Vanhemmat sairastuvat lapsettomia useammin – Tutkimus pyrkii selittämään miksi

Vanhemmat sairastuvat lapsettomia useammin – Tutkimus pyrkii selittämään miksi
Kuva: Polina Tankilevitch/Pexels

Vanhemmilla on usein tunne, että he ovat sairaana lapsettomia tuttaviaan useammin. Asian tarkka tutkiminen on kuitenkin ollut haasteellista moista eri syistä. Nyt tutkimukset vaikuttavat viimein vahvistaneen, että lapsiperheissä todellakin sairastetaan suhteellisesti enemmän kuin lapsettomissa perheissä.

Monilla vanhemmilla on tunne, että he ovat sairaana useammin kuin lapsettomat tuttavansa. Tämä tuntuukin loogiselta, koska lapsiperheissä usein altistutaan esimerkiksi päiväkodin kautta erilaisille pöpöille herkemmin kuin perheissä, joissa ei ole lapsia. Lapsiperheiden sairastavuutta suhteessa lapsettomiin perheisiin on kuitenkin tutkittu yllättävän vähän. Tähän vaikuttaa moni seikka, jotka tekevät asian tutkimisesta haastavaa.

Lapsiperheissä saatetaan useammin olla viruksen oireettomina kantajina

Eräs haaste tutkimukselle on, että viruksen kantajalla ei läheskään aina ilmene oireita, joiden perusteella hän tietää sairastuneensa. Tämän seurauksena moni aikuinen on viruksen kantaja tietämättään. Tämä tekee lapsiperheiden sairastavuuden tutkimuksen haastavaksi, koska monesti tutkimukset perustuvat itseraportointiin, toisin sanoen vanhempien omaan ilmoitukseen olostaan ja oireistaan. Jos olo on hyvä ja oireita ei ole, tällainen vanhempi ei ilmoita olevansa sairaana, vaikka hän saattaisikin kantaa virusta.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että lapsiperheissä vanhemmat ovat jonkin viruksen kantajia suuremman osan vuodesta kuin he itse tiedostavat. Asiaan vaikuttaa se, kuinka paljon aikaa henkilö viettää potentiaalisesti virusta tartuttavan henkilön läheisyydessä. Utahin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että perheet, joissa oli lapsia, viettivät keskimäärin 18 viikkoa vuodessa sellaisen henkilön läheisyydessä, jolla oli jonkinlainen virustartunta. Sen sijaan perheissä, joissa ei ollut lapsia, vastaava luku oli vain neljä viikkoa. Lasten määrän kasvaessa tartuttavan henkilön läheisyydessä vietetty viikkomäärä kasvoi entisestään.

Unen puute ja liikunnan vähäisyys saattavat heikentää immuunipuolustusta

On myös spekuloitu, että unenpuute ja liikunnan vähäisyys saattavat olla osasyyllisiä siihen, että vanhemmat sairastuvat lapsettomia aikuisia useammin. Unenpuute kuuluu usein olennaisena osana vanhemmuuteen varsinkin kun lapset ovat pieniä, ja ruuhkavuosien kiireen keskellä saattavat omat liikuntaharrastukset jäädä vähemmälle verrattuna lapsettomiin aikuisiin. Unenpuutteen ja vähäisen liikunnan on useissa tutkimuksissa osoitettu heikentävän immuunipuolustusjärjestelmän toimintaa.

Vaikka tuntuisi helpolta antaa vanhemmille neuvo “nuku enemmän, niin immuunipuolustuksesi toimii paremmin”, neuvon noudattaminen ei ole helppoa lasten ollessa pieniä. Vaikka kuinka haluaisi nukkua enemmän, aine se ei yksinkertaisti ole mahdollista. Samoin on liikunnan kanssa. Elämäntilanne saattaa olla sellainen, että liikuntaan ei yksinkertaisesti jää aikaa.

Silti on hyvä olla tietoinen asioista, joiden avulla voi tehostaa oman immuunipuolustuksensa toimintaa, ja aina tilaisuuden tullen pyrkiä toteuttamaan näitä asioita oman perheen elämässä. Esimerkiksi liikunnan ei tarvitse olla salilla yksin käyntiä, vaan liikuntaa voi myös harrastaa yhdessä lapsen kanssa, kun valitsee sellaisen liikuntamuodon, jossa lapsi voi olla mukana. Terveellinen, monipuolinen ruokavalio tehostaa niinikään immuunipuolustuksen toimintaa.

Lähde:

https://www.fatherly.com/health-science/why-do-i-keep-getting-sick-blame-the-kids

Teksti: Sonja


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.