mukaan tarkoituksena on loukata tai rajoittaa ihmisarvoa tai oikeuksia, aiheuttaa fyysistä, psyykkistä haittaa. Seksismin tavoitteena on luoda uhkaava tai nöyryyttävä ilmapiiri tai ylläpitää sukupuolistereotypioita.

Heteroseksismi on syrjintää homoja, lesboja, biseksuaaleja tai muita seksuaalivähemmistön edustajia kohtaan. Vääristyneet ennakko-oletukset kohdistuu eri sukupuolta olevien ihmisten seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin. Heteroseksismi on ns. homokammoa.

“Tärkeintä ei ole voitto, vaan murskavoitto”. Liiallisella kilpailuvietillä on myös suuri merkitys miesten käyttäytymiseen. Tarve olla vahvin, viehättävin ja halutuin saattaa aiheuttaa konflikteja tosielämässä, ja sosiaalisessa mediassa.

Myös Ylen artikkeli tukee tätä väittämää. Toksisen maskuliinisuuden malli on yhteiskunnassa kuten home talossa: rakenteista käsin se huomaamatta muovaa ihmisten käyttäytymistä pienestä saakka. Monet miehet ovat pulassa, koska eivät osaa toimia muuttuneessa maailmassa, jossa ei vain pärjää perinteisellä äijäilyllä. Tästä aiheutuu ahdistusta ja masennusta.

Miesten hoitamiseen erikoistunut psykologi-psykoterapeutti Lauri Mannermaa on huomannut vastaanotollaan, että hoitoon tulevat miehet ovat usein kasvaneet lapsesta asti toksiseen maskuliinisuuteen. He ovat esimerkiksi oppineet, että miesten on pärjättävä yksin eivätkä he saa puhua tunteistaan. Heikko taito käsitellä omia tunteita aiheuttaa väkivaltaa ja vihaa. Kielletyt tunteiden ilmaisut ovat vahingollisia myös omalle mielenterveydelle mielenterveydelle.

Feministit vapauttamassa miehet kahleista?

Nykykulttuurintutkija, dosentti Tuija Saresma uskoo, että feminismi on yksi keino laajentaa maskuliinisuuden käsitettä ja siten vapauttaa miehet ja pojat ahtaan miehenmallin kahleista. Saresma myös uskoo, että maskuliinisuus ei ole vain miesten ominaisuus. Maskuliinisuus ja feminiinisyys voidaan ajatella jatkumona, johon ihmiset sijoittuvat eri tavoin.

Jos yhteiskunta olisi tasa-arvoisempi, miesten väkivaltaan ja syrjäytymiseen liittyvät ilmiöt, puhumattomuuden kulttuuri ja pahoinvointi vähenisivät, Kalle Laanterä uskoo. Hänen mielestään feminismi voi auttaa miehiä ja vähentää heidän syrjäytymistään. Laanterä on itse kolmen pojan isä ja feministi. Hänestä pojille pitäisi opettaa enemmän toisen huomioimista ja antaa hoivaa, jolloin he uskaltavat näyttää haavoittuvuuttaan.

Miehen malli on muuttunut paljon, mutta yhä jo pienten lasten kohdalla ympäristö alkaa säädellä, mikä on sallittua. Pojille monesti annettu kapea malli on riskitekijä, joka kannustaa väkivaltaiseen ja myrkyllisen maskuliiniseen käytökseen.

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran 19.2.2021


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.