Persoonallisuushäiriöitä esiintyy noin kymmenellä prosentilla väestöstä – mitä ne ovat?

Kuva: Pixabay/geralt

Persoonallisuushäiriöt ovat pitkään jatkuvia joustamattomia ja toistuvia ajattelu- sekä käyttäytymismalleja. Niitä esiintyy eri elämänalueilla. Osa ovat asianosaiselle itselleen tiedostamattomia ajattelu- ja käyttäytymismalleja. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat niistä kärsiville ja heidän läheisilleen haittaa sekä vaikeuttavat sosiaalista elämää.

Persoonallisuushäiriöihin voi liittyä neurobiologisia poikkeavuuksia ja niille voivat altistaa traumaattiset tapahtumat, huonot psykologiset sopeutumiskeinot ja hankaluudet ihmissuhteissa. Se puolestaan voi altistaa muille mielenterveyden häiriöille.

Persoonallisuushäiriöt saavat usein alkunsa lapsuudessa tai nuoruudessa. Ne jatkuvat jonkun asteisena läpi aikuisiän ja niiden vaikeusaste vaihtelee. Yleensä lapsuudessa tai nuoruudessa saadut sopeutumishäiriödiagnoosit voivat edeltää persoonallisuushäiriödiagnoosia. Sen voi saada kuitenkin vasta lähempänä aikuisikää.

Väestöstä noin kymmenellä prosentilla on jokin persoonallisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöt muodostavat epäyhtenäisen, mutta muista mielenterveyshäiriöistä erottuvan joukon. Tällaisen ihmisen käytöksessä ja persoonallisuudessa on vakavia häiriöitä, joiden taustalla oleva syy ei ainakaan varsinaisesti ole elimellinen tai muu psykiatrinenhäiriö.

Kymmenen persoonallisuushäiriötä:

  • Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuushäiriö

On hankala ja potilaan toimintakykyä oleellisesti heikentävä häiriö. Kolme keskeisintä oiretta ovat käyttäytymisensäätelynhäiriö, tunne-elämän epävakaus ja ongelmat vuorovaikutuksessa.

  • Riippuvainen persoonallisuus

Tällainen henkilö tukeutuu alistuen toisiin ihmisiin silloin, kun hänen tulisi tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä. Hän siirtää vastuuta mielellään toisille. Henkilöllä on voimakas hylätyksi tulemisen pelko sekä avuttomuuden ja kykenemättömyyden tunne.

  • Huomionhakuinen persoona

Huomionhakuinen persoona on epävakaa ja hänen tunne-elämä on pinnallista. Esiintyminen on teennäistä ja suurieleistä. Hän on vaikutuksille altis ja herkkä loukkaantumaan. Itsekeskeisyys on räiskyvän näkyvää ja siksi hänellä on mielessä vain omien halujen tyydyttäminen. Hän hakee jatkuvasti muilta arvonantoa ja huomiota sekä jännitystä elämäänsä.

  • Vaativa persoonallisuus

Hän tavoittelee täydellisyyttä sekä on liian tunnollinen, huolellinen ja pikkutarkka. Tyypillistä on myös epäily, itsepäisyys, jäykkyys ja varovaisuus. Hänellä saattaa olla jatkuvia epämieluisia ajatuksia/yllykkeitä, jotka ovat kuitenkin lievempiä, kuin pakko-oireisessa häiriössä.

  • Estynyt persoonallisuushäiriö

Henkilö kokee helposti pelon, alemmuuden ja epävarmuuden tunteita. Hänellä on pieni lähipiiri ja hän tarvitsee jatkuvaa hyväksyntää sekä kiintymystä. Hän ei kestä hylkäämistä tai arvostelua.

  • Eristäytyvä persoonallisuus

Eristäytyvän personallisuuden omaava henkilö vetäytyy helposti muiden seurasta ja tunne-pitoisista suhteista, itsetutkiskelun ja mielikuvituksen pariin. Kyky kokea mielihyvää ja ilmaista tunteita on rajallista.

  • Epäluuloinen persoonallisuus

Henkilölle on tyypillistä epäluuloisuus, vaikeus antaa anteeksi, taipumus vääristellä kokemuksia ja herkkyys taka-iskuille. Siihen voi liittyä myös voimakas tietoisuus omista oikeuksista ja itsekeskeisyyttä. Henkilö saattaa toistuvasti ja täysin perusteetta epäillä esimerkiksi puolison uskollisuutta.

  • Epäsosiaalinen persoonallisuus

Hän ei välitä toisten tunteista ja sosiaalisista velvollisuuksista. Hänellä on alhainen kynnys agressiivisuuteen ja väkivaltaisuuteen. Turhautumisen sietokyky on huono.

  • Sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt

Tällaiset häiriöt täyttävät persoonallisuushäiriöiden yleismääritelmän, mutta niissä on monien eri persoonallisuushäiriöiden piirteitä. Sekamuotoinen persoonallisuushäiriö on niin sanottu työdiagnoosi, joka kertoo siitä, että tutkimukset ja hoito ovat vielä kesken. Muihin persoonallisuushäiriöihin kuuluu esimerkiksi narsistinen persoonallisuus.

Oletko havainnut itsessäsi tai läheisissäsi persoonallisuushäiriön piirteitä? Häiritsevätkö ne elämääsi?

Lähteet: Tays

Teksti: Anne-Mari Valta

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.