Miten lapsena koetut kiintymyssuhteet vaikuttavat aikuiselämän parisuhteisiimme?

Miten lapsena koetut kiintymyssuhteet vaikuttavat aikuiselämän parisuhteisiimme?
Kuva: Pixabay/Rita E

Kiintymyssuhdemalliksi sanotaan ihmisen lapsuudessa kokemaa, melko pysyvää ja sisäistettyä mallia ihmissuhteista ja maailmasta. Varhaiset kiintymyssuhdemallit syntyvät jo ensimmäisten elinvuosien aikana. Ne aktivoituvat aikuisena esimerkiksi parisuhteessa.

Kiintymyssuhdemallit jaetaan tavallisesti turvalliseen ja turvattomaan. Turvattomat kiintymyssuhdemallit voidaan jakaa edelleen ristiriitaisesti turvattomaan, välttelevään ja jäsentymättömään eli kaoottiseen kiintymyssuhdemalleihin, selviää Terveyskirjaston sivuilta. Turvaton kiintymyssuhdemalli syntyy lapsen negatiivisten kokemusten kautta esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi ei koe aikuisen vastaavan hänen tarpeisiinsa, eikä ole saatavilla. Silloin lapsi ei saa tukea tunteidensa säätelyyn ja opi turvallisesti käsittelemään niitä. Lapsi luo itselleen turvattoman mallin maailmasta, jolloin tilanne voi johtaa kiintymyssuhteen häiriintymiseen.

Kiintymyssuhdemalli vaikuttaa parisuhteeseen

Lapsuuden kiintymyssuhdemallit nousevat esiin parisuhteissa, sillä ne ovat yleensä aikuisiän tärkeimpiä tunnesuhteita. Kiintymysmalli on ollut lapsuudessa paras tapa olla lähellä toista ihmistä ja aktivoituu siksi parisuhteessa. Esimerkiksi turvattomasti kiintyneen lapsuudenaikaiset tunteet hylätyksi tulemisesta voi aiheuttaa haasteita parisuhteessa. Välttelevästi kiintynyt kumppani sen sijaan voi tuntua pois vetäytyvältä ja välinpitämättömältä, koska hän haluaa pärjätä itsekseen. Ristiriitaisesti kiintynyt saattaa olla tuntosarvet pystyssä hylätyksi tulemisen pelossa ja ylianalysoida jokaista kumppanin sanaa.

Turvallisen kiintymyssuhdemallin saanut henkilö on elänyt ympäristössä, jossa asiat ovat tapahtuneet johdonmukaisesti. Lapsen tunteiden ilmaisu on aikaansaanut aikuiselta lohduttamisen ja helpotuksen. Turvallisesti kiinnittynyt aikuinen henkilö uskaltaa näyttää tunteensa ja kertoa ajatuksensa sekä kykenee luottamaan toisiin ihmisiin. Joskus kumppanien kiintymyssuhteet eivät kohtaa. Silloin ongelmilta ei voi välttyä, kun pariskunta kokee stressaavia tilanteita. Esimerkiksi toinen voi ajatella kumppanin suuttuvan pienestä ja kumppani puolestaan ihmetellä, miten toiselle sellainen käytös on ok. Eri tavoin kiintyneiden kumppaneiden tulisikin opetella ymmärtämään itselleen vieraita tunteita ja antamaan toiselle aikaa ja tilaa, joita ei itse koe tarvitsevansa.

Lapsuuden turvattoman kiintymyssuhdemallin ei tarvitse olla lopullista. Sitä voi lähteä hoitamaan esimerkiksi keskustelemalla aiheesta omien sisarustensa kanssa ja käsittelemällä asiaa psykoterapiassa. Tärkeintä on ymmärtää, että miksi tuntee ja toimii niin kuin toimii. Ilman ymmärrystä asiaa on vaikeaa lähteä työstämään.

Onko sinun lapsuuden kiintymyssuhdemalli turvallinen vai turvaton? Miten se on näkynyt tai näkyy parisuhteissasi?

Lähteet: Terveyskirjasto, THL, Kotiliesi, MTV, Anna

Teksti: Anne-Mari Valta


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.