Kotikoulu – Milloin se toimii, milloin taas ei?

Kotikoulu – Milloin se toimii, milloin taas ei?
Photo by Jessica Lewis

Millaisissa tilanteissa kotikoulu on lapselle hyvä vaihtoehto? Mitä kotikoulu käytännössä vaatii vanhemmalta ja lapselta?

Kotikoululaisten määrä on ollut kasvussa maassamme viime vuosina. Suomessa lapsi voi siirtyä kotiopetukseen milloin vain pelkällä huoltajan ilmoituksella. Koulun järjestämä etäopetus esimerkiksi koronan aikana on eri asia kuin varsinainen kotiopetus. Kotiopetuksessa vastuu lapsen opetuksesta on kokonaan vanhemmalla.

Kotiopetus saattaa sopia lapselle esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa lapsi on vaarassa joutua syrjityksi ja kiusatuksi koulussa. Tällöin lapsen edun mukaista saattaa olla, että hän voi opiskella rauhassa turvallisessa ympäristössä, jossa hänen itsetuntonsa voi rakentua paremmaksi kuin tilanteessa, jossa häntä kenties kiusattaisi esimerkiksi jonkin erilaisen piirteen takia.

Kotikoululaisen vanhemmalla on suuri vastuu

Jos lapsi siirtyy kotikouluun, hän menettää samalla oikeuden tiettyihin etuisuuksiin, kuten oppimateriaaleihin ja kouluruokailuun. Vanhempi on myös vastuussa siitä, että lapsi saa varmasti kaiken saman perustiedon kuin normikoulua käyvät ikätoverit. Jos lapsi ei saa samaa tietomäärää, hän on vaarassa joutua eriarvoiseen asemaan esimerkiksi myöhemmin opiskelupaikkaa hakiessa, mikäli opiskelupaikassa on pääsykokeet, jotka edellyttävät peruskoulun tai lukion tietomäärän hallintaa.

Kotikoulu merkitsee siis suurta vastuuta lapsen huoltajalle. Toisaalta moni kotikoulua käyvä lapsi ja vanhempi kokevat järjestelyn paremmaksi verrattuna perinteiseen kouluun. Kotikoulua käyvä lapsi voi esimerkiksi herätä rauhassa itselleen luontaisesti sopivaan aikaan sen sijaan, että lapsi pitäisi herättää väsyneenä esimerkiksi kuuden aikaan, jotta hän ehtii koulukyytiin. Perhe voi lähteä lomalle silloin kun se parhaiten sopii vanhempien aikatauluihin sen sijaan, että oltaisi sidottuja koulun lomiin. Lapsi voi myös suunnitella opiskelupäivät itse sen sijaan, että noudattaa ulkoa annettua lukujärjestystä.

Vapauksilla on myös hintansa. Kotikoulu edellyttää, että lapsi kykenee ottamaan vastuun omasta opiskelustaan. Kun lapsi on nuori, vastuu on toki pääosin vanhemmalla. Vanhemmalla on oltava aikaa ohjata lasta varsinkin opiskelun alkuvaiheessa. Kotikoulun myötä lapselta jää myös puuttumaan luokan tuoma sosiaalinen yhteisö. Toisaalta harrastusten parissa lapsi voi tavata ikätovereitaan ja usein harrastusympäristössä on pienempi riski joutua esimerkiksi kiusatuksi.

Itseohjautuvuus on tärkeää kotikoulussa

Erityisesti jos lapsi on aiemmin ollut normaalissa koulussa, hänelle saattaa olla vaikeaa oppia itsenäisen opiskelun edellyttämää itseohjautuvuutta. Myöhemmin kun kotona opiskelusta on muodostunut rutiini, lapsi ideaalisesti osaa jo itse pitää huolta, että päivälle suunnitellut aiheet tulee käytyä läpi. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suurempi valvontavastuu vanhemmalla on.

Parhaimmillaan kotikoulu voi olla lapselle suureksi hyödyksi. Se voi tuoda itsevarmuutta, itseohjautuvuutta ja kasvattaa lapsen kykyä ottaa vastuuta omasta tekemisestään. Kannattaa kuitenkin miettiä huolella, että perheen resurssit riittävät kotikouluun. Kannattaa myös keskustella muiden vanhempien kanssa, joiden lapset ovat kotikoulussa. Heiltä saa realistisen kuvan siitä, millaista kotikoulu todellisuudessa on.

Lähteet ja lisätietoa: Opetushallitus ja Iltalehti

Teksti: Sonja


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.