Uskontoon liittyvät näkemyserot voivat aiheuttaa konflikteja perheessä

Uskontoon liittyvät näkemyserot voivat aiheuttaa konflikteja perheessä
Kuva: Priscilla Du Preez

Toisinaan perheissä vanhemmilla on eriäviä näkemyksiä liittyen uskonnon harjoittamiseen tai ylipäätään uskonnollisiin asioihin. Saattaa olla, että vanhemmat edustavat kahta erilaista uskontoa tai lapsi kasvaessaan haluaa irtautua vanhempien uskonnosta. Kuinka tällaisista tilanteista selviää siten, että hyvät välit säilyvät perheenjäsenten kesken?

Uskonto tai vaihtoehtoisesti sen puuttuminen on eräs merkittävimmistä asioista, jotka vanhemmat usein siirtävät lapsilleen. Varsinkin jos vanhempi on voimakkaan uskonnollinen, uskonto on läsnä lapsen elämässä pienestä pitäen. Tällöin lapsi kasvaa pitäen uskontoa normaalina elämänsä osana. Usein tällaisessa tapauksessa lapsi myös aikuisena saattaa harjoittaa samaa uskontoa oman perheensä parissa.

Toki tämä ei aina pidä paikkaansa. Toisinaan lapset saattavat irtautua vanhempiensa uskonnosta tai vaihtaa kokonaan toiseen uskontoon. Jos vanhemmat osaavat suhtautua uskonnonvapauteen oikein, tällainen ei vaikuta perheen sisäisiin suhteisiin. Toisinaan vanhempien suhtautuminen saattaa kuitenkin olla tuomitsevaa, jos lapsi päättää irtautua muun perheen harjoittamasta uskonnosta. Välit saattavat tällöin viilentyä hetkellisesti ja korjautua ajan kanssa. Toisinaan lapsen ja vanhempien väliin syntyy pysyvä kuilu, joka saattaa pahimmillaan vain syventyä ajan kuluessa.

Lapsi saattaa joskus alkaa kyseenalaistaa vanhempiensa uskonnollista toimintaa jo varsin nuorella iällä. Hän ei kenties halua osallistua uskonnon harjoittamiseen, jos siihen liittyy jonkinlaisia tapoja tai rituaaleja, kuten esimerkiksi rukoilu tietyissä tilanteissa.

Kasvaessaan lapsi saattaa myös alkaa käyttäytyä tavoilla, joita vanhemmat eivät voi uskontonsa takia hyväksyä. Esimerkiksi seurustelusuhteiden aloittaminen ja ystävien kanssa ajan viettäminen voivat aiheuttaa kitkaa jo ilman uskonnon mukanaoloa. Kun lapsi täysi-ikäistyy, vanhempien on välillä vaikea lakata ajattelemasta häntä lapsena. Jos lapsi tällöin alkaa esimerkiksi käyttämään alkoholia tai seurustelemaan toiseen uskontoon kuuluvan henkilön kanssa, tämä saattaa tuntua vanhemmista pahalta, mikäli he kokevat näiden asioiden sotivan voimakkaasti omaa uskonnollista vakaumustaan vastaan.

Uskonto saattaa siis aiheuttaa monenlaisia konflikteja perheessä. On tärkeää pystyä suhtautumaan asiaan oikein, jotta perheenjäsenten välit pysyisivät hyvinä myös mahdollisissa konfliktitilanteissa. Avoin keskusteluyhteys perheenjäsenten välillä on avainroolissa, kun pyritään löytämään kultainen keskitie ja ymmärtämään toinen toisiaan.

Parhaimmillaan mielipide-erot voivat kääntyä perheenjäsenten välisiä suhteita vahvistavaksi tekijäksi, mikäli asioista osataan keskustella hyvässä hengessä ja toisten eriäviä mielipiteitä kunnioittaen. Eri lailla ajattelevien läheisten suvaitseminen ja kunnioittaminen lisää tunnetta siitä, että tärkeintä perheenjäsenten välillä on keskinäinen rakkaus myös silloin, kun mielipiteet eroavat toisistaan. Tällainen tunne usein sitoo perheen vielä aiempaakin tiiviimmin yhteen.

Lähde: Marriage

Teksti: Sonja

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *