Köyhyys vaikuttaa lapseen monin tavoin!

Köyhyys vaikuttaa lapseen monin tavoin!
Kuva: Pixabay/Alexas_Fotos

MLL:n tietojen mukaan Suomessa on 110 000 köyhää lasta. Vaikka köyhyys on Suomessa suhteellista, silti se ahdistaa lasta ja leimaa koko hänen elämäänsä. Lapselle köyhyys voi tarkoittaa esimerkiksi ikäistensä vapaa-ajan tekemisistä pois jäämistä. Usein köyhät lapset joutuvat myös kiusaamisen kohteeksi.

Pitkäaikaistutkimuksissa on selvinnyt, että köyhyys on lapselle haitallista. Köyhyys on todettu sitä vakavammaksi, mitä kauemmin se on kestänyt ja mitä nuorempana lapsi on sitä kokenut.

Köyhyys vaikuttaa tutkimusten mukaan kaikkiin lasten ja nuorten elämän osa-alueisiin. He kokevat myös tyytymättömyyttä ystävien lukumäärästä. Heillä on suurempi riski joutua kiusaamisen kohteeksi. Köyhyys lisää lasten ja nuorten syrjäytymisen ja osattomuuden kokemuksia. Se kaventaa tulevaisuudennäkymiä- ja suunnitelmia sekä vähentää subjektiivista hyvinvointia. Rahan puute on erittäin kuormittavaa ja se saattaa vaikuttaa perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Tutkimusten mukaan köyhyys on sosiaalinen ilmiö. Se rajoittaa muun muassa lasten ja nuorten sosiaalista elämää ja mahdollisuuksia liittyä sosiaalisiin verkostoihin. Köyhiltä lapsilta voi puuttua esimerkiksi harrastusvälineitä ja heillä voi olla vaikeuksia osallistua maksulliseen vapaa-ajan toimintaan, mikä vaikeuttaa liittymistä vertaisryhmiin. Köyhien lapset osallistuvat rikkaiden lapsia harvemmin ohjattuihin harrastuksiin.

THL:n ja Turun yliopiston tutkimuksesta selviää, että alle kolmivuotiaana koettu köyhyys vaikuttaa edelleen nuoruudessakin. Tällöin se voi ilmetä muun muassa opintojen päättymisenä peruskouluun, mielenterveysongelmina, rikoksina ja teiniraskauksina. Pitkittynyt köyhyys voi aiheuttaa huonompia kouluarvosanoja ja vaikuttaa ammattihaaveisiin myös opintojen kustannusten takia. Pelkän peruskoulun tai lyhyen koulutuksen varaan jääminen puolestaan lisää riskiä köyhyyteen myös aikuisena.

16 prosenttia köyhien perheiden lapsista ei usko saavuttavansa koskaan unelmiaan. ”Vähävaraisuus voi heikentää lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa, joten tässä valossa on ihan ymmärrettävää, jos lapsi ei uskalla tai osaa unelmoida, saati lähde tavoittelemaan unelmiaan,” toteaa Aino Sarkia, Eväitä Elämälle -koordinaattori Pelastakaa Lapset ry:stä.

Köyhyys vaikuttaa myös vanhemmuuteen ja sitä kautta lasten elämään. Jatkuvat talousmurheet vievät vanhempien voimia sekä huomion pois lapsesta ja lapsen tarpeista. Se voi myös aiheuttaa vanhemmassa syyllisyyden tunteita ja samoin myös lapsessa. Lapsi ei esimerkiksi välttämättä uskalla pyytää tarvitsemiaan vaatteita, koska tietää, että vanhemmilla on tiukkaa taloudellisesti.

Onko perheenne köyhä Suomen mittakaavassa? Luuletko köyhyyden vaikuttavan lapsesi elämään?

Lähteet: MLL, Pelastakaa Lapset ry, VSLJ ja YLE

Teksti: Anne-Mari Valta

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *