Mitkä ovat nykyajan suurimmat sudenkuopat lasten kasvatuksessa verrattuna menneisyyteen?

Mitkä ovat nykyajan suurimmat sudenkuopat lasten kasvatuksessa verrattuna menneisyyteen?
Photo by Juliane Liebermann

Aiemmin lapsiperheillä ei ollut käytössään niin paljon erilaisia valinnan mahdollisuuksia kuin tänä päivänä. Voiko liian suuresta mahdollisuuksien määrästä olla jopa haittaa? Millaisia haasteita nykylapset kohtaavat ja kuinka omaa lastaan voisi auttaa kehittymään mahdollisimman tasapainoiseksi aikuiseksi?

Nykypäivänä lehdistä saa usein lukea, että lapset kärsivät aiempaa enemmän stressistä ja erilaisista suorituspaineista. Myös erilaiset mielenterveyshäiriöt vaikuttavat lisääntyneen lasten keskuudessa. Mistä tämä johtuu? Ovatko nykypäivän lapset jollakin lailla erilaisia verrattuna muutaman vuosikymmenen takaisiin lapsiin, vai onko kyse siitä, että ympäröivä maailma on muuttunut niin paljon, että lapset sen takia oireilevat nykyisin enemmän?

Moni nykylapsi kokee, että aika on kortilla ja elämä on hyvin kiireistä. Erilaisia harrastuksia on paljon, parhaimmillaan (tai pahimmillaan) miltei jokaisen koulupäivän jälkeen odottaa vanhemman kuljetus jonkun harrastetoiminnan pariin. Elämä on täynnä suorittamista, aikatauluja ja jatkuvaa, päättymätöntä ohjelmaa. Jos arki on aikataulutettu liian tiukaksi, lapselle ei välttämättä jää aikaa pysähtyä ja olla lapsi. Tämä saattaa pidemmän päälle aiheuttaa lapselle huomattavaa stressiä.

Lapsuusvuodet ovat kriittisen tärkeitä sen kannalta, millainen aikuinen lapsesta aikanaan kasvaa. Psykologinen kehitys tapahtuu suurelta osin juuri lapsuuden tärkeiden kasvuvuosien aikana. Jos näiden herkkien vuosien aikana lapsi kokee liikaa paineita ympäristön ja kenties jopa omien vanhempiensa suunnalta, hän saattaa stressaantua ja masentua.

Stressi ja masennus kriittisinä lapsuusvuosina voivat olla lapselle hyvin haitallisia tulevaa kehitystä ajatellen. Lapselle voi esimerkiksi kehittyä helpommin käyttäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia aikuisena, jos hänen lapsuutensa on ollut hyvin stressaavaa aikaa.

Nykyään lapset altistuvat jatkuvasti suurelle määrälle tietoa

Elämme enemmän ja enemmän digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa ja tämä vaikuttaa myös lasten varhaiseen kasvuympäristöön. Lapset vastaanottavat nykyään ympäristöstään jatkuvasti suuria määriä eri muodossa olevaa tietoa, jota heidän saattaa olla vaikeaa jäsentää ja prosessoida. Liika tietomäärä johtaa helposti siihen, että lapsi ei välttämättä enää nauti lapsuudesta, vaan elämä menee pelkäksi suorittamiseksi.

Tämä on eräs suuri ero nykylasten ja heidän vanhempiensa lapsuuden välillä. Muutama kymmenen vuotta sitten vanhemmilla oli paljon rajatummat mahdollisuudet järjestää lapsilleen esimerkiksi erilaisia harrastuksia. Tämän seurauksena varsinkin varhaislapsuuden leikit olivat usein paljon suoraviivaisempia ja yksinkertaisempia. Tällöin lapselle jäi aikaa olla lapsi ja ihmetellä maailmaa lapsen uteliaisuudella, ilman jatkuvaa informaatiotulvaa ja suorituspaineita. Kenties tänäkin päivänä olisi hyvä pyrkiä tietynlaiseen terveeseen yksinkertaisuuteen lasten kasvatuksessa, jotta lapsuus ei menisi pelkäksi suorittamiseksi.

Lähde ja lisätietoa: Askel Terveyteen

Teksti: Sonja


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.