Tuore raportti: Pienituloisten perheiden lasten hyvinvointivaje kasvaa Suomessa – “Lapset kantavat huolta perheen toimeentulosta”

Tuore raportti: Pienituloisten perheiden lasten hyvinvointivaje kasvaa Suomessa – “Lapset kantavat huolta perheen toimeentulosta”
Kuva: Pixabay/rubberduck1951

Pelastakaa Lapset ry:n toteuttaman Lapsen ääni 2022 -kyselyn tulokset nostavat esiin Suomen lapsia ja nuoria painavan hyvinvointivajeen. Vaikka suurin osa lapsista voi kertomansa mukaan hyvin, kasautuu huonosti voiville useita kuormittavia tekijöitä, kuten pienituloisuus, mielenterveyden haasteet ja vähemmistöasema.

Kyselyyn vastanneista lapsista noin kolmasosa kokee hyvinvointinsa heikoksi ja elämänsä epävakaaksi, eikä saa mielestään tarpeeksi tukea muilta ihmisiltä. Pienituloiseksi perheensä määrittelee noin kymmenen prosenttia lapsista, ja heistä 85 prosenttia kokee perheellä olevan vaikeuksia selvitä menoista.

Pelastakaa Lasten mukaan kiristyvä taloustilanne näkyy lasten ja nuorten vastauksissa kasvaneena huolena. Pienituloisten perheiden lapset kokevat myös muita useammin, että korona on vaikuttanut heidän elämäänsä negatiivisesti. Keinoja kuormituksesta palautumiseen on vain vähän, ja perheen heikko taloustilanne voi näkyä myös perheen sisäisinä jännitteinä, stressinä ja mielenterveyden haasteina.

“Näyttää siltä, että pienituloisten perheiden lasten hyvinvointivaje kasvaa. Kyse on perusasioista: kaikilla ei ole varaa edes ruokaan, ja lapset kantavat huolta perheen toimeentulosta”, Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg sanoo tiedotteessa ja jatkaa:

“Pienituloisilla perheillä on merkittävästi enemmän kasautuvia haasteita eikä mahdollisuuksia saada riittävästi tukea hyvinvointiinsa.”

Mahdollisuus palautumiseen tärkeää lapsillekin

Lapsen ääni 2022 -kyselyn mukaan pienituloisten perheiden lapsilla on arjessaan selkeitä puutteita elämisen perustarvikkeista. Vielä enemmän puutteita liittyy kuitenkin arjen palauttaviin ja voimavaroja antaviin elementteihin, kuten vapaa-aikaan, harrastamiseen ja rentoutumiseen sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen.

Vinberg muistuttaa, että mahdollisuus palautumiseen ja vapaa-aikaan ovat tärkeitä lapsillekin.

“On huolestuttavaa, jos lapsi kokee arjen ja koulun kuormittavaksi eikä hänellä ole mahdollisuuksia vapaa-aikaan samoin kuin muilla. Tämä voi myös aiheuttaa ulkopuolisuuden ja häpeän tunteita lapsessa”, hän toteaa.

Kyselyn tulosten mukaan pienituloisissa perheissä:
  • 85 % lapsista kokee, että perheellä on haasteita selviytyä menoista (vs. 27,8 % kaikki vastaajat ja 6,8 % hyvätuloiset)
  • 71 % ei voi lomailla perheen kanssa, koska ei ole varaa (vs. 18 % kaikki vastaajat ja 3 % hyvätuloiset)
  • 23 % lapsista on joutunut lopettamaan harrastuksen (vs. 6,5 % keskituloiset)

Vuonna 2022 Lapsen ääni -kyselyn tavoitteena oli selvittää lasten ja nuorten kokemuksia perheensä taloustilanteesta, hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja sosiaaliturvan sekä palveluiden tuntemuksesta ja käyttökokemuksista. Verkkokyselyyn vastasi anonyymisti yhteensä 1 130 iältään 12-18-vuotiasta lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Keskimääräinen vastaaja asuu kahden lapsen perheessä, jossa molemmat vanhemmat ovat töissä. Tyttöjä vastaajista oli noin 60 %, poikia 26 % ja loput muita.

Teksti: Miia

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *