Mitkä ovat vanhemman tärkeimmät tehtävät?

Mitkä ovat vanhemman tärkeimmät tehtävät?
Kuva: Sue Zeng

Vanhempi toimii rajapintana, jonka avulla lapsi oppii ymmärtämään maailmaa ja toimimaan yhteiskunnassa. Psychology Today -sivustolla pohditaan vanhemmuutta ja vanhempien tärkeimpiä tehtäviä.

Vanhemmilla on tutkijoiden näkemyksen mukaan neljä tärkeintä päätehtävää kasvattajina. Nämä tärkeät osa-alueet varmistavat sen, että lapsi kykenee kasvettuaan toimimaan yhteiskunnassa sen täysipainoisena jäsenenä.

Ensimmäinen ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on lapsen terveydestä huolehtiminen ja tämän turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Toinen tehtävä on lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin varmistaminen. Kolmas tärkeä tehtävä on riittävien sosiaalisten taitojen opettaminen lapselle, jotta hän selviytyy myöhemmin yksin yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää sosiaalisten taitojen lisäksi paljon muitakin taitoja, ja näiden kriittisten taitojen opettaminen sekä tiedon jakaminen lapselle on myös vanhempien vastuulla neljäntenä tärkeimpänä vanhemman tehtävänä.

Rakkauden ja jämäkkyyden yhdistelmä vaikuttaa tutkimusten valossa toimivan parhaiten

Tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että parhaiten yhteiskuntaan sopeutuvien lasten vanhemmat kykenevät yhdistämään lämpimän ja sensitiivisen kasvatusotteen selkeään ja jämäkkään ilmaisuun siitä, mitä lapselta odotetaan. Tutkimusten mukaan sopeutuvaisimpien lasten vanhemmat osoittavat lapsilleen kiintymystä ja hyväksyntää, säilyttävät lapsen elinympäristön vakaana ja toimivat pitkällä tähtäimellä johdonmukaisesti. He myös antavat lapselle valinnanmahdollisuuksia, jolloin lapsella on mahdollisuus kehittyä itse haluamaansa suuntaan.

Vapaus merkitsee vastuuta

Valinnanvapaus mahdollistaa lapsen autonomian kehityksen ja toisaalta opettaa vastuuta. Parhaiten sopeutuvien lasten vanhemmat antavat lapselle mahdollisuuden valita itse mitä hän tekee tietyissä tilanteissa ja valinnan jälkeen lapsi kantaa vastuun valintansa seurauksista, olivatpa seuraukset sitten positiivisia tai negatiivisia. Näin lapsi oppii, että elämässä tehdyt valinnat ovat aina omalla vastuulla ja että valinnoilla on seurauksia, joten ennen valinnan tekemistä kannattaa analysoida tilanne tarkasti.

Ylisuojelevaisuus on haitallista lapsen kehitykselle

Edellä mainittuja taktiikoita voi myös käyttää lapselle haitallisesti. Jos vanhempi on ylisuojeleva tai vaihtoehtoisesti antaa liian nuorelle lapselle liikaa vastuuta, tulokset saattavat kääntyä itseään vastaan ja lapsen saattaa lopulta olla vaikeaa oppia suhtautumaan tekemiinsä virheisiin oikealla tavalla aikuisena.

On täysin ymmärrettävää, että vanhempi haluaa suojella lastaan kaikissa tilanteissa. Toisaalta jos vanhempi toimii lapsen “kilpenä” jatkuvasti, hän käytöksellään estää lapsen oman iskunsietokyvyn kehittymisen. Tästä on viime kädessä lapselle vain haittaa, sillä vanhempi ei voi olla suojelemassa lasta tämän koko elämää. Paljon parempi vaihtoehto on antaa lapsen kokeilla siipiään eri asioiden parissa turvallisesti niin, että jos epäonnistuminen osuu kohdalle, vanhempi on vierellä tukemassa ja lohduttamassa.

Kukaan ei voi elää läpi elämäänsä tekemättä koskaan yhtään virhettä. Sksi eräs parhaista selviytymistaidoista, jonka vanhempi voi lapselleen opettaa on kyky oppia hyväksymään omat virheensä.

Lähde: Psychology Today

Teksti: Sonja


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.