ADHD ja luovuus kulkevat usein käsi kädessä

grayscale photo of boy
Kuva: frank mckenna

ADHD-oireiset ihmiset ovat usein luovia ja kekseliäitä. On tärkeää, että ADHD-diagnoosin saanut lapsi saa asiaankuuluvaa hoitoa, etteivät tarkkaavaisuushäiriön muut oireet hautaa alleen positiivisia piirteitä.

ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jossa ihmisen kyky säädellä tarkkaavaisuuttaan ja aktiivisuuttaan on heikentynyt. ADHD:n omaavat henkilöt ovat usein varsin impulsiivisia ja suhtautuvat epäonnistumisiin raskaasti. He ovat myös usein herkkiä kielteiselle palautteelle, koska se saattaa heikentää heidän itseluottamustaan ja aiheuttaa sitä kautta muitakin ongelmia päivittäisessä elämässä.

Joskus termiä ADHD käytetään epäasiallisesti haukkumanimenä, kun halutaan loukata erilailla käyttäytyvää ihmistä. Jos henkilö on todella saanut ADHD-diagnoosin, hän kuitenkin saattaa usein itse kokea diagnoosin tärkeäksi. Moni diagnoosin saanut on jälkeenpäin kertonut, että aiemmin hänen on ollut vaikea ymmärtää omaa käytöstään, tiettyjä reaktiotapojaan erilaisissa tilanteissa tai esimerkiksi opiskeluun liittyviä vaikeuksia. Diagnoosin saaminen saattaa siksi olla monelle helpotus, koska se auttaa ihmistä hyväksymään itsensä paremmin.

ADHD-oireisilla on usein monia positiivisia ominaisuuksia

Jokainen meistä on omanlaisensa. Hyvä elämä ja onnellisuus eivät ole riippuvaisia siitä, onko ihmisellä jokin tietty diagnoosi tai ei. Toisinaan ADHD:hen liittyvät piirteet saattavat olla jopa eduksi opiskelussa ja työelämässä. ADHD-diagnoosin saaneet henkilöt ovat usein luovia, uteliaita ja osaavat kyseenalaistaa asioita. Näistä ominaisuuksista on merkittävää hyötyä monilla aloilla.

Jos ADHD-diagnoosin saaneelta ihmiseltä kysyy mitkä ovat hänen vahvuuksiaan, monet vastaavat kokevansa tietyt diagnoosiin usein liittyvät positiiviset ominaisuudet, kuten luontaisen uteliaisuuden, sosiaalisuuden sekä nopean oivalluskyvyn eduiksi elämässä. ADHD:ssä tunteet koetaan usein erityisen voimakkaina. Voimakkaat reaktiot saattavat välillä johtaa haastaviin tilanteisiin, mutta toisaalta vahvat tunteet koetaan usein myös rikkautena elämässä.

ADHD-oireisen lapsen on tärkeää saada asianmukaista hoitoa

ADHD-oireinen lapsi joutuu usein näkemään paljon enemmän vaivaa hallitakseen itsensä erilaisissa tilanteissa verrattuna lapsiin, joilla ei ole tarkkaavaisuushäiriötä. Jos lapsen elinympäristössä, ihmissuhteissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu yllättäviä muutoksia, uuteen tilanteeseen sopeutuminen voi olla hyvin raskasta ADHD-oireiselle lapselle.

On hyvin tärkeää, että ADHD-diagnoosin saanut lapsi saa oireisiinsa asianmukaista hoitoa. Muutoin ADHD:n mukana usein seuraavat hyvät ominaisuudet, kuten luovuus ja kekseliäisyys, saattavat hautautua tarkkaavaisuushäiriöön liittyvien muiden oireiden alle.

Hoitamattomana tarkkaavaisuushäiriö saattaa johtaa moniin ongelmiin myöhemmässä elämässä. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa koulunkäyntivaikeudet, päihdehäiriöt ja rikollisuuteen ajautuminen. Varhainen diagnoosi ja hoidon aloittaminen ovatkin ensiarvoisen tärkeitä ADHD-oireisen lapsen tulevaisuuden kannalta.

Lähde: Lääkärilehti

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

  Array
(
  [0] => thumbnail
  [1] => medium
  [2] => medium_large
  [3] => large
  [4] => 1536x1536
  [5] => 2048x2048
  [6] => vp_sm
  [7] => vp_md
  [8] => vp_lg
  [9] => vp_xl
  [10] => vp_sm_popup
  [11] => vp_md_popup
  [12] => vp_xl_popup
)