Älylaitteiden vaikutukset pienen lapsen kasvuun ja kehitykseen!

Älylaitteiden vaikutukset pienen lapsen kasvuun ja kehitykseen!
Kuva: pixabay/StockSnap

Monet vanhemmat ovat huolissaan älylaitteiden vaikutuksista pienen lapsen kasvuun ja kehitykseen. Niiden kaikki vaikutukset lapseen ei ole kuitenkaan negatiivisia silloin, kun noudatetaan ruutuaikoja. Tutkimustietoa asiasta on saatavilla vasta niukasti, kerrotaan MLL:n sivuilla.

Lapsen aivot vasta kehittyvät, joten ne ovat haavoittuvaiset ympäristön vaikutuksille. Psykologian tohtori ja aivotutkija Mona Moisalaa askarruttaa älylaitteiden vaikutus lapsen kehittyviin aivoihin. Lapsena opituilla ruututavoilla on pitkäaikaiset seuraukset niin lapsen arkeen, kuin hänen hyvinvointiinsa.

Tutkimusten mukaan lisääntynyt ruutuaika viivästyttää lapsen kehittymistä. Lisäksi liiallinen ruutuaika on yhteydessä kognitiivisten taitojen heikkenemiseen. Näitä ovat esimerkiksi kieli ja muisti. Vuonna 2019 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa suositusten eli yli tunnin ylittävä jokapäiväinen ruutuaika huomattiin olevan yhteydessä aivojen valkean aineen huonompaan kehitykseen. Aivoissa oleva valkea aine vastaa osaltaan esimerkiksi kielellisten ja kognitiivisten taitojen kehittymisestä.

Aivoissa kehittyvät viimeisenä etuotsalohkot, jotka ovat toiminnan kontrollikeskus. Ne vastaavat muun muassa itsesäätelystä ja keskittymiskyvystä. Itsesäätelyn hidas kehittyminen vaikuttaa älylaitteiden käyttöön. Ne voivat koukuttaa lasta pahasti.

Laurea Journal:in artikkelin mukaan älylaitteiden käytöllä on vaikutusta lapsen hyvinvointiin kaikkinensa. Ne voivat haitata lapsen kognitiivista, fyysistä ja sosiaalista kehitystä sekä hyvinvointia. Liikakäyttö saattaa altistaa ylipainolle sekä aiheuttaa metabolisen oireyhtymän ja lisätä kardiologisten tekijöiden riskiä. Niiden on havaittu myös vaikuttavan haitallisesti unen laatuun. Runsas käyttö voi muun muassa lisätä unen puutetta sekä aiheuttaa painajaisunia ja unissaan puhumista.

Älylaitteiden ja median käyttö saattaa haitata lapsen ihmissuhteita ja vähentää sosiaalisuutta. Liiallisella käytöllä on myös havaittu yhteys kielelliseen viivästymiseen. Lisäksi sillä on vaikutusta monin tavoin lapsen oppimiseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Älylaitteiden käyttö saattaa häiritä toiminnanohjausta ja itsesäätelykykyä sekä heikentää keskittymiskykyä. Liikakäyttö voi hankaloittaa lapsen emotionaalista sekä tunne-elämän kehittymistä.

Älylaitteiden vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen ei ole kuitenkaan syytä huolestua, mikäli lapsi leikkii mielellään, syö reippaasti ja nukkuu yönsä levollisesti.

Älylaitteiden käytön positiiviset vaikutukset

Monipuolinen älylaitteiden käyttö voi virittää aivoja ja tukea oppimista. Niiden liiallinen käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa kehitysongelmia ja vuorovaikutuksen vähenemistä. Vuorovaikutus on hyödyllistä tunnetaitojen, itsesäätelytoimintojen sekä kielen kehittymisen kannalta.

Älylaitteiden tietynlaisen sisällön käyttäminen vanhemman kanssa yhdessä, saattaa vaikuttaa lapseen myös positiivisesti: lapsi oppii niiden kautta erilaisia käsitteitä. Lisäksi audiovisuaalinen muisti kehittyy.

Tiesitkö miten monin tavoin älylaitteiden käyttö vaikuttaa kehittyvään lapseesi? Noudatetaanko teillä ruutuaikoja?

Lähteet: Duodecim, Laurea Journal, MLL ja MTV,

Teksti: Anne-Mari Valta

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *