Nepsy-haasteellisen lapsen on vaikeampaa luoda ja ylläpitää kaverisuhteita!

Nepsy-haasteellisen lapsen on vaikeampaa luoda ja ylläpitää kaverisuhteita!
Kuva: Pexels/Rachel Claire

Nepsy-lapsella haasteet ja ongelmat ulottuu myös kaverisuhteisiin, joten hän tarvitsee niissä aikuisen apua. He voivat joutua myös kiusaamisen kohteeksi erilaisuutensa takia, johon aikuisen tulee puuttua. Haasteista kaverisuhteissa ei voi välttyä, mutta kaveritaitoja voi opetella yhdessä lapsen kanssa.

Nepsy-haasteelliset lapset voivat joutua helpommin kiusaamisen kohteeksi erilaisuutensa vuoksi. Kiusattu voi kokea olevansa jotenkin erilainen huonolla tavalla tai vääränlainen. Murrosiässä tilanne voi eskaloitua niin, että heille puhkeaa jokin mielenterveysongelma, kuten masennusta, kerrotaan Helsingin uutisten artikkelissa.

Moniin nepsy-diagnooseihin liittyy haasteet sosiaalisissa suhteissa. Sen takia kaverisuhteiden luominen ja ylläpitäminen on haasteellisempaa, kuin muilla lapsilla. Kuopion peda.net-sivuston sivuilla kerrotaan, että lapsella olevat Nepsy-haasteet vaikuttavat ihan koko lapsen elämään ja lähiympäristöön. Haasteet näkyvät kommunikaatiossa, vuorovaikutustilanteissa, tunteiden säätelyssä, toiminnanohjauksessa, tarkkaavaisuudessa ja muistissa. Nepsy-lapsella voi olla lisäksi uhmakkuutta ja käytöshäiriöitä. On siis sanomattakin selvää, että nepsy-haasteet vaikuttavat monin tavoin lapsen kaverisuhteisiin.

Kuinka aikuiset voisivat tukea nepsy-lasta kaverisuhteissa?

Nepsy-lasta kannattaa yrittää tukea kaikin mahdollisin tavoin kaverisuhteissa. Voitte esimerkiksi harjoitella kotona tunteidensäätelyä, keskustelua ja toisten huomioon ottamista. Lisäksi voitte harjoitella sosiaalista kanssakäymistä yhdessä esimerkiksi sukulaisten tai kavereiden lasten kanssa. Se myös vähentää yksinäisyyttä.

Jotkut ovat turvautuneet myös sosiaaliseen mediaan hakiessaan kaveriseuraa nepsy-lapselle. Näin on saatu pelastettua esimerkiksi monien syntymäpäiväjuhlat.

Jotkut nepsy-lapset tarvitsevat aikuisen apua leikeissä ja peleissä kavereiden kanssa normaalia pidempään. Aikuisen tuki kaverisuhteissa tulee ehdottomasti antaa tarvittaessa. Hankalia tilanteita kavereiden ja muiden lasten kanssa syntyy väistämättä, joten aikuisen on tärkeää olla selittämässä ja sanoittamassa tilanteita nepsy-lapselle. Näin hän hahmottaa niitä paremmin.

Aikuinen voi myös puuttua kiusaamiseen tai ryhmän ulkopuolelle jättämiseen, kerrotaan Minna Lounakosken opinnäytetyössä . Nepsy-haasteet ovat yleensä pysyviä, mutta voivat muuttua iän myötä lapsen kehittyessä, kerrotaan Kuopion Peda.net-sivustolla. Lapsen kaveritaidot voivat esimerkiksi parantua.

Jotkut nepsy-lapset ovat myös itse hyvin valikoivia kavereiden suhteen. Esimerkiksi Asperger-piirteitä omaava saattaa haluta seurustella vain samoja erityismielenkiinnon kohteita omaavien lasten kanssa. Kaikilla muillakaan lapsilla ei persoonat välttämättä kohtaa ja yhteisiä leikkejä synny. Kaverisuhteita ei voi siis pakottaa syntymään, vaikka lapsi olisi kuinka yksinäinen.

Nepsy-lapsi haluaa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Hänen itsetunto on jatkuvasti koetuksella erilaisuutensa takia, kerrotaan Ruuhkavuosien artikkelissa, mistä voit lukea aiheesta lisää.

Mitkä ovat sinun nepsy-lapsen suurimmat haasteet kaverisuhteissa? Miten voisit tukea nepsy-lapsen kaverisuhteita?

Teksti: Anne-Mari Valta


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.