Pysäyttävä tutkimustulos: Yhä useampi nuori tyttö kokee seksuaaliväkivaltaa

Kuva: Unsplash / Zhivko Minkov

Neljännen kerran toteutetun lapsiuhritutkimuksen tulokset eivät ole miellyttävää luettavaa. Tutkimuksessa on selvitetty laajasti lasten ja nuorten väkivaltakokemuksia eri elämänalueilla ja elinympäristöissä.

Tyttöjen kokema seksuaaliväkivalta on lisääntynyt Suomessa, selviää Tampereen yliopistossa keväällä 2022 toteutetusta lapsiuhritutkimuksesta. Kyselynä toteutetussa tutkimuksessa kahdeksan prosenttia yhdeksäsluokkalaisista tytöistä kertoi seksuaaliväkivallan kokemuksista, kun vuonna 2013 kokemuksia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta oli viidellä prosentilla lapsiuhritutkimukseen vastanneista.

Tampereen yliopiston mukaan samankaltainen kehitys on nähtävissä myös kuudesluokkalaisilla tytöillä, vaikka määrät ovat pienempiä. Poikien kohdalla tutkimuksessa havaittujen kokemusten määrä oli niin pieni, etteivät tutkijat pysty tekemään muutoksesta selkeitä johtopäätöksiä.

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta tarkoittaa tutkimuksessa sellaista lapsen tai nuoren seksuaalisen kanssakäymisen kokemusta, jota viranomaistoimin lähdettäisiin rikoslain mukaisesti selvittämään mahdollisena seksuaalisena hyväksikäyttönä. Tampereen yliopiston mukaan lapsilta ja nuorilta ei siis kysytty suoraan seksuaaliväkivallasta, vaan yleisesti seksuaalisen kanssakäymisen kokemuksista.

Lapsiin kohdistuvaksi seksuaaliväkivallaksi määriteltiin tutkimuksessa ne kokemukset, joissa toinen osapuoli oli aikuinen tai vastaajaa vähintään viisi vuotta vanhempi henkilö. Seksuaalisen kanssakäymisen tuli sisältää fyysinen kontakti tai sukupuolielimien paljastaminen.

Pyyntöjä ja ehdotuksia tehdä jotakin seksuaalista ei laskettu mukaan tässä tarkastelussa. Lisäksi seksuaaliväkivaltana huomioitiin pakottamista, kiristämistä, uhkailua ja väkivaltaa sisältäneet seksuaalisen kanssakäymisen kokemukset riippumatta toisen osapuolen iästä.

Huolestuttavia muutoksia

Yhä useammin tyttöjen seksuaaliväkivallan kokemusten toisena osapuolena on tuntematon henkilö. Tuntemattomien osuus yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen vastauksissa oli 23 % vuonna 2013, mutta tänä vuonna se oli 50 % ja kuudesluokkalaisilla tytöillä osuus oli noussut 31 %:sta 58 %:iin. Yhdeksäsluokkalaisilla pojilla tuntemattomien osuus oli vähentynyt 17 %:sta 8 %:iin ja kuudesluokkalaisilla noussut 4 %:sta 41 %:iin.

Lapsiuhritutkimuksen mukaan pakottamisen ja väkivallan kokemukset lapsiin kohdistuvassa seksuaaliväkivallassa ovat myös lisääntyneet.

”On merkille pantavaa, että nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan kokonaiskuva vaikuttaa muuttuneen vakavammaksi. Määrien kasvamisen lisäksi tuntemattomien tekijöiden osuus on kasvanut ja samanaikaisesti pakottaminen ja väkivalta lisääntyneet. Kaikkiaan nämä muutokset ovat huolestuttavia”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtava asiantuntija, oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo toteaa tiedotteessa.

Tampereen yliopiston mukaan seksuaaliväkivaltaa kokeneista lapsista useampi pitää tapahtunutta hyväksikäyttönä. Vuonna 2022 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista seksuaaliväkivaltaa kokeneista kolmannes (32 %) raportoi kokeneensa tapauksen hyväksikäyttönä. Edellisellä mittauskerralla 2013 näin raportoi 20 prosenttia seksuaaliväkivaltaa kokeneista.

Lapsiuhritutkimuksen kyselyyn vastasi 6 826 kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilasta ja vastaajien otos on kansallisesti edustava. Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 1988, 2008 sekä 2013.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

  Array
(
  [0] => thumbnail
  [1] => medium
  [2] => medium_large
  [3] => large
  [4] => 1536x1536
  [5] => 2048x2048
  [6] => vp_sm
  [7] => vp_md
  [8] => vp_lg
  [9] => vp_xl
  [10] => vp_sm_popup
  [11] => vp_md_popup
  [12] => vp_xl_popup
)